Bouwtekeningen

De collectie Bouwtekeningen bevat tekeningen van huizen, boerderijen etc. en plattegronden die daarop betrekking hebben.     
Houdt u er rekening mee, dat zich ook tekeningen in de andere collecties bevinden. Tekeningen van de smederij/kranenbedrijf     
Munsters uit Erp bevinden zich bijvoorbeeld in het bedrijfsarchief Munsters.     
  

Nr, Maker Omschrijving Kad.nr. Datum Opmerkingen
A. Willems Boerderij met potstal, Oudestraat 9, Keldonk   1988 gesloopt
onbekend Hok voor pluimveeteelt   15-2-1938 standaard tekening
      3A J.v.Griensven Aanbouw zaal pand Morgenstraat 58-60   24-4-1970 bestaande en nieuwe toestand
      3B NEHoBo N.V. Verdiepingsvloer pand F. Kerkhof, Morgenstraat 60   3-9-1968  
      3C B.B. Het Zuiden Verbouw winkel, F. Kerkhof, D 68   7-10-1958 bestaande toestand
      3D B.B. Het Zuiden Verbouw winkel, F. Kerkhof, D 68   7-10-1958 nieuwe toestand
      3E onbekend Situatietekening perceel Morgenstraat 58-60   1988  
      3F K. Rooijakkers Tekening centrale verwarming Morgenstraat 58-60   6-9-1968  
      3G K. Rooijakkers Tekening centrale verwarming Morgenstraat 58-60   6-9-1968  
      3H Arch. V.d. Riet Indelingsplan café Kerkhof, Morgenstraat 58-60   5-5-1966  
       3I onbekend Uitbreidingsplan pand Kerkhof, D 68   25-5-1961  
      3J onbekend Uitbreidingsplan pand Kerkhof, D 68   25-5-1961  
M. de Groot Ontwerp woonhuis M. de Groot, Kapelstraat H 1392 26-3-1938  
onbekend Bouwen boerderij voor Joh. Van Stiphout, Boerdonksedijk 8-10     wederopbouw
E. Heijkants Bouwen machinale bakkerij van A. de Visser, Kapelstraat 3, Boerdonk G 1168 1934  
      7A M. de Groot Bouwen boerderij van P. Beekmans aan F 503 15-1-1933  
      7B M. de Groot Bouwen boerderij van P. Beekmans aan F 503 15-1-1933 calque
E. Heijkants Bouwen winkel/woonhuis van Joh. Hendriks, Brugstraat 16-18 M 850-851 mrt-32  
      9A M. de Groot Bouwen boerderij van P. Verbakel (tek. Nr. 1) aan K 876 18-5-1935 tussen kanaal en Boerdonksedijk
      9B M. de Groot Bouwen boerderij van P. Verbakel (tek. Nr. 2) aan K 876 18-5-1935 calque
    10A M. de Groot Bouwen woonhuis met stalling voor G. Kanters, Prinsenkamp 4 H 1074 15-10-1935  
    10B M. de Groot Bouwen woonhuis met stalling voor G. Kanters, Prinsenkamp 4 H 1074 15-10-1935  
11  M. de Groot Bouwen winkel/woonhuis met stalling voor Joh. V.Berlo de Groot, Kapelstraat 17 G 1167 30-3-1934  
12  M. de Groot Bouwen woonhuis met stalling voor J. de Groot aannemer H 1827-1828 25-1-1933  
13  E. Heijkants Plan modelboerderij voor de gemeente Erp aan Meerbosweg 37-39 en Lijnt 17-19-14 ?      
14  E. Heijkants Verbouwplan R.K. Jongensschool aan de Ottenstraat 4   11-3-1929  
15  E. Heijkants Verbouwing café voor C. v.d. Ven aan het Hertog Janplein M 808    
    16A M. de Groot Bouwen bergplaats voor de Wed. Vossenberg aan G 1146 15-5-1934 tekening 016B aan de achterzijde
    16B M. de Groot Bouwen bergplaats voor N. de Groot en Zn. Aan   11-6-1935 tekening 016A aan de achterzijde
17  J. Bosma Vernieuwen dak voor Fr. V.d. Bosch aan Kapelstraat (’t Veldje) G 1136 1938  
18  Bureau Gondrie Schouw van zandsteen, gebouchardeerde hardsteen en dubbele leeuwtegels      
19  onbekend schoorsteen met mantel     schaal 1:10
20  onbekend Bouwen woonhuis voor M. de Groot, Veerstraat, Boerdonk G 1384

juli 1965

 
21  M. de Groot Bouwen garage voor M. de Groot, Veerstraat, Boerdonk G 1384    
22  M. de Groot Uitbreiding woonhuis met stalling voor H. Beekmans, Boerdonk G 1151 1-6-1938  
23  onbekend Bouwen varkenshok voor L. Vissers, Laren C 65 J 1354    
24  onbekend Bouwen varkenshok voor Joh. Kuijpers, Kampweg 18, Keldonk K 696    
25  M. de Groot Bouwen woonhuis voor Mevr. M. Huibers aan de Kapelstraat (Boerdonk) G 1167  14-10-1936 calque
26  M. de Groot Bouwen boerderij (vermoedelijk een voorbeeld)   22-11-1929 langgevel boerderij lang 32 meter
27  onbekend Bouwen woonhuis (vermoedelijk een voorbeeld)    1-11-1929  
28  M. de Groot Bouwen boerderij voor J. v.d. Berg, Bosscheweg 23 H 1296    
29  onbekend Kolken voor straatriool, privaatkolk en zinkput      
30  H.Renser en C.Baas Restauratie St. Servatiuskerk Erp. Oost- en Noordgevel, blad aC     28-12- 1962   
31  A. Willems Kapstok voor fam. Willems-v. Beugen, Almelo   19-2-1951  
32  A. Willems Steunbeer aan R.K. kerk te Oirschot   10-5-1947 leergangen o.l.v. P. Tooten
    33A G. Timmers Begane grond gemeentehuis Erp   1985 schaal 1:50
    33B G. Timmers Verdieping gemeentehuis Erp   1985 1:50 Gedeelte naar oudbouw ontbreekt
    33C G. Timmers Situatieschets en voorgevel gemeentehuis Erp   1985  
    33D G. Timmers Doorsnede C en D gemeentehuis Erp   1985  
34  onbekend Opmeting St. Servatiuskerk (plattegrond)       na 1945  
35  E. Heijkants Ontwerp R.K. Jeugdgebouw M 918 juni 1951 Schaal 1:1250
36  G. Timmers Toegangspoort sportpark Den Uil   sept. 1973 calque. Niet gerealiseerd.
37  F.J. Vervest Plaatsen van een maalderij in het bestaande magazijn van den N.C.B. te Boerdonk G 1210 juli 1939 Schaal 1:100 en 1:20
38  D. Vriends Kolenloods voor de C.H.V. te Boerdonk G 1210   Schaal 1:100 en 1:20