Notarieël archief 1820-1829

Notarieel Archief 1820-1829

U vindt hier, te beginnen in 1820, vele akten die betrekking hebben op Erps onroerend goed en meestal gaan ze over Erpse mensen etc. Ik heb deze geplaatst op volgorde van datum. Staat er Erp voor het aktenummer, dan is die akte opgemaakt door de Erpse notaris v.d. Werk.  Staat er voor het aktenummer bv. Veghel, dan is dit een akte opgemaakt door de Veghelse notaris . Akten, waar Gemert voor staat, zijn opgemaakt door de Gemertse notaris. Zo ook met Uden, door de Udense notaris . Vanzelfsprekend zijn de laatste drie te vinden in het resp. Veghelse, Gemertse en Udense notarieel archief.

In deze 10 jaar worden ongeveer 149  huizen genoemd. Sommige huizen echter wel 2 of meer keer. Aanvullende gegevens staan cursief afgedrukt. In bijna alle gevallen verwijs ik naar de situatie in 1832. Als er in 2010, op dezelfde of ongeveer dezelfde plek nog een huis staat, vermeld ik het huidige adres. Als er geen aanvullende gegevens zijn vermeld dan waren deze bij nog niet bekend. In deze periode heb ik in totaal 550 akte doorgenomen. Van een flink aantal akten zijn in de Erpse heemkamer kopieën van het origineel aanwezig. In die gevallen heb ik aktenummer en datum onderstreept en vetgedrukt.

Mijn excuus, ondanks grote zorgvuldigheid, voor eventuele fouten in de aanvullende gegevens.

Martien van Berlo, 2011.

1820.

Erp. Akte 1, Op 5-1-1820, Verkoop. Antonetta v.d. Berg, Wed. Gerit v. Hogenhuyzen, ( X Erp 24-2-1805 ), spinster te Erp, verkoopt hout, voor 70.50 gulden.

Erp. Akte 3, Op 27-1-1820,  Verkoop. Willem v.d. Velden, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 144.67 gulden.

Erp. Akte 5 en 12, Op 3-2 en 10-2-1820, Openbare verkoop. Antonie Antonie Verhallen, boer te Beek en Donk, Maria Antony Verhallen, X Joh’s Vogels, boer te  Erp, Gerit Antony Verhallen, boer  te Beek en Donk, Joh’a Maria Antony Verhallen, X Jan v.d. Leest, boer te Geffen, Eliabeth v. Eert, Wed. van Jan Antony Verhallen, boerin,  en kind Theodora te Beek en Donk, verkopen: landerijen, o.a. op Keldonk,

Erp. Akte  6, Op 4-2-1820, Verkoop. Cornelis v.d. Pol, boer te Wijk, verkoopt roerend goed, voor 208.25 gulden.

Erp. Akte 7, Op 5-2-1820, Verkoop. Hendrik v. Lankveld, boer te Erp verkoopt roerende goederen en afbraak van een huisje, voor 84.85 gulden.

Erp. Akte 10, Op 10-2-1820, Verkoop. Godefridus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout voor 262.85 gulden.

Erp. Akte 11. Op 10-2-1820, Verkoop. Cornelis v.d. Pol, boer 0te Wijk, verkoopt vlas voor 172.10 gulden.

Erp. Akte 17 en 24, Op 23-2 en 3-3-1820, Openbare verkoop. Door Jan, Maria en Hendrina kinderen Joh’s Smits te Erp en Schijndel, Huisje en land in de Heesstraat, 2 lopense, e.s. Jan v.d. Bergh  a.s. Wouter v.d. Bergh, beide einden  de gem. weg. ( In 1832, M 40,  nu in 2011, Kerkstraat 48 en 50 ),  Aangekomen van hun moeder Joh’a Beerings, Wed. Joh’s Smits, ( X Erp 2-3-1789 ), Voor 120 gulden aan Lambert v.d. Crommenakker,  Deze kocht dit huisje voor Peter Joost Hanegraaf.   Zie ook Erp. Akte 7 in 1836. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 18, Op 25-2-1820, Verkoop. Cornelis, Jan en Mathijs v. Gerwen, boeren te Boekel, Aalbert v. Gerwen, boer te Uden, Antony v.d. Laar, boer te Gemert, en Peter Kuypers, boer te Zeeland, verkopen roerende goederen, voor 239.20 gulden.

Erp. Akte 19, Op 28-2-1820, Testament voor Joh’s Gerit v. Rixtel , arb. te Erp, Universeel erfgenaam is Allegonda Leenderts v. Lieshout.

Erp. Akte 21, Op 1-3-1820, Testament. Antony Peter v.d. Hurk,   ( X Erp 18-1-1789 ), Catharina v. Gemert, ( Hij was al Wedn. Van Theuniske Claas v.d. Velden , X Erp 3-2-1771) ( Zij was de Wed. van Thomas Jan Sleeuwens ).  Legaat aan aan zijn vrouw, , het vruchtgebruik van de nalatenschap.  Erfgenaam is Andries v.Gemert, meestersmid bij hem inwonend. ( geb. te Dinther op 27-12-1789, + Erp 1839 ).

Erp. Akte 22, Op 1-3-1820, Testament. Catharina v. Gemert, vrouw van Antony v.d. Hurk, Legaat aan haar man. Het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Erfgenaam is Andries v. Gemert, meestersmid bij hem inwonend.

Erp. Akte 23, Op 2-3-1820, Verkoop. Joh’s Cornelis Donkers, schoenmaker, verkoopt vlas en hout, voor 88.90 gulden.

Erp. Akte 33, Op 18-3-1820, Verkoop. Adriaan v. Venrooy, boer te Heesch, verkoopt paarden, varkens en granen, voor 174.95 gulden.

Erp. Akte 34, Op 23-3-1820, Verkoop. Willem Gerit Klaassen, boer te Erp, verkoopt runderen, en andere roerende goederen, voor 161.90 gulden.

Erp. Akte 36, Op 27-3-1820, Deling.  1. Willem v.d. Velden, ( X Erp 28-1-1814 ),  Maria v.d. Laar, boer te Erp.  2. Joh’s v.d. Velden, X Huiberdina v.d. Loop, boer te Uden.  3. Anna Maria v.d. Velden, X Hendrik Versteegden, dagloner te Dinther. 4. Agnes v.d. Velden, X Arnoldus v. Boxtel, boer te Veghel. 5. Joh’s v.d. Heyden, X Adriana v.d. Velden, boer te Uden.  6. Hendrik v.d. Steen, X Maria v.d. Velden +  en hun kinderen : Joh’s en Dirk. 7. Jan Heykants, X Jennemaria v.d. Velden +, en hun kinderen : Joh’a, Theodora Maria en Adriaan. Allen kinderen van : Dirk v.d. Velden,  ( X Erp 25-8-1771 ), en Adriana v.d. Aa.       Toebedeeld aan Willem v.d. Velden, Huis, en aangelag aan den Dijk, 6 lopense, e.s. kinderen Pieter v. Orthen,  a.s. Lot 5.  e.e. de gemeente,  a.e. kinderen Gerit v.d. Steen. ( In 1832, L 344, 345, 346, 347, 348,  349, nu in 2011, Vogelenzang 6 ), Verder nog losse percelen, o.a. Muldersveld, enz. Kopie  aanwezig.

Erp. Akte 37, Op  28-3-1820, Verklaring. Joh’s Dirk Dreessen, kleermaker te Erp, loteling no 10 te Erp, en Leendert Linders, boer te Erp, loteling no 7, verklaren te zijn overeengekomen hun getrokken nummer onderling indien nodig te verwisselen,, zodat eerstgenoemde in dienst zal gaan mocht laatstgenoemde dit treffen, tegen een geldelijke vergoeding. Thomas Dreessen, kleermaker en zijn vrouw Anna Maria v. Stiphout, ouders van de ene comparant , en Willem Leenders boer, vader van de andere comparant zijn hierbij aanwezig.

Erp. Akte 38, Op 10-4-1820, Verkoop.  Lambert ( Lourens ) v.d. Broek, Wedn. ( X Erp 25-1-1784 ), van Helena v.d. Biggelaar, boer, Jennemaria Lambert v.d. Broek, zonder beroep,Theodorus de Groot, metselaar, X Geertrui Lambert v.d. Broek, allen te Boekel, verkopen aan Marten Willem v. Melfoort, boer te St. Oedenrode, hooiland, op Erlicum, genaamd, ‘ Laak ‘, voor 90 gulden.

Erp. Akte 39, Op 12-4-1820, Verkoop. Willem Nijs, dagloner te Erp, verkoopt roerende goederen voor 25.60 gulden.

Erp. Akte 43, Op 19-4-1820, Verkoop. Joh’s v.d. Velden, X Huiberdina v.d. Loop. boer te Uden, verkoopt aan zijn broer Willem v.d. Velden, boer te Erp, bouw en weiland, aan den Dijk, genaamd, ‘ Meuseveld ‘, voor 150 gulden. Aangekomen bij deling op 27-3-1820.

Erp. Akte 46 en 48, Op 6 en 16-5-1820, Openbare verkoop. Joh’a v. Erp, en haar man ( X Erp 4-5-1800 ), Gerrit ( Casparus )  v.d. Berg, dagloner te Erp, Antonetta v. Erp, spinster te Veghel, Jennemaria v. Erp, X  Joh’s Bastiaan Smits, dagloner te Veghel, Adriana v. Erp, X Phillippus v.d. Reijdt, boer te Veghel, en Maria Hoppenaars, Wed. Hendricus v. Erp, en hun dochter Hendrina, te Dinther, verkopen : bouw en weiland, aan de Bolst, voor 563 gulden. Bijgevoegd akte rechtbank eerste aanleg te Einhoven.

Erp. Akte 47, Op 15-5-1820, Verkoop. Hendrikus Verstegen, dagloner te Dinther, en zijn vrouw, Anna Maria v.d. Velden, verkopen aan Willem v.d. Velden, boer te Erp, bouw en weiland, aan den Dijk ( In 1832, L 305 ), genaamd ‘ Muldersveld’, voor 130 gulden. Aangekomen bij deling op 27-3-1820.

Erp. Akte 51, Op 2-6-1820, Verkoop. Maria ( Willem ) Vermeer, Wed. ( X Erp 25-4-1790 ), van Joh’s Adriaan v.d. Aa, spinster te Erp, verkoopt aan  Hendrik v.d. Steen, boer te Erp, hooiland, op Erlicum, genaamd resp, ‘ de Laak, 1 ½ lop.   en de Horst ‘ 4 lop. Allebei op Erlicum,  voor 50 gulden. Aangekomen 12-2-1810, voor schepenen van Erp, van haar man.

Erp. Akte 53, Op 7-6-1820. Verkoop. Willem Rooyakkers, boer te Erp, verkoopt heivlaggen, voor 28.25 gulden.

Erp. Akte 54, Op 20-6-1820, Verkoop. Josephus Francis de Kuyper, burgemeester te Veghel, verkoopt gras, voor 155.75 gulden.

Erp. Akte 55, Op 28-6-1820, Verkoop. Lambert Manders, molenaar  te Cuyk, verkoopt gras, voor 177 gulden.

Erp. Akte 60, Op 17-7-1820, Verkoop. Hendricus v.d. Boome, boer te Deurne, verkoopt rogge, boekweit en haver en vlas, voor 249 gulden.

Erp. Akte 61, Op 18-7-1820, Verkoop. Willem Gerit Klaassen, boer te Erp, verkoopt veldvruchten, voor 145.10 gulden.

Erp. Akte 62, Op 19-7-1820, Verkoop. Jan Willem v.d. Heyden, boer te Erp, verkoopt veldvruchten, voor 122.80 gulden.

Inventaris no 1498.

Erp. Akte 1, Op 31-7-1820, Hypotheek van 200 gulden. Gijsbert Verbakel, boer te Erp ( X Erp 8-2-1801 ), leent geld van Goort v. Esch, klompenmaker te Erp, Borg: huis en aangelag aan de Hoolstraat, 4 lop. E.s. Peter Jan Delisse  a.s. Peter Willem Goorts. ( In 1832, D 384, afgebroken in 1840 ), Verder bleven borg: Theodorus Verbakel, boer te Erp, en Huybert Bartel Smits, boer te Beek en Donk, met resp. huis en aangelag aan de Schilt, ( In 1832,        M 157, stond op hoek Pentelstraat en Hesselereind ), en bouwland te Beek en Donk.

Erp. Akte 2, Op 1-8-1820, Verkoop. Wilhelmina Vervoort, wed. Marten Leenders, spinster te Erp, verkoopt: rogge, haver en vlas, voor 33.25 gulden.

Erp. Akte 3, Op 21-8-1820, Verkoop. Peter Thomas v.d. Aa, partculier te Erp, ( X Erp 6-2-1757, met Elisabeth Huybers, Wed. Arnoldus Biemans , X Erp 4-2-1735 ), )  verkoopt aan Jan Benedictus v.d. Velden, boer te Erp, bouwland te Boerdonk,  Hen aangekomen op 5-6-1769, voor de gerechte van Erp, voor 50 gulden, en een schuldvordering van 200 gulden op Jan Hymon Hoogaars.

Erp. Akte 4, Op 1-9-1820, Deling. kinderen Arnoldus Delis Biemans, + Erp 27-3-1820, ( X Erp 13-2-1774, met Joh’a Maria  Joh’s Bakermans ),   1. Jan Arnoldus Biemans,  2. Delis Arnoldus Biemans,  X Anna Maria v.d. Elsen,  3.  Joh’s Hymon Hogaars,  ( X Erp 13-5-1804 ), met Catharina Arnoldus Biemans,  4. Joh’s Antony v.d. Acker, X  Antonetta Arnoldus Biemans,  allen boer te Erp.                                                                                                                Lot 1, toebedeeld aan Joh’s Hymon Hoogaars enz, Huis en aangelag in den Hoek, 13 ½  lopense,  e.s. gem. straat,  a.s. Jan Hendrik v.d. Bergh. ( In 1832,  E 77 en 78 ), 13 ½ lopense, e.s. gem. straat  a.s. Jan Hendrik v.d. Bergh,  afgebroken  en herbouwd verder richting Erp op hetzelfde perceel ). Verder een huis aan de Rijbeemd, ½ lopense, e.s. Leendert v.d. Aa  a.s. de Wed. Arnoldus v.d. Hurk, ( In 1832, I   132, nu in 2011,  Hoogstraat 12  )                                                                                                                                           Lot 2, toebedeeld aan  Delis Arnoldus Biemans, huis en aangelag op de Veluwe,  30 lopense, e.s. Hendrik Wassenberg  a.s. de Wed. Rietman,   ( In 1832,  D 565, afgebroken, stond vlakbij het huidige Veluwe 8 ),  Verder een huis op Boerdonk, 4 lopense, e.s. kinderen Jan Biemans  a.s de gem. weg,  ( In 1832, G 88, nu in 2011, Geluckweg 1 ).                                                                                                                                            Lot 3, toebedeeld aan  Joh’s Antonie v.d. Acker,  Huis en aangelag in de Laren, genaamt ,’ in den Bukkem ‘ 17 lopense, e.s. de kinderen Jan Biemans  a.s. Joh’s Hoogaars.  ( In 1832,  I 207, afgebroken in 1902  ) Verder een huis genaamt ‘ den Vaarsenakker “, 5 lopense, e.s. Gerit Brugmans, a.s kinderen Jan Biemans, ( In 1832,  I  464, afgebroken in 1860 ),                                                                                                            Lot 4, toebedeeld aan  Jan Arnoldus Biemans,   Huis in de Laren, ‘in den Bukkem’ , 11 lopense, e.s. Adam v.d. Meer  a.s. kinderen Willem v.d. Biggelaar,  ( In 1832,  I  480, Nu in 2011, de Laren 17 ) Verder een huis aan den Boerdonksen Dijk, 4 lopense, e.s. een steeg  a.s. Gerit Brugmans, ( In 1832, G 1, afgebroken in 1840 ). Kopie aanwezig

Erp. Akte 6, Op 4-9-1820, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Lucas v.d. Biggelaar, boer te Boekel op de Aa, Hendricus Kandelaars, boer te Erp en Joh’s Adriaan v.d. Ven, zonder beroep te Erp, lenen geld van  Peter Verhoise, advocaat te Helmond, Borg: stenen  huis te Boekel op de Aa,  huisje op de zandhoek te Boekel, en bouw en weiland aan het Looyeind te Erp.

Erp. Akte 7, Op 19-9-1820, Deling. Joh’s Antony v. Stiphout, en Cornelis Arnoldus v. Haandel, boeren te Erp, willen de nalatenschap van hun oom Jacobus Jan Jacob Jan Hendriks, dele. Hij is al meer dan 20 jaar dood. Het gaat om bouwland op Heuvelberg, en bouwland in den Hoek.

Erp. Akte 11, Op 5-10-1820,  Verkoop. Joh’s Jan v. Lijssel, boer te Uden, verkoopt paarden, runderen en vet, voor 432.45 gulden. Aangehecht akte 12,dat hij het geld h eeft ontvangen.

Erp. Akte 13, Op 13-10-1820, Verkoop. Joh’s v.Velthoven,  X Geertrui Willem v.d. Elsen, boer te Erp, verkopen aan Joh’s Adriaan Kerkhof, boer te Erp in den Hoek, bouw en weiland in den Hoek,  ( In 1832, E 250 ), achter den Borsent, voor 15 gulden, Hij moet wel de hypotheek op deze grond  aanvaarden van 300 gulden, ten gunste van Anna Mathilda v. Liempt, particuliere te Helmond.

Erp. Akte 14, Op 13-10-1820, Verkoop. Hendrik Wassenberg, X Catharina Joh’s v. Dijk, boer te Boekel, verkopen aan Jennemaria v.d. Meer, ( X Erp 3-10-1790 ), Wed. Peter Willem Goorts, boerin te Erp, 387/896 ste deel in huis, schuur, bakhuis, en aangelag op het Looyeind, 10 lopense, e.s. Wed. Antonie Leenders  a.s. de visgraaf,  verder nog losse percelen.  Hen aangekomen bij + op 17-3-1814, van comparants  broer, Jacobus Jon’s v. Dijk, en halfbroer, + op 17-8-1820 , Willem Goorts.  Voor 600 gulden.

Erp. Akte 15, Op 20-10-1820, Ruiling. Gerit  Peter  v. Stiphout,  ( X Erp 25-2-1810 ), en Anna v. Velthoven, boer te Erp, ruilen weiland in den Hoek, ( In 1832, E  246 ), genaamd, ‘ Borsent’, aangekomen bij deling 13-11-1818, met Joh’s Heymon Hoogaars, boer te Erp, hooiland in Leek, genaamd ‘Schoondonken te Beek en Donk.aan gekomen bij koop op 16-10-1820.

Erp. Akte 16, Op 24-10-1820, Hypotheek van 400 gulden. Mathijs Peter Ketelaars, boer te Erp, leent geld van Gerardus Bartel Driessen, arb. te Heeswijk, als voogd over Maria, kind van wijlen Antonie Leytens, en Anna Maria Driessen, te Erp, Borg: huis, en aangelag aan het Oude Veld, 10 lopense, e.s. Leendert v.d. Aa  a.s. de weg,  ( In 1832,  B 203, nu in 2011, Oude veld 10 ),     en verdere borg: Willem Peter Ketelaars, boereknegt te Veghel, met weiland aan de Morsehoeve.en bouwland op de Heesakkers.

Erp. Akte 17, Op 31-10-1820, Verkoop. Adriaan v. Venrooy, boer te Heesch, verkoopt: parden en runderen, voor 183 gulden.

Erp. Akte 18, Op 6-11-1820, Verklaring. Allegonda Kandelaars, boerin te Nistelrode, en haar huidige man, ( X Erp 21-4-1793 ), Marten Tony Martens, boer aldaar, eerder Wed. van Arnoldus Hendrik Schepers, + Erp 1792, de tocht over onroerende goederen in volle eigendom bezeten, te weten hooiland, in het Leek te Beek en Donk, genaamd, ‘ capellebunder’, verder nog meer losse percelen, over te dragen aan Gerit Arnoldus Schepers, Maria Arnoldus Schepers, boeren te Erp, Jennemaria Arnoldus Schepers, X Aart v. Rooy, te Boekel, Geertrui Arnoldus Schepers, X Joh’s v. Santvoort, boer te Uden, Wilhelmina Arnoldus Schepers, X Joh’s v.d. Wal, boer te Uden, Anna Maria Arnoldus Schepers, X Christiaan v.d. Leygraaf, boer te Nistelrode.

Erp. Akte 20, Op 10-11-1820, Verkoop. Gijsbert Verhoekx, koopman te ’s Bosch, verkoopt bedden en dekens, voor 102.50 gulden.

Erp. Akte 22 en 26, Op 14-11 en 20-11-1820, Openbare verkoop. De broers en zussen,  kinderen van Arnoldus Schepers, ( uit akte 18 ) verkopen. De grond die zij in akte 18 hadden verkregen, voor 615 gulden.

Erp. Akte 28 en 32, Op 24-11 en 1-12-1820, Openbare verkoop. Lambert Arnoldus v.d. Hurk, X Jennemaria Kerkhof, boer te Erp, verkoopt aan    huis en aangelag, aan den Dieperskant,  ( In 1832, K 453, nu in 2011, Sluisweg 18 en 20 ).  en verder losse percelen, o.a. bouwland aan den Lijnsen boom. Alles werd opgehouden behalve een  los perceel, voor 384 gulden.

Erp. Akte 36, Op 12-12-1820, Verkoop. Hendrik v. Esch, klompenmaker, Zeger Pierren, grutter, beiden te Udenhout, en Christina v. Esch, te Erp, verkopen, roerend goed, als klompenmakers gereedschap, voor 220 gulden.                     

 Erp. Akte 43, Op 19-12-1820, Verkoop. Wilbert Dekkers, boer te Erp,  verkoopt runderen en schapen, voor 134.10 gulden.

Erp. Akte  44, Op 28-12-1820, Hypotheek van 500 gulden. Marten Willem v.d. Biggelaar, boer te Boekel, leent geld van   Hendrik v.d. Ven, bakker te Erp, Borgen: Peter Jan v.d. Hurk, boer,  en  Antony Willem v.d. Biggelaar, boereknegt te Erp, met huis, schop, tuin  en aangelag,  in het Hurkske,  verder bouwland  op de beeke, en huis schop, bakhuis en aangelag, in de Laren.

1821.

Erp. Akte 48, Op 9-1-1820, Verkoop. Arnoldus, Willem en Jennemaria Smits, boeren te Erp, en Marten v.Hoof, strodekker, te Erp, verkopen runderen, en boeregereedschap, voor 75.80 gulden.

Erp. Akte 49, Op 13-1-1821, Verkoop. Jan Joh’s Smits, metselaar, te Gassel, Maria Joh’s Smits, spinster te Erp, Hendrina Joh’s Smits, en haar man, Wouter Pijnenbergh, dagloner te Schijndel,  verkopen aan Marten v. Melis, kleermaker te Erp, hooiland en bouwland, in het Aarsent, genaamd ‘den Empeldonksen beemd’, belast met 200 gulden, voor 8 gulden.

Erp. Akte 50, Op 16-1-1821, Verkoop. Antony v.d. Acker, boer te Erp, verkoopt runderbeesten, paarden en boeregereedschap, voor 593.75 gulden.

Erp. Akte 51, Op 18-1-1821, Verkoop. Willem Rooyackers, boer te Erp, verkoopt hout, voor 85.95 gulden.

Erp. Akte 53, Op 23-1-1821, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman, te ’s Bosch, verkoopt hout, voor 202.40 gulden.

Erp. Akte 54, Op 24-1-1821, Verkoop. Huybert Kweens, boer te Erp, verkoopt hout, voor 65.75 gulden.

Erp. Akte 55, Op 30-1-1821, Verkoop. Joh’s v.d. Heyden, boer te Uden, en zijn vrouw, Adriana v.d. Velden, verkopen aan Dirk Antony Schepers, boer te Erp op den Dijk.bouwland aan den Dijk, genaamd ‘ de kromstreep’( L 215 ), aangekomen te Erp op 27-3-1820, voor 150 gulden.

Erp. Akte 57, Op 3-2-1821, Hypotheek van 300 gulden. Antony Antony v. Lieshout, en Gerit Arnoldus Schepepers, boeren te Erp, lenen geld van Anna Mathilda v. Liempt, particuliere te Helmond. Borg : huis met aangelag in den Hoek,  ( In 1832, E  375, nu in 2011, Hoek 10 ), en verder door Schepers,  met een huis op Boerdonk, 67 roei.( In 1832, G 88, nu in 2011, Lekerweg 1 ),

Erp. Akte 59, Op 13-2-1821, Inventaris. Joh’s v. Haandel, boer te Erp, als vader en voogd over Anna Maria, oud 3 jaar, en   Joh’a, 2 jaar,  en Jennemaria , oud 9 maanden, verwekt ( X Erp 15-2-1817 ), bij wijlen Maria v. Santvoort, + Erp april 1820, laten inventaris opmaken, van de boedel van Hendrik v. Santvoort in den Hoek, De kinderen hebben recht op de ½ van de inventaris . De andere ½ hoort aan Francina v. Santvoort, ( X Erp 26-2-1810 ), en Joh’s v. Lieshout.     Joh’ s v. Haandel was eerder  getrouwd met Joh’a Maria Willem Jan Goorts, ( X Erp 5-7-1807 ).

Erp. Akte 61, Op 15-2-1821, Deling. kinderen van Aart v.d. Bergh, + Erp 20-4-1813, ( X Erp 14-2-1762, met Antonetta Ant’s Kuypers ),   1. Marten v.d. Bergh, ( X Erp  11-2-1798 ), en Jennemaria v. Velthoven, 2. Heymon v.d. Bergh, ( X Erp 15-2-1803 ),  en Hendrina Smits,  3. Hendrik v.d. Bergh, X Jennemaria v. Deursen,  4. Peter v.d. Bergh,  5. Helena v.d. Bergh, ( X Erp 14-2-1790 ), en Nicolaas v.d. Velden, ( X Erp 14-2-1790 ), en Helena Aart v.d. Bergh, dochter,  allen boer te Erp, 6. Jennemaria v.d. Bergh, X Antony v. Lankveld, boer te Boekel,  Toebedeeld  aan Nicolaas v.d. Velden, enz. huis , schuur, schop, bakhuis, en aangelag op Keldonk, ( In 1832, I  35, nu Antoniusstraat 43, en Hackerom 1 ).  6 lopense,  Verder toebedeeld aan Hendrik v.d. Bergh, X  Jennemaria  v. Deursen,  een  huis, schop, hof en aangelag, in het Hurkske, 5 lopense, ( In 1832, I  485, nu in 2011, Hurkske 32 ),  Verder diverse losse percelen verdeeld.  Kopie van deze akte is  aanwezig.

Erp. Akte 62, Op 15-2-1821, Verkoop. Joh’s, Marten, Gerard, Willem en Anna Maria Klaassen, Gerit v.d. Biggelaar, X Antonetta Klaassen, Hendrik Tielemans, als vader en voogd, over Marten, Willem en Geertrui, verwekt bij wijlen Elisabeth Klaassen, allen boer te Erp, verkopen runderen en ander roerend goed, voor 256.20 gulden.

Erp. Akte 63, Op 16-2-1821, Verkoop. Joh’s Frederik v. Kuik, ( X Erp 11-6-1786 ), en  Maria Brugmans, beiden zonder beroep te Keldonk, op den Dieperskant, verkopen aan Huybert Kweens, boer te Keldonk, een huisje, en aangelag, op den Dieperskant, ( In 1832, I   703, afgebroken in 1917 , stond achter Dieperskant 16  ), voor 450 gulden. Als borgen bieden  zich aan : Peter Koolen, boer op den Dieperskant, Marten Gerit Klaassen, ook boer op de Dieperskant, Anna Kweens, Wed. Huybert Jonkers, boerin te Keldonk, en Martinus v. Liempt, boer te Schijndel, X Adriana Huybert Jonkers.

Erp. Akte 64, Op 19-2-1821, Verkoop. Antony v.d. Acker, boer te Erp, verkoopt runderen, meubelen, hooi, stroo en granen, voor 345.35 gulden.

Erp. Akte 66, Op 23-2-1821. Verkoop.Adriaan v. Venrooy, boer te Heesch, verkoopt varkens, hooi, en haver, voor 264.30 gulden.

Erp. Akte 67, Op 23-2-1821, Deling. kinderen van Hendrik v. Santvoort, + Erp 18-1-1821.  1. Francina v. Santvoort, ( X Erp 25-2-1810 ), en Joh’s v.lieshout, boer te Erp,  2. Joh’s v. Haandel, ( Wedn. Joh’a Maria Joh’s Goorts, X Erp 5-7-1807 ),  boer te Erp, ( X Erp 1817, met Maria v. Santvoort ),  als vader en voogd over Anna Maria, Joh’a en Jennemaria, v. Haandel, verwekt bij wijlen Maria v. Santvoort, + Erp 22-4-1820, Toebedeeld aan Francina v. Santvoort enz, huis, schop, bakhuis en hof en aangelag in den Hoek, ( In 1832, E 62, 65 en 66, afgebroken in 1846 ), met enkele losse percelen,  Toebedeeld  aan de kinderen v. Haandel, huisje en erf, op Heuvelberg, ( In 1832, F 27, afgebroken in 1903   ), ook met enkele losse percelen.

Erp. Akte 69, Op 27-2-1821, Verkoop. Joh’s v.Haandel, boer te Erp, verkoopt beesten, en meubilen, voor 320.70 gulden.

Erp. Akte 71, Op 1-3-1821, Verkoop. Arnoldus en Willem Smits, boeren, Marten v. Hoof, strodekker,  en Andries v. Gemert, smid te Erp, verkopen runderen, hooi en stroo en granen, voor 155. 70 gulden.

Erp. Akte 73, Op 7-3-1821, Verkoop  Lambert Arnoldus v.d. Hurk,  boer te Veghel, ( X Erp 9-2-1794 ), en   Jennemie Kerkhof, verkopen aan Adam v.d. Biggelaar, boer te Erp, bouw en weiland aan den Dieperskant, genaamd  ‘ bibere kamp ‘, 5 lopense, voor 235 gulden.

Erp. Akte 74, Op 7-3-1821, Deling. kinderen Gerit Klaassen, X Maria v.d. Craanmeer.  1. Joh’s Gerit Klaassen,  2. Marten Gerit Klaassen, ( X Erp 30-6-1811 ), en  Helena Jorissen,  3. Gerard Gerit Klaassen,  ( X Erp 2-7-1809 ), en Jennemaria v.d. Biggelaar,  4.  Willem Gerit Klaassen, ( X Erp 3-12-1814 ), en Joh’a Jansen,  5. Anna Maria Gerit Klaassen,  6. Antonetta Gerit Klaassen, X Gerit v.d. Biggelaar,  7. Hendrik Tielemans, als vader en voogd over Marten, Willem en Geertrui, verwekt bij Elisabeth Gerit Klaassen, allen boeren te Erp, Toebedeeld aan Willem Gerit Klaassen, enz, huis, schop, bakhuis, hof en aangelag op het Oude Veld, lopense,  ( In 1832, B 63, 64, 66 en 68, nu in 2011, Oude veld 3 a en 5 ), en enkele losse percelen. Kopie van deze akte is aanwezig.

Erp. Akte  82, Op 27-3-1821, Testament voor Maria Willem Vermeer, ( X Erp 25-4-1790 ), Wed. Joh’s v.d. Aa, spinster te Erp, Legaat aan haar zus, Jenneke, Vermeer, bij haar inwonend, haar gouden halsslot, Universele erfgenamen haar zussen Jenneke Vermeer, en Dorothea Vermeer, X Joh’s v. Lieshout te Erp.

Erp. Akte 88, Op 19-4-1821, Verkoop. Jennemie en Dorothea Vermeer, dagloonsters te Erp, en Willem v.d. Broek, boer te Boekel, verkopen   roerend goed en hout voor 62.65 gulden.

Erp. Akte 90, Op 26-4-1821, Verkoop. Jan Hanegraaf, koopman te Erp, verkoopt brandhout en turf en mest, voor 46.70 gulden.

Erp. Akte 92, Op 21-5-1821, Verkoop. Jan Hanegraaf, koopman te Erp, verkoopt aan Ida Moonen, Wed. Gerardus Louwrentius Sweens, koopvrouw te ‘s Bosch, 1/3 in schuldvordering op de gemeente Erp, ten behoeve van Hendrik Jacobus v. Dijk,  bij zijn overlijden aangekomen van Elisabeth v.d. Biggelaar, X Jan Swenters, te Erp, voor 300 gulden.

Erp. Akte 93, Op 23-5-1821, Verkoop. Jan Hanegraaf, koopman te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 323.65 gulden.

Erp. Akte 98, Op 20-6-1821, Verkoop. Mathijs Ketelaars, boer te Erp, verkoopt hout, stenen, en stro, voor 108.75 gulden.

Erp. Akte 101, Op 27-6-1821, Verkoop. Josephus Francis de Kuyper, burgemeester te Veghel, verkoopt gras voor 193 gulden.

Erp. Akte 104, Op 5-7-1821, Verkoop. Lambert Arnoldus v.d. Hurk, boer te Veghel, ( X Erp 9-2-1794 ),  Jennemie Kerkhof, verkoopt aan Wilbert Kerkhof, boer te Erp, ( X Erp 5-6-1808 ), Anna Maria v.d. Hogenhuyzen, bouw en weiland, in de Lijnse kampen, voor 420 gulden.

Erp. Akte 105, Op 17-7-1821, Verkoop. Willem Smits, boereknegt, Marten v. Hoof, strodekker, en Andries v. Gemert, smid te Erp, verkopen : rogge, boekweit, haver, vlas, gras voor 46.25 gulden.

Erp. Akte 110, Op 25-7-1821, Verkoop. Jennemaria v.d. Meer, Wed. Peter Goorts, boerin te Erp, verkoopt: rogge, boekweit, haver, vlas en gras, voor 58.85 gulden.

Erp. Akte 112, Op 8-8-1821, Verkoop. Willem en Arnoldus Smits, boereknegten te Erp, Marten v. Hoof, strodekker, en Andries v. Gemert, smid te Erp, verkopen veldvruchten, voor 109.95 gulden.

Erp. Akte 116, Op 27-8-1821, Verkoop. Cornelis Willem  v.d. Craanmeer, dagloner te Erp, verkoopt aan Goort Ketelaars, timmerman te Erp, een huis, stal, tuin enz, aan de brug, ( In 1832, M 63-69, nu in 2011, Brugstraat 10-12-14  ), en huisje aan voorgaand huis, staande, verkocht voor 300 gulden.

Erp. Akte 1, Op 27-10-1821, Verkoop. Martinus v.d. Linden, boer te Erp, verkoopt aan Joh’s Heymon Hoogaars, boer te Erp, 1/8 in hooiland, in den Hoek, ( In 1832, E 228 ), voor 25 gulden.

Erp. Akte 2, Op 27-10-1821, Verkoop. Peter Joost Hanegraaf, klompenmaker te Erp, Helena Hanegraaf, X Lambert v.d. Crommenacker, boer te Erp, verkopen aan Marten Peter v. Lankveld, boer te Erp, hooiland, in het Aarsent, ( In 1832,  L 109 en 110 ), aangekomen van ouders, overleden in 1793 en 1815, Verkocht voor 170 gulden.

Erp. Akte 5, Op 8-11-1821. Testament, Maria v.d. Asdonk, Wed. ( X  Erp 19-9-1779 ), van Jan Peter Beckers, boerin te Erp, Zij wil de trouwe diensten van haar zoon Peter Beckers, en haar dochter Joh’a Beckers, beiden bij haar inwonend, en maakt vooruit al haar gerede en roerende goederen aan hen.  Universele erfgenamen zijn : Peter, Lambert, Hendrina en Joh’a Beckers, haar 4 kinderen.

Erp. Akte 12, Op 5-12-1821, Verkoop. Joannes Mickers, pastoor, en Jan Kerkhof, en Hendrik v.d. Ven, kerkmeesters te Erp, verkopen bomen voor 133.75 gulden.

Erp. Akte 13, Op 6-12-1821. Verkoop. Dirk Donkers en Joh’s Verbakel, boeren te Erp, verkopen runderbeesten, en andere roerende goederen, voor 113.90 gulden.

Veghel. Akte 101, Op 13-12-1821, Deling kinderen Lambert v.d. Ven, X Geertrui Marten Wilbers te Veghel. Het 5e lot aan Joseph Adriaan Kerkhof, X Elisabeth Lambert v. d. Ven, dochter, De ½ beemd op Keldonk, ‘ Schollaarden beemd ‘,  in het geheel 1 bunder 27 roei en 73 ellen, rijdende met Peter Ja Delisse en anderen, e.s. Marte Sweyers  a.s. Joh’s Jan v. Hooft e.e. Huybert Qweens  a.e. de Aa.

Erp. Akte 17. Op 18-12-1821, Deling tussen de kinderen van Willem v.d. Biggelaar , ( X Uden 13-6-1790 ), en Hendrina v.d. Heyden, + Uden 1812.   1. Marten v.d. Biggelaar, X AnnaMaria Oppers,  2. Antony v.d. Biggelaar,  3. Josina v.d. Biggelaar, ( X Erp 15-5-1808 ), Peter v.d. Hurk, allen boer te Erp, 4 Hendrina v.d. Biggelaar, X  Martinus v. Schijndel, boer te Uden,   5. Joh’a v.d. Biggelaar, ( X Erp 20-11-1819 ), en Hendrik Oppers, boer te Boekel.  Toebedeeld aan Hendrik Oppers enz, huis, schop, en aangelag, in het Hurkske, ( In 1832, F 93, 94, 95, 96, en 97, nu in   2011, Hurkske 7 ),  ),met ook nog losse percelen.   Toebedeeld aan  Peter  v.d. Hurk, enz, huis, schop, bakhuis, hof en aangelag, in de Laren, ( In 1832, I  233, 234, 235, 236, 237, afgebroken, stond tussen de Laren 1 en 7 ),  ), met ook nog enkele losse percelen. Verder toebedeeld aan Martinus v. Schijndel, enz. te Uden, huis hof en aangelag op het duifhuis te Uden,  Aan de anderen diverse losse percelen. Kopie  aanwezig.

Erp. Akte 18, Op 24-12-1821, Verkoop. Willem, Gerardus, Lambert, Jennemaria kinderen van Jan Willem Beckers, allen boer te Erp, verkopen: paarden, varkens, runderen en boeregereedschap, voor 356.87 ½ gulden.es. Jan Biemans  a.s. Gerit Brugmans c.s.  Aangekomen bij deling op 18-12-1821. Voor 300 gulden.

Erp. Akte 20, Op 31-12-1821, Verkoop. Marten v.d. Biggelaar en AnnaMaria Oppers boer te Erp, verkopen aan Jan Arnoldus Biemans, bouw en weiland in de Laren, genaamt ‘ den Bukkem ‘, 7 lopense, e.s. Jan Biemans  a.s. Gerit Brugmans c.s. Verocht voor 300 gulden. Aangekomen bij deling op 18-12-1821.

1822.

Erp. Akte 23, Op 8-1-1822, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout, voor 205 gulden.

Erp. Akte 24, Op 12-1-1822, Verkoop. Wilbert Deckers, boer, te Erp, verkoopt  runderen en ander roerend goed voor 150.35 gulden.

Erp. Akte 25, Op 15-1-1822, Verkoop. Gijsbertus Verkoekx, koopman, te ’s Bosch, verkoopt bedden en dekens voor 81.70 gulden.

Erp. Akte 28, Op 25-1-1822, Hypotheek van 300 gulden. Arnoldus Jan Dirks, X Joha Maria v.d. Rijdt, boer op den Dijk, leent geld van Petrus v.d. Loo, bakker te Gemert, Borg: Huis op den Dijk, 4 lopense,  e.s. Marten v. Lankveld, voorts gem. wegen,  ( In 1832, L 62, nu in 2011, hier plantsoen met vogelvoliere aan de Voordijk  ). Verdere borgen : Maria Hendrik v.d. Rijdt, boeremeid te Erp, en losse percelen grond.  Kopie  is hier aanwezig.

Erp. Akte 30, Op 29-1-1822, Verkoop. Gijsbert Verbakel, boer te Erp, verkoopt runderen en ander roerend goed, voor 91.70 gulden.

Erp. Akte 31, Op 30-1-1822, Verkoop. Marten v.d. Aa, boer te Gemert, verkoopt hout, voor 99.0 gulden.

Erp. Akte 32, Op 4-2-1822, Verkoop. Lambert Arnoldus v.d. Hurk, boer te Veghel, ( X Erp 9-2-1794 ), en Jennemie Kerkhof, verkoopt aan Jan Kweens, boer te Erp, een huis, en aangelag, op den Dieperskant, 1 ½ lopense, e.s. Gerit Gerit Schepers  voorts gem. wegen.  ( In 1832,  K 457, nu in 2011, hier huis Sluisweg 18 en 20 ). Voor 150 gulden.  Kopie is aanwezig.

Erp. Akte  37, Op 11-2-1822, Verkoop. Lambert Arnoldus v.d. Hurk, boer te Veghel, verkoopt aan Nicolaas Jan v.d. Velden, boer op Keldonk, bouwland in de Asstraat, genaamd ‘ in Hackerom’, 1 ½ lopense,  Voor 75 gulden.

Erp. Akte 38, Op 11-2-1822, Hypotheek van 350 gulden. Jan Kweens, ( X  Erp 13-5-1804 ), en Jennemaria v. Gerwen, boer te Keldonk, leent geld van Petrus v.d. Loo, bakeker te Gemert. Borg: huis op den Dieperskant, ( In 1832, K 457), Verdere borgen zijn: Joh’s Jan v.d. Velden, en Hymon Aart v.d. Bergh, boeren te Erp, met losse percelen grond.   Zie ook Akte 32, in 1822.

Erp. Akte 41 en 48, Op 18-2 en 25-2-1822, Openbare verkoop. Marten en Jennemaria v.d. Aa, te Gemert,voor 1/5 deel.  Geertrui v. Berlo, dienstmeid te Erp, en Jennemaria v. Berlo, dienstmeid te Veghel, voor 1/5 deel. Dirk Verboort, X Annamaria v.d. Tillaar, boer te Erp, en Joh’s v.d. Tillaar te Veghel, voor zich, en als gelaste van Antonius v.d. Tillaar, timmerman te Vlijmen, Jennemaria v.d. Tillaar, boerin te Veghel, en Adriaan Pennings, timmerman, te Best, en Maria Pennings, dagloonster te Veghel, samen voor 1/5 deel. Willem v.d. Aa, boereknecht te Berlicum, Anna Maria v.d. Aa, te Berlicum, Joh’s v.d. Anker, dagloonster te Berlicum, als moeder en voogd over Antonie en Joh’a Maria bij wijlen Gerit v.d. Aa, in bijwezen van Willem v.d. Aa, als toeziende vogd, samen voor 1/5 deel. Verder Willem v.d. Velden, te Erp, Joh’s v.d. Velden, te Uden,  Joh’s v.d. Heyden, X Adriana v.d. Velden, te Uden, Hendrik Verstegen, dagloner te Dinther, X Anna Maria v.d. Velden, Agnes v.d. Velden te Veghel, Hendrik v.d. Steen, X Maria v.d. Velden, boer te Erp, ook voor 1/5 deel. Zij allen verkopen : Bouw en weiland aan den Dijk, bouwland op Erlicum, hooiland aldaar, Voor 535 gulden. Aangehecht akte van de rechtbank van eerste aanleg te Eindhoven.

Erp. Akte 42, Op 19-2-1822, Verkoop. Huybert Kweens, ( X Erp 1 op 27-8-1797, met Antonetta Willem Maas, geb. te Lieshout,  X Erp 2  op 30-1-1803, met Caharina Arn. Kuypers, geb. te Aarle ), boer op den Dieperskant, verkoopt aan Hendrik Christiaan v. Berlo, boer te Keldonk, wei en heiland, op Keldonk, 6 lopense, e.s. Willem v.d. Aa  a.s. den verkrijger  e.e. de weg  a.e. spits uit.  Voor 155 gulden. Aangekomen voor 1810.

Erp. Akte 45, Op 21-2-1822, Verkoop. Hendrik v. Schijndel, particulier te Beek en Donk, en Joh’s v. Haandel, te Erp, verkopen hout, voor 192.65 gulden.

Erp. Akte 46, Op 23-2-1822,  Testament  voor  Margaretha v.d. Acker, boerin te Boerdonk,    ( X Erp 1821 ), Alles aan haar man Poulus v.d. Putten, boer te Boerdonk, erfgenaam van de onroerende goederen,  haar broers, Dirk en Willem v.d. Acker, te Boerdonk, Alle roerend goed aan haar man.

Erp. Akte 49, Op 26-2-1822, Verkoop. Willem, Gerardus. Lambert, Jennemaria, kinderen van Jan Willem Beckers, verder Willem Marten Beckers, voogd over over de onm. zoon van Jan Willem Beckers, allen boer te Erp, verkopen: een rund, granen en andere roerende goederen, voor 163.40 gulden.

Veghel. Akte 27, Op 27-2-1822, Verkoop. Joh’a v. Berkel, meerderjarige jonge dochter, te Erp, verkoopt aan Cornelis Rietman, belasting ontvanger te Erp,  Huis aan de Kerkstraat, noord : de straat, oost : gemeente  zuid : Hendrik v.d. Ven,  west : verkrjger. Verder bouwland aan de Kerkstraat in de ‘vlaskamp ‘ 25 roei, noord en oost : Bastiaan v.d. Werk, zuid : Antonie v. Lankveld, west : kinderen Jan v. Doren. Aangekomen bij successie al voor 1810. Verkocht voor 300 gulden.

Erp. Akte 56, Op 7-3-1822, Verkoop. Dirk Gerit Pepers, boer te Uden, X  Petronella v.d. Pol, verkopen aan Peter Joh’s v.d. Bergh, een perceel nieuw erf, op het Looyeind, 4 lopense, aangekomen bij deling op 3-9-1819. Voor 50 gulden.

Erp. Akte 57 en 61,  Op 8-3 en 15-3-1822, Openbare verkoop. Joh’s v.d. Bergh, Joh’a v.d. Bergh, dagloners  te  Volkel, Roelof v.d. Bergh, dienstknecht, Maria v.d. Bergh, X Hendrik v.d. Wijst, schoenmaker, en allegonda v.d. Bergh, X Martinus Bouwmans, dagloner  te Boekel, verkopen hooiland in den Langenbeemd, 3 lopense, te Erp, voor 204 gulden, aan Joh’s v.d. Acker.

Erp. Akte 62, Op 20-3-1822, Verkoop. Adriaan v. Venrooy, boer te Heesch, verkoopt varkens en hooi, voor 50.97 gulden.

Erp. Akte 67, Op 25-3-1822, Aalbert Jonkers, ( X Erp 8-9-1793, met Maria Peter v.d. Mosselaar ), dagloner te Keldonk, Gerit, zoon van Aalbert Jonkers, boereknecht te Veghel, Geertrui, dochter Aalbert Jonkers, dienstmeid te Lieshout, verkopen aan Jan Joh’s Rooyakkers, dagloner te Erp, bouw en weiland, 4 lopense, e.s.   ( In 1832, I  643 t/m 645 ), aan den Dieperskant, Verkocht voor 50 gulden. Na  1822 en voor 1832 is op dit perceel een huis gebouwd, dat weer is afgebroken rond 1922, Stond aan de huidige Trentweg in de bocht voor Trentweg 8 en 10 .

Erp. Akte 70, Op 12-4-1822, Verhuur. Gerardus, Lambert, en  Jennemaria, kinderen Jan Willem Beckers. En ook Joh’s nog onmondig zoon.  Verhuren aan Willem Jan Beckers, ( X Erp 9-10-1791 ), boer te Keldonk, 4/5 deel in huis en aangelag, op Keldonk, voor 3 jaar, voor 60 gulden per jaar. ( In 1832, K 387, nu hier de huizen Antoniusstraat 35 en 37 ).

Erp. Akte 72, Op 23-4-1822, Verkoop. Joh’s Arnoldus Biemans, ( X Erp 24-2-1805, met Joh’a Hendrik Heymon Hoogaars ), boer te Erp, verkoopt aan Jan Willem Goorts, ( X Erp 10-2-1782, met Emerantia Arn. Biemans ), boer te Erp, een huis, schuur, schop, hof en aangelag op Boerdonk, ( In 1832, G 167 t/m 169, afgebroken, stond tegenover Veerstraat 40  ), verder losse percelen. Voor 1150 gulden.

Erp. Akte 73, Op 26-4-1822, Verkoop. Marten Willem v.d. Biggelaar, boer te Boekel, X Anna Maria Oppers, verkopen aan Adam Joh’s v.d. Biggelaar, boer te Erp, bouwland in het Hurkske, ( In 1832, F 140 ), 4 ½ lopense, genaamd ‘ Smittekamp, en bouwland in de Laren, ‘de  kivit ‘, Aangekomen bij deling op 18-12-1821. Verkocht voor 200 gulden.

Erp. Akte 75, Op 3-5-1822, Verkoop. Joh’s Ebben, soldaat bij nationale militie met verlof, Adriaan Ebben, dagloner te Erp, Daniel v.d. Burgt, dagloner te Erp, X Anna Maria Ebben, verkopen aan Gerardus Hendrik Doedee Equarda, arbeider te Erp, bouwland in den Hoek, 5 roei, e.s. gem. weg a.s. Marten v. Rixtel, e.e. Marten v. Rixtel, a.e. Daniel v.d. Burgt. Voor 8 gulden.  Hierop is kort hierna een klein huisje gebouwd,( In 1832, E 170, afgebroken in 1836)  

Erp. Akte 76, Op 15-5-1822, Verkoop. Joh’s Gerardus v.d. Linden, boer te Uden, verkoopt aan Joh’s Heymon Hoogaars, boer te Erp, 1/8 deel in hooiland, genaamd “ Heurkens beemd, aangekomen bij deling voor notaris de Kuyper, te Veghel in 1821, voor 25 gulden.

Erp. Akte 77, Op 21-5-1822, Verkoop. Henrich Klein, gepensioneerd sergeant, te Erp, verkoopt roerend goed voor 117.10 gulden.

Erp. Akte 78, Op 7-6-1822, Josephus Francis de Kuyper, notaris te Veghel, verkoopt gras, voor 71.75 gulden. 

Erp. Akte 79, Op 15-6-1822, Verkoop. Lambert Manders, molenaar te Cuyk, verkoopt gras, voor 114.25 gulden.

Erp. Akte 84, Op 4-7-1822, Verkoop. Wilbert Deckers, boer te Erp, verkoopt vedvruchten voor 53.75 gulden.

Erp. Akte 86, Op 10-7-1822, Verkoop. Gerardus, Lambert en Jennemaria, en Joh’s nog onm. kinderen van Jan Willem Beckers, allen boer te Erp, verkopen veldvruchten voor 130 guden.

Erp. Akte 96, Op 20-9-1822, Inventaris.  Joh’s v. Lieshout, ( X Erp 25-2-1810 ),  boer in den Hoek, als vader en voogd, en in bijwezen van Willem Schepers, boer te Erp, als toeziende voogd over Geerit en Jennemaria bij wijlen Francina v. Santvoort laten een inventaris opmaken. Zie ook Erp. Akte 28, in 1843 .

Erp. Akte 97, Op 25-9-1822, Verkoop. Joh’s Dirk Verbakel, X Ardina Rooyakkers, boer te Erp, verkoopt aan Cornelis Gerit Rooyakkers, boer te Erp, bouwland in de Pals, 2 ½ lopense, voor 100 gulden.

Erp. 99, Op 5-10-1822, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Jan v.d. Velden, boer te Erp, leent geld van Joh’a Gerit v. Hogenhuyzen, boerenmeid te Schijndel, Borg: losse percelen. Borgen: Nicolaas Jan v.d. Velden, en Jan Arnoldus v.d. Hurk.

Erp. Akte 100, Op 28-10-1822,  Deling tussen : 1. Catharina v. Sleeuwen, X Lambert Raaymakers, dagloner te Veghel.  2. Hendrik v. Sleeuwen, kuiper te Rotterdam.  3. En Joh’s, Joh’a, Petronella en Anna v.d. Ven Verdeeld werden losse percelen op Keldonk,   A. bouwland en weiland, “ Lemmeshof “, 7 lopense, e.s. Jan v. Berlo a.s, een waterloop, ( In 1832, K 383, op dit perceel staat nu de woonboerderij van de fam. Martien v. Berlo, Antoniusstraat 31  ), B.  hooiland op Keldonk,   18 lopense, ‘ Joostbeemd “, e.s. Vosenbeemd  a.s.kinderen Jan Beckers  C. bouwland opKeldonk,  2 ½ lopense, e.s. kind van Marte v.d. Ven  a.s. den waterloop ( In 1832, K 382 ). Zie ook, Akte 24, in 1823.

Erp. Akte 101, Op 28-10-1822, Hypotheek van 500 gulden. Gerardus Christiaan v. Berlo, ( X Erp 1813 ), en Hendrina v.d. Velden, boer te Keldonk, leent geld van Petrus Jansen v. Dijk, koopman in schoenen te Leiden, Borg : Huis, tuin en aangelag op Keldonk, 12 lopense, ( In 1832, K 433, afgebrand in 1918, stond achter  de huizen, Kampweg 3 en 5 ), Verdere borgen : Jan Benedictus v.d. Velden, en Nicolaas Jan v.d. Velden, boeren te Erp in den Hoek, en op Keldonk. Met o.a, huis, en aangelag in den Hoek. ( In 1832, E 74, nu Boterweg 28 ),  en een huis op Keldonk. ( In 1832,  I  35, nu Antoniustraat 43, en Hackerom 1 ),

Erp. Akte 102, Op 28-10-1822, Hypotheek van 400 gulden. Hendrik Jasper v. Schijndel, ( X Erp 26-1-1806  ), en Geertrui v. Lieshout, boer te Erp, leent geld van Peter Verhoisen, advocaat te Helmond. Borg: huis, enz. 25 ½ roei, e.s. Bastiaan v.d. Werk  a.s. Cornelis Rietman, omtrent de Kerkstraat, ( In 1832, M 10, nu in 2011, Schansoord 58 ), Andere borgen: Hendrik v.d. Ven, bakker, en Joh’s Antonie v. Lieshout, boer, beiden te Erp, met bouw en weiland aan de Bolst, in de Groenstraat en in de Pentel, verder een huis, stal en tuin aan de Kerkstraat, 20 roei, en boerehuis in den Hoek, ( In 1832, E 375, nu Hoek 10 ),

Erp. Akte 103, Op 29-10-1822, Verkoop. Petronella  v. Lieshout, Wed. Joh’s v. Roosmalen, boerin te Erp, verkoopt een rund, en ander roerend goed voor 112.85 gulden.

Erp. Akte 104, Op 21-11-1822, Verkoop. Antony Antony v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt bouwland op ‘ de Hoge Bolst’, genaamd de ‘ streep’, voor 70 gulden. ( in 1832, B 249,groot  1 ½ lopense)

Erp. Akte 105, Op 27-11-1822,  Deling tussen de kinderen van Petronella v. d. Heyden, Wed. ( X Erp 1-6-1783 ), met  Joost v.Deursen,   1.  Joh’a v. Deursen, boerin te Erp.  2. Josina v. Deursen, boerin te Erp.   3. Joh’a Maria v. Deursen, (X Erp 2 op 3-12-1814 ) , met  Lambert v.d. Eynden, (Wedn.  van  X Erp 1 op 18-2-1798, met Antonetta v. Duynhoven, + Erp 13-12-1813, timmerman op den Boerdonksen Dijk.  4.  Helena v. Deursen, X  Hendrik Christiaan v.d. Ven, dagloner te Veghel.  Aan Josina v. Deursen werd toebedeeld :  een huisje hof en aangelag aan den Boerdonksen Dijk, ( In 1832, G 13, afgebroken in 1837   ),  40 roei, e.s. Antony Jacobus v. Haandel, a.s. het 3e lot.  Moeder Petronella v.d. Heyden, overleed te Erp in 1822.   Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 109, Op 30-11-1822, Verkoop.  Joh’s Verbakel, X Ardina Rooyakkers, boer te Erp, verkoopt aan Willem v.d. Tillaart, boer te Erp, bouw en weiland, 50 roei, aan het Looyeind, genaamd ‘’  het heyveld “, voor 150 gulden.

Erp. Akte 110, Op 4-12-1822, Hypotheek van 85.50 gulden.  Gerit v. Stiphout, X Anna v.
Velthoven, boer op den Boerdonkse Dijk, leent geld van Joh’s Boerdonk, koren en oliemolenaar te Erp, Borg : hooiland in Leek, in Beek en Donk.

Erp. Akte 111, en 112,  Op 6-12-1822, Testamenten voor  Poulus v.d. Putten,  en,  ( X Erp 1821  ), met  Margaretha v.d. Acker.  Aan elkaar.  Daarna volgens erfrecht aan de familie.

Erp. Akte 113, en 114, Op 7-12-1822, Testamenten voor  Willem Leendert v. Lieshout, boer te Erp, en  ( X Erp 18-11-1810  ),  Catharina Kerkhof.   Aan elkaar.

Erp. Akte 115. Op 17-12-1822, Inventaris bij : Peter Biemans, boer te Erp, oom en voogd over Anna Maria, oud 20 jaar, Joh’s, 12 jaar,  Jan, 9 jaar, alle drie te Erp, en kinderen van Antony Deckers, + Erp, 1816, ( X Erp 26-6-1798 ), en van Jennemaria Biemans, + Erp 21-8-1822, in bijwezen van Cornelis Rooyakkers, boer te Erp, als toeziende voogd, en Cornelis Deckers, boer te Erp, broer van de 3 genoemde 3  onmondigen, laten inventaris opmaken, Geen onroerend goed.

Erp. Akte 116, Op 17-12-1822, Verkoop. Mathijs Ketelaars, X Christina Bouw, boer te Erp,  verkopen aan Cornelis, Anna Maria, Joh’s en Jan, kinderen van wijlen Antony Deckers, X Jennemaria Biemans,  bouw en weiland, met aangelegen huisplaats aan het Oude Veld,   e.s. de weg  a.s. verkrijger  e.e. verkrijger  a.e. Wed. Hendrik v. Haandel, voor 75 gulden. ( In 1832, B 105 ??en 189 ).

Erp. Akte 117, Op 19-12-1822, Verkoop.  Cornelis, Anna Maria, Joh’s en Jan, kinderen van wijlen Antony Deckers, X Jennemaria Biemans, verkopen : roerende goederen en vee, voor 294.80 gulden.

Erp. Akte 118, Op 27-12-1822. Verkoop. Willem Peter Timmers, X Helena Schepers, boer te Boekel, verkopen aan Adriaan Jan Peter Smits, boer te Erp, bouw en weiland, op Boerdonk, genaamd  ‘ Scheepersveld ‘, ( In 1832, H 64 , 74 are ), verkocht voor 250 gulden.

1823.

Erp. Akte  1, Op 2-1-1823, Verkoop. Adriaan v. Venrooy, boer te Heesch, verkoopt  paarden, runderbeesten, hooi en stro, voor 91.30 gulden.

Erp. Akte 2, Op 4-1-1823, Hypotheek van 1200 gulden. Gerardus Joseph Schippers, chirurgijn, en vroedmeester, ( Wedn. Mechel Sanders, nu  X Erp 30-11-1794 ), met Willemina Delissen, ( Wed. Adriaan Tielemans, X Erp 29-6-1783 ), Adriaan Adriaan Tielemans, boer, en stiefzoon van van eerst genoemde, Martinus Schippers, particulier, en Maria Elisabeth Schippers, ( X Erp 27-9-1801 ),  Martinus v.d. Heuvel, broodbakker, allen te Erp, lenen geld van Joh’s Mickers, als pastoor, en Adriaan v.d. Biggelaar, Jan Kerkhof, Joh’s Heymon Hoogaars, en Hendrik v.d.Ven, als kerkmeesters te Erp, tesamen het kerkbestuur te Erp. Borg: al hun roerende en onroerende goederen.( o.a. 2 boerderijen, op de Bolst en op Keldonk ).

Erp. Akte 3, Op 7-1-1823, Verkoop. Gijsbert Verbakel, boer te Erp,  aan de Hoolstraat, verkoopt rund en granen, voor 97.30 gulden.

Erp. Akte 5, Op 8-1-1823, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt takkebossen voor 225.70 gulden.

Erp. Akte 8, Op 13-1-1823, Verklaring. Hendrik Jan v.d. Velden, boer te Veghel, Wedn. ( X Erp 18-1-1801 ), van Margaretha v.d. Laarschot, + Erp 1803, en aan hem den togt van verscheidene roerende en onroerende goederen naliet, verklaart bij deze af te staan de tocht van bouw en weiland, in den Hoek, ( In 1832, E 355, groot 50 roei ), genaamd ‘ den bunger’, dit ten behoeve van Jan Jan v.d. Velden, boer te Veghel, die het bloote eigendom al bezat.

Erp. Akte 9, Op 15-1-1823, Verkoop. Jan Kuunders, boer te Bakel,als voogd over Joost en Willem, kinderen van wijlen Renier Kanters, ( X Erp 24-1-1798 ),  en wijlen Maria Jeurriens, verkoopt runderen, en ander roerend goed voor 307.80 gulden.

Erp. Akte 10, Op 16-1-1823, Verkoop. Anna Maria v. Nunen, Wed.   Joh’s v.d. Elsen, op de Dijk, verkoopt paard, runderen, en ander roerend goed, voor 268 gulden.

Erp. Akte 11 en 16, Op 17-1 en 24-1-1823, Openbare verkoop. Marten v.d. Biggelaar, X Anna Maria Oppers, boer te Boekel, verkoopt hooiland, achter de ‘ rouwbergen’, voor 224 gulden. Aangekomen bij deling op 18-12-1821, te Erp. verkoop aan Joh’s v.d. Acker.

Erp. Akte 15, Op 24-1-1823, Verkoop. Hendrik Christiaan v.d. Ven, X Helena v. Deursen, dagloner te Veghel, verkopen aan Joh’a Joost v. Deursen, zijn zus, bouw en weiland, en heyland, aan den Boerdonksen Dijk, aangekomen bij deling te Erp, 27-11-1822, voor 50 gulden. Zie ook Erp. Akte 105, in 1822.

Erp. Akte 17, Op 4-2-1823, Verkoop. Joh’s, Jan, Willem, Joh’a, Theodora en Maria v. Boekel, boer te Erp, en Hendrina v. Boekel, zonder beroep, te ’s Bosch, verkopen: runderen, en andere roerende goederen, voor 202, 30 gulden.

Erp. Akte 19, Op 11-2-1823, Verkoop. Willemina Kemps, Wed. van Antony Lambers, spinster te Erp, verkoopt roerend goed, voor 118.70 gulden.

Erp. Akte 21, Op 13-2-1823, Verkoop. Lambert Manders, molenaar te Cuyk, verkoopt hout en stro, voor 104.05 gulden.

Veghel. Akte 18, Op 13-2-1823, Verkoop. Gordina v. Berlo, ( X Jan v. Hirtum ), boer te Vehel, verkoopt aan Melianus v. Santvoort, boer te Veghel, bouw en weiland op Keldonk, 1 bunder, e.s. Lambert Sanders  a.s. Hendrik Kerkhof  e.e. de weg  a.e. Joh’s Vogels. aangekomen bij testament te Veghel 8-2-1820, en 3-2-1823 te St. Oedenrode.  van Hendrik Burgers.

Erp. Akte 22. Op 19-2-1823, Inventaris. Antony Kuypers, kleermaker, te Erp, als voogd over Martinus, Lamberdina, Theodora, kinderen van wijlen Willem Kuypers, ( X Erp 26-1-1800 ), en wijlen Geertrui v.d. Aa, ingevolge proces verbaal van verzegeling, nagelaten door wijlen Leendert v.d. Aa, + Erp 8-10-1822, welke goeden door Willemina v.d. Aa, en Maria v.d. Aa, als kinderen van wijlen Leendert Verboort, tijdens zijn  +, bij hem inwonend, en in bijwezen van Hendrik Kuypers, kleermaker te Erp, als toeziende voogd over vermelde minderjarigen , laten een inventaris opmaken. Geen onroerend goed genoemd.

Erp. Akte 24, Op 22-2-1823, Verkoop. Peter Beckers,  Lambert Beckers, ( X Erp 21-5-1814, met Jennemaria v.d. Eynden,    Joh’a Beckers, ( X Erp 27-1-1821 ), met  Francis Gruyters, allen dagloners te Erp, en  Hendrina Snoex, X Antony v. Dalen, dagloner te Boekel, verkopen aan Delis Arnoldus Biemans, boer te Erp, bouw, wei en heiland, op de Veluwe te Erp, voor 140 gulden. Aangekomen van hun moeder : Maria v.d. Asdonck, + Erp 24-8-1822,( X. Erp 1779, Jan Peter Beckers, Zij was een dochter van Arnoldus v.d. Asdonk, X Elisabeth Jansen ).  Zie ook Erp. Akte 25, op 22-2-1823, en akte 100, op in 1822,  

Erp. Akte 25,  ..-..-1823, 0Dezelfde verkopers als in vorige akte verkopen aan Francis Gruyters X Joh’a Beckers,  bouw en weiland, voor 30 gulden.

Erp. Akte 27, Op 25-2-1823, Verklaring. Gerit v. Doren, boer te Erp, Wedn. van Helena v. Hooft, eerder wed. van Dirk v.d. Ven, welke in 1807 is +, Aan hem is de togt nagelaten : de ½ in huis, enz. aan de Bolst,  ( In 1832, B 5, 20, 44, 45, 235, 239 ), bouw en weiland, ‘’ het verbrand huis “, Doet afstand ten behoeve van Hendrik Dirk v.d. Ven, broodbakker te Erp.

Erp. Akte 28, Op 25-2-1823, Verkoop. Cornelis, Anna Maria, Joh’s en Jan, kinderen van wijlen Antony Deckers, wonende te Erp, verkopen runderen en andere roerende goederen, voor 290.60 gulden.

Erp. Akte 29, Op 27-2-1823, Verkoop.  Hendrik Dirk v.d. Ven, broodbakker te Erp, verkoopt aan Gerit v. Doren, boer op de Bolst, de ½ in een huis, enz. op de Bolst, ( In 1832, B 5, 20, 44, 45, 235 en 239 ), bouw en weiland op de Bolst, ‘ het verbrand huis’, voor 300 gulden.

Erp. Akte 32, Op 4-3-1823, Verkoop. Joh’s, Willemina, en Maria v.d. Aa, boeren te Erp, Hendrik Kuypers, kleermaker te Erp, als toezend voogd over Martinus, Lamberdina, en Theodora , kinderen van wijlen Willem Kuypers, ( X Erp 26-1-1800 ), en wijlen Geertrui v.d. Aa, ook te Erp, verkopen: runderen, en andere roerende goederen, voor 384.05 gulden.

Erp. Akte 35, Op 19-3-1823, Hypotheek van 250 gulden. Antonetta v.d. Hurk, eerder Wed. ( X Erp 16-9-1787 ),  Antony v. Erp, thans ( X Erp 1-5-1796 ),  Wilbert v. Dinken, boer te Erp, Jan v. Erp, boer te Erp, Arnoldus v. Erp, boer te Uden, Peter Jan Burgers, X Maria v. Erp, te Veghel, lenen geld van den Armen, te Erp, Borg : huis, enz. op den Dieperskant, ( In 1832,      I  308, nu huis Dieperskant 7 en 9 ),    ). Verder losse percelen.

Erp. Akte 36, Op 22-3-1823, Verkoop. Anna Maria v. Nunen, Wed. Joh’s v.d. Elsen, boerin op den Dijk,  verkoopt roerende goederen voor  79.65 gulden.

Erp. Akte 37, Op 26-3-1823, Verkoop. Adriaan Smits, boer op Keldonk, verkoopt bomen voor 68 gulden.

Erp. Akte  38 en 39, Op 31-3-1823, Testamenten  voor Joh’s Adriaan v.d. Ven, zonder beoep te Erp, ( X Erp 12-10-1800 ), en Petronella v. Eerdt.   Aan elkaar.

Erp. Akte 41, Op 7-4-1823, Verkoop. Emerantia Biemans, Wed. Jan Willem Goorts, boerin te Erp, verkoopt vee en andere roerende goederen, voor 501.95 gulden.

Erp. Akte 42. Op 14-4-1823, Verkoop. Maria v. Kleef, Wed. Peter v. Thienen, boerin te Erp, verkoopt vee en andere roerende goederen voor 92.40 gulden.

Erp. Akte  48, Op 23-4-1823, Deling tussen de kinderen van Francina Smits, ( X Erp 7-2-1768 ), Wed. van Lambert v.d. Laarschot.   1. Joh’s v.d. Laarschot, boer op Keldonk,  2. Aart v.d. Laarschot, boereknecht te Erp.  3. Jan v.d. Velden, boer te Veghel, meerderjarige zoon van Hendrik v.d. Velden,  ( X Erp 18-1-1801 ), Margaretha v.d. Laarschot, beiden overleden. Lot 1, aan Jan v.d. Velden enz. te Veghel, boerderij op den Dieperskant, ( In 1832, I  316, 317, 318, 319, nu boerderij, Dieperskant 3 ), en ook nog losse percelen.  Lot  aan Joh’s v. d. Laarschot, op Keldonk, huis op den Dieperskant, ( In 1832, K 493 en 494, afgebroken in 1840 ), en ook nog losse percelen.  Kopie van deze akte is aanwezig.

Erp. Akte 49, Op 24-4-1823, Verkoop. Emerantia Biemans, Wed. Jan Willem Goorts, verkoopt roerende goederen, voor 77.85 gulden.

Erp. Akte 54 en 56, Op 23-5 en 6-6-1823, Openbare verkoop. Jan v. Ieperen, boer op Keldonk, verkoopt een huis, stal, schuur, hof en aangelag op Keldonk. ( In 1832, K 369, 370, 371, nu huis op Antoniusstraat  ), vanouds genoemd ‘ den Baars ‘, verder heide in het Lijns ven, onder Veghel, en nog losse percelen op Keldonk, o.a. groes op de huidige Bleekweide, Het recht om op  deze grond te bleken werd in deze akte met name genoemd, Jan v. Berlo, een van degenen die recht hadden om hier te bleken, bood 1350 gulden voor alles. De verkoop werd echter  opgehouden.   Zie ook Akte

Erp. Akte 57, Op 19-6-1823, Verkoop. Willem Ketelaars, boere knecht  te Erp, verkoopt broekturf, voor 79.10 gulden.

Erp. Akte 58, Op 20-6-1823, Deling tussen de kinderen van Goort Welten, + Erp 1820,  1. Marten Welten, ( X Erp 17-9-1809 ), met Anna Maria Hanegraaf,  boer te Erp op Heuvelberg,   2. Arnoldus Welten, ( X Erp 14-6-1823),   met Francina Sweyers, boer op Keldonk,   3. Elisabeth Welten, ( X Erp 7-6-1823 ),  Marten v.d. Aa, boer te Erp. Toebedeeld aan Arnoldus Welten enz, Huis op Keldonk, In de huidige Oude straat,  ( In 1832, K 280, nu hier boerderij op Oude straat 7 ), Toebedeeld aan   Welten, huis aan den Neul ( den uil ), ( In 1832, M 186 en 187, nu in 2011, Den Uil 5 ),  Kopie van deze akte is aanwezig.

Erp. Akte 60, Op 26-6-1823, Verkoop. Hendrik de Jong, rentenier te ’s Bosch, verkoopt grasgewas, voor 188.75 gulden.

Erp. Akte 61, Op 28-6-1823, Verkoop. Josephus Francis de Kuyper, lid der staten van Noord Brabant, verkoopt gras voor 88 gulden.

Erp. Akte 62, Op 30-6-1823, Verkoop. Hendrik de Jong, rentenier te ’s Bosch, en Lambert Manders, molenaar te Cuyk, verkopen gras voor 188.75 gulden.

Erp. Akte 63, Op 1-7-1823, Verkoop. Emerantia Biemans, Wed. Jan Willem Goorts, verkoopt gras voor 34 gulden.

Erp. Akte 64, Op 2-7-1823, Verkoop. Willem Leenders, boer te Erp, verkoopt hout, stro en stenen, voor 39.95 gulden.

Erp. Akte 65, Op 2-7-1823, Verkoop. Jan Hendrik v.d. Velden, boer te Veghel, verkoopt aan Hendrik Aart v.d. Bergh, boer te Erp, bouw en weiland, in den Hoek, ( In 1832, E 355 en 356 

Erp. Akte 67, Op 10-7-1823, Verkoop. Jan Kuunders, boer te voor 140 gulden.  Aangekomen op 13-1-1823. Bakel, als voogd over de kinderen van wijlen Reinier Kanters en wijlen Maria Jeurriens, ( Joost en Willem ), verkopen gras te velde, voor 138 gulden.

Erp. Akte 70, Op 21-7-1823, Verkoop. Cornelis Deckers, boereknecht te Boekel, en Anna Maria, Jan en Joh’s Deckers,  kinderen van Antony Deckers, verkoopt gras voor 203.25 gulden.

Erp. Akte 71, Op 21-7-1823, Verkoop. Joh’s, Willemina, en Maria v.d. Aa, boeren te Erp, Hendrik Kuypers, kleermaker te Erp, als voogd over Martinus, Lamberdina en Theodora kinderen van Willem Kuypers, ( X Erp 26-1-1800 ), en wijlen Geertrui v.d. Aa, verkopen veldvruchten voor 109.25 gulden.

Erp. Akte 72, Op 21-7-1823, Verkoop. Gijsbert Verbakel, boer te Erp, verkoopt veldvruchten, voor 96.25 gulden.

Erp. Akte 74, Op 23-7-1823, Verkoop. Anna Maria v. Nunen, Wed. Joh’s v.d. elsen, boerin op den Dijk, verkoopt veldvruchten, voor 134.25 gulden.

Erp. Akte 75, Op 24-7-1823, Verkoop. Emerantia Biemans, Wed. Jan Willem Goorts, boerin te Erp, verkoopt veldvruchten, voor 167.75 gulden.

Erp. Akte 76, Op 26-7-1823, Verkoop. Maria v. Kleef, Wed. Peter v. Thienen, boerin te Erp, verkoopt veldvruchten, voor 63 gulden.

Erp. Akte 78, Op 13-8-1823, Verkoop. Hendrik Schram, aannemer van ’s landswerken, wonende te Sliedecht, verkoopt brandhout voor 67.05 gulden. Afkomstig van de aanleg van het kanaal.

Erp. Akte 82, Op 19-9-1823, Verpachting. Emerantia Biemans, Wed. ( X Erp 10-2-1782 ), Jan Willem Goorts, boerin te Erp, verpacht een huis, enz. op Boerdonk, ( In 1832, G  167, 168, 169,  afgebroken, stond tegenover Veerstraat 40 ), voor 2 jaar voor 135 gulden per jaar.  Verpacht aan Joh’s v.d. Elsen, boer te Erp.

Erp. Akte 84, Op 24-10-1823, Hypotheek van 88 gulden. Peter v.d. Hurk, boer, ( X Erp 15-5-1808 ),  Josina v.d. Biggelaar, te  Erp, lenen geld van Jan Hendrik v.d. Bergh, boer te Erp. Borg : huis, schop, bakhuis, hof en aangelag in de Laren, ( In 1832,  I   239 en 240, afgebroken, stond tussen de Laren 1 en 7   ),  en ook nog losse percelen.  

Erp. Akte 89, Op 15-11-1823, Verpachting. Cornelis Antony Deckers, boerknecht te Boekel, en Anna Maria, Joh’s en Jan Antony Deckers. Verpachten aan Joh’’s Antony v. Lieshout, boer te Erp, een huis, en aangelag, op het Oude Veld, voor 5 jaar, voor 92 gulden per jaar.

Erp. Akte 90, Op 18-11-1823. Deling tussen de kinderen en erfgenamen van Joh’s v. Haandel, voor meer dan 20 jaar overleden. ( X Erp 7-9-1783, met Joh’a Lucas v.d. Biggelaar, Zij hertrouwde te Erp op 26-2-1797, met Hendrik Arn. Kandelaars, uit deze beide huwelijken  werden geen kinderen geboren )   1. Hendrik v. Lankveld, boer te Uden, Antony v. Lankveld, boer te Boekel,  Jan v. Lankveld, boer te Boekel, Willem v. Lankveld, dagloner te Erp, Geertrui Adrianus v. Lankveld, ( X Erp 18-5-1800 ), met Willem Leenders, boer te Erp, Joh’s Meesenberg, ( X Erp 17-7-1796 ), met  Anna Maria v. Lankveld +, en hun kinderen : Francina, Adriana, en Joh’s Meesenberg.   Zij kregen samen toebedeeld, een huis, schop, hof en aangelag,  op het Looyeind, ( In 1832, D 151, nu in 2011, hier ongeveer huis op  Rijkerbeek 3,   ). 58 roei, e.s. de visgraaf  a.s. en e.e. den armen  a.e.  2. Joh’s v.d. Biggelaar, boer te Boekel, Hendrina v.d. Biggelaar, X Joh’s v.d. Crommenacker, dagloner te Gemert, Maria v.d. Biggelaar, X Jasper v.d. Dungen, boer te St Oedenrode.  3. Arnoldus v. Haandel, boer te Boekel, Josina v. Haandel, X Dirk Bouw, boer te Erp, Cornelis v. Haandel, metselaar te Erp, Joh’s v. Haandel, boer te Erp,  Joh’a v. Haandel, winkelierster te Erp, de laatste 3 zich sterk makende voor hun broer Hendrik v. Haandel, timmerman te Deurne, Hendrik Jacobus v. Haandel, boer te Erp, Antony Jacobus v. Haandel, boer te Erp, Joh’a v. Haandel, X Philipus Deckers, boer te Erp, 4. Hendrik Gerit v. Haandel, boer te Erp, Marten v. Lankveld, X Maria Gerit v. Haandel, + en hun kinderen: Peter, Gerit, Geertrui, Joh’s, Antony, en Joh’a. Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 92, Op 22-11-1823. Verkoop. Joh’s Verbakel, boer, ( X Erp 28-5-1814 ), Ardina Rooyakkers te Erp, verkopen aan Antonetta Egelmeers, Wed. Dirk Donkers, spinster te Erp. bouw en weiland, aan de Morsehoeve. ( In 1832, B 461, 25 roei) voor 18 gulden. Aangekomen bij koop op 6-1-1817.

Erp. Akte 93, Op 22-11-1823, Verklaring. Wouter v.d. Bergh, ijzersmid te Erp, eerder ( X Erp 11-8-1793 ), Wedn. van Antonetta Brugmans, Thans  ( X Erp 14-10-1810 ),  Joh’a Buckems, verklaren te hebben vastgesteld het zogenaamd kindschap van de 2 kinderen  verwekt bij Antonetta Brugmans, met name Helena en Maria, alsmede kind Antony verwekt in het 2e huwelijk. 

Erp. Akte 94 en 99, Op 25-11 en 9-12-1823, Openbare verkoop.  Joh’s v.d. Aa, boer, Willemina v.d. Aa, herbergierster,  Hendrik Kuypers, kleermaker, alle 4 te Erp, laastgenoemde als voogd over Martinus, Lamberdina en Theodora, kinderen van wijlen Willem Kuypers ( X Erp 26-1-1800 ), en wijlen Geertrui v.d. Aa, Samen verkopen zij een huis, stal, schuur, hof en aangelag, ( In 1832,  I  135, Nu Molentiend  12 , het Tramstation ) aan de Rijbeemd,  17 roei, verder een aantal losse percelen genoemd. Het huis werd verkocht aan Jacobus Hendriks, smid te Erp, voor 1201 gulden. Zie ook de geheel uitgewerkte geschiedenis van dit huis, ( Het huidige ‘ Tramstation ‘). Verkocht op bevel van de rechtbank, 11-9-1823. Aangehecht akte van rechtbank  eerste aanleg  Eindhoven.

Erp. Akte 96, Op 2-12-1823, Verkoop. Joh’s v.d. Biggelaar, boer te Boekel, Hendrina v.d. Biggelaar, X Joh’s v.d. Crommenacker, dagloner te Gemert, Mariav.d. Biggelaar, X Jasper v.d. Dungen, boer te St. Oedenrode, verkopen aan Jan Arnoldus Biemans, boer te Erp, hooiland  aan de Rijbeemd, 20 roei, aangekomen bij deling op 18-11-1823, voor in totaal 35 gulden.

Erp. Akte 97, Op 2-12-1823, Verkoop door dezelfden, aan Joh’s Meesenberg,boer op Rijkerbeek, bouwland, 33 roei,  ‘ de lange akkers ‘op Heesakker, e.s. Joh’s v.d. Reijdt  a.s. Willem Leenders. Verder, bouwland ‘ het Zondagsveldje “, 13 rei,  e.s. kinderen Peter v. Orthen  a.s ook de kinderen v. Orthen. Aangekomen bij deling op 18-11-1823.

Erp. Akte 101, Op 12-12-1823, Verpachting. Antony Delissen, boer te Erp, en als armmeester en adminestrateur van den armen te Erp, verpacht bouw, wei en hooilanden, voor in totaal 148.25 gulden.

Erp. Akte 103, Op 17-12-1823, Verkoop. Antony Verbakel, boer te Erp, verkoopt vee en gereedschap, voor 206.90 gulden.

Erp. Akte 104, Op 18-12-1823, Verpachting. Gijsbert Verbakel, boereknecht te Erp, verpacht aan Jan Ophey, boer te Erp, huis, hof en aangelag in de Hoolstraat, groot in grond, 4.50  Ha.   ( In 1832, D 384, afgebroken in 1840 ), voor 4 jaar, voor 52 gulden per jaar.

Erp. Akte 109, Op 23-12-1823, Verkoop. Joh’s Lucas Jan Teunis, boer te Erp, en  Marten v. Cleef, boer op den Dieperskant, ( X Erp 2-12-1810 ), met Maria Joh’s Lucas Jan Teunis, verkopen aan Jan Christiaan v. Berlo, boer te Keldonk, hooiland achter de bergen, ( Bulten ), 17 roei, voor 36 gulden.

1824.

Erp. Akte 1, Op 5-1-1824, Verkoop. Hendrik Arn. Kandelaars,( X Erp 28-2-1797, met Johanna Lucas v.d. Biggelaar, ( Wed. Joh’s v. Haandel, X Erp 7-9-1783 ),  boer te Uden, verkoopt aan Antony Marten v. Roosmalen, boer te Erp, een huis, hof en aangelag, op het Looyeind, in de Stinkhoek, ( In 1832, D  246, nu in 2011, boerderij, Rijkerbeek 4 ),    ),verder nog losse percelen. Alles verkocht voor 5 gulden. Er zit wel een grote schuld op dit huis die overgenomen moet worden. Kopie van deze akte is aanwezig.

Erp. Akte 10, Op 17-1-1824, Verkoop. Josephus Francis de Kuyper, lid der Staten Noord Brabant, verkoopt schaarhout, voor 44.60 gulden.

Erp. Akte 11, Op 21-1-1824, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout voor 207.10 gulden.

Erp. Akte 14, Op 26-1-1824, Hypotheek van 85 gulden. Antonetta Egelmeers, Wed. Dirk Donkers, spinster te Erp, Morsehoef, leent geld van Peter v. Erp, boer te Erp, Borg : huisje, hof en aangelag, op de Morsehoef. 25 roei,  e.s. Joh’s Verbakel  a.s. v. Mourick  e.e. de weg  a.e. Lambert v.d. Boogaard. ( In 1832, B  453, nu huis Morse hoef 5 ).

Erp, Akte 15, Op 28-1-1824, Inventaris. Joh’s Antony v. Lieshout, boer te Erp, als vader en voogd over Lambert, Jan en Antony, kinderen bij wijlen Adriana v.d. Tillaar,  ( X Erp 20-5-1798 ), laten een inventaris opmaken. Geen onroerend goed.

Erp. Akte 16 en 22. Op 6-2 en 13-2-1824, Openbare verkoop. Peter v. Velthoven, boer te Erp in den Hoek, X Joh’a Maria Hurkmans, verkopen bouwland op Boerdonk, ( In 1832, H 95 ),  verkocht aan Paulus v.d. Putten, te Boerdonk.

Erp. Akte 18, Op 7-2-1824, Hypotheek van 200 gulden. Antony v. Roosmalen, ( X Erp 9-2-1822 ), Maria v.d. Reijdt, boer in de Stinkhoek, leent geld van Maria Geertrui Corstens, Wed. Joh’s de Hezelaar, particuliere te Gemert. Borg : Huis enz, op het Looyeind, in de Stinkhoek, 50 roei, e.s. de weg a.s. de Aabroeken, ( In 1832, D  246, nu boerderij op Rijkerbeek 4 ), Verdere borgen : Marten v. Rixtel en Hendrik Jacobus v. Haandel, boeren te Erp, met losse percelen. v. Haandel, met  huis  op het  Looyeind, ( In 1832, D 116, nu huis Groothees 16 ).

Erp. Akte 19, Op 10-2-1824, Verkoop. Joh’s v.d. Kruyssen boer te Lieshout, en Joh’s Welten boer te Erp, verkopen hout, stro en hooi, voor 93.40 gulden.

Erp. Akte 20, Op 11-2-1824, Verkoop. Willem Jan Bekkers, ( X  Erp 14-7-1821 ), en  Joh’a Maria v.d. Velden, Gerit Jan Beckers, Lambert Jan Beckers, Joh’’s Jan Beckers, en  Joh’a Jan Beckers,   allen boer te Erp, en erfgenamen van Jan Willem Beckers, ( X Erp 9-10-1791 ), en Anna Smits, Verkopen aan Maria Smits, ( X Erp 26-11-1780 ), Wed. Joh’s v. Roosmalen, boerin te Keldonk, de onverdeelde ½ van huis op Keldonk, 66 roei, e.s. Jan v. Ieperen  a.s. Wed. Huybert Jonkers e.e. de weg a.e. spits uit.   ( In 1832, K 372, nu hier huis Antoniusstraat 15). Kopie van deze akte is aanwezig.

Erp. Akte 21, Op 12-2-1824, Verkoop. Gerardus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt haardas, dekens voor 54-75 gulden.

Erp. Akte 25, Op 23-2-1824, Verkoop. Joh’s v. Hogenhuyzen boer te Erp, verkoopt  aan Hendricus v. Zeeland, boer te Gemert, voor de ene ½, en aan Joh’s v. Velthoven , Peter v. Velthoven, Gerit v. Stiphout, en Willem v. Wanrooy, alle 4 boeren te Erp, voor de weder helft, hooiland, in den Hoek, genaamd Beelenbeemd, ( In 1832, E 204, 205, 206 en 207 ), voor 60 gulden.

Erp. Akte 28, Op 26-2-1824, Verkoop. Marten v.d. Biggelaar, X Anna Maria Oppers, boer te Boekel, verkopen aan Gerit Joh’s Brugmans, boer in het Hurkske, bouwland in het Hurkske, genaamd ‘’ Smittekamp ‘, e.s. erven Jan Willem Goorts  a.s. gem. steegd,  ( In 1832, F 142 ), 33 roei.

Erp. Akte 29, Op 26-2-1824, Verkoop. Marten v.d. Biggelaar, X Anna Maria Oppers, boer te Boekel, verkoopt aan Hendrik Aart v.d. Bergh, boer te Erp, hooiland aan den Dieperskant, 25 roei,  genaamd ‘ de Roost ‘, voor 40 gulden.

Erp. Akte 33, Op 13-3-1824, Verklaring. Hendrik Jan v.d. Velden, boer te Veghel, Wedn. ( X Erp 18-1-1801 ), van Margaretha v.d. Laarschot, + Erp 1803, en hem het togtgebruik naliet van enig landerijen. Hij verklaart af te gaan van tochte van een onverdeeld stuk hooiland, 42 roei,  in den Hoek, genaamd ‘ het rijtje ‘, ten behoeve van zijn zoon Jan v.d. Velden, boer te Veghel.

Erp. Akte 35, Op 15-3-1824, Verkoop. Cornelis v. Boxtel, X Mechel v.d. Loop, boer te Uden, Ardina v. Boxtel, X Gerit v. Lieshout, boer te Uden, Peter v. Boven, wever, X Margo Maas, te Gemert, verkopen aan Dirk v. Boven, boer te Veghel, heigrond in Hooydonk, 35 roei,  voor 9 gulden.

Erp. Akte 36, Op 15-3-1824, Verkoop. Ardina v. Boxtel, X Gerit v. Lieshout, boer te Uden, verkopen aan Cornelis v. Boxtel, boer te Uden, de onverdeelde ½ in hooiland, 25 roei,  aan de Weelsfoort te Erp, e.s. Joh’s Bouw  a.s. de weg  e.e. de Leygraaf  a.e. gemeente, voor 45 gulden,

Erp. Akte 38, Op 15-3-1824, Hypotheek van 300 gulden. Mathijs Ketelaars, X Christina Bouw, boer te Erp, lenen geld van Joh’s Baptist Hendriks v. Geldrop, bakker te Helmond, Borg : huis enz, op het Oude Veld, 2 bunder, e.s. Cornelis v. Haandel  a.s. Joh’s v.d. Reijdt. ( In 1832, B 203, nu hier boerderij Oude veld 10 ),  En ook nog losse percelen. Verdere borgen: Albertus v.d. Wijst en Willem Ketelaars, boeren te Erp, met losse percelen.

Erp. Akte 39, Op 16-3-1824, Verkoop. Joh’s, Willem, Mathijs en Jan v.d. Elsen, boeren te Erp, en Antonie v.d. Elsen, boer te Uden, verkopen roerende goederen, voor 116.80 gulden.

Erp. Akte 41, Op 19-3-1824, Verkoop. Jan Hendrik v.d. Velden boer te Veghel, verkoopt aan Hedrik Aart v.d. Bergh, boer te Erp, hooiland in den Hoek,  genaamd ‘het rijtje’, voor 110 gld

Erp. Akte 47, Op 11-6-1824, Huwelijksconsent Cath. v.d. Nieuwenhof, Wed. Hendrik v.d. Ven, aan haar zoon, Hendricus, te Schiedam.

Erp. Akte 48, Op 14-6-1824, Arnoldus Antony Paulus Smits, boer te Erp, verkoopt aan Adriaan v.d. Biggelaar, schout te Erp, bouw en weiland, nabij de schutsboom , genaamd het lan aan den breeden weg, 19 roei, ( In 1832, M 196 ).

Erp. Akte 49, Op 21-6-1824, Verkoop. Hendrik de Jong, rentenier te ’s Bosch, verkoopt gras, voor 168 gulden.

Erp. Akte 50, Op 22-6-1824, Verkoop. Josehus Francis de Kuyper, lid der Staten Noord Brabant, wonend te Veghel, verkoopt gras, voor 99.50 gulden.

Erp. Akte 51, Op 23-6-1824, Hendrik de Jong, rentenier, te ’s Bosch, en Lambert Manders, molenaar te Cuyk,  verkoopt gras voor 181.25 gulden.

Gemert. Akte 104, Op 24-6-1824, Testament voor Adam Joh’s  v.d. Biggelaar, ( is getrouwd geweest , X Erp 14-11-1784, Anna Maria Gerit Joh’s Goorts ),  Aan den armen in Erp,   ge-durende 2 jaar 25 vaten rogge.  Verder aan nicht Elisabeth Peter v.d. Heyden, en Anna Maria Peter  v.d. Heyden , ( dochters van Peter v.d. Heyden, X Erp 4-3-1810, met Geertrui Adam v.d. Biggelaar ) ,  ieder 500 gulden,  Universele erfgenaam is dochter Geertrui v.d. Biggelaar, ( X Erp 15-11-1815 ),  met Antonie Peter Delisse.

Gemert.  Akte 105, Op 25-6-1824,  Deling tussen de kinderen Hendrik v. Schijndel,  X  Jenne maria v.d. Oever.  1. Adam v. Schijndel, te Beek en Donk.  2. Joh’a v. Schijndel, X  Willem Jan Peters, te Beek en Donk.  3. Francijn v. Schijndel, X Antonie v. Tiel, te Beek en Donk. 4. Maria v. Schijndel, X Antonie Ansems, te Beek en Donk.  5. Geertrui v. Schijndel, X Paulus v. Hoof te Erp, in den Hoek. Toebedeeld aan zoon Adam, huis op  Heuvelberg, ( In 1832,              F 38,  nu hier huis op Heuvelberg 12-14-16  ). Aan dochter geertrui enz, Huis in den Hoek, ( in 1832, E 348,  nu hier woonboerderij op  Boterweg 32 ). Aan dochter Maria, 1000 gulden.  Aan de dochters Francijn en Johanna, huizen te Beek en Donk.

Erp. Akte 55, Op 22-7-1824, Antony Verbakel, boer te Erp, verkoopt veldvruchten voor 167.05 gulden.

Erp. Akte 57, Op 27-7-1824, Verkoop. Hendrik v. Lankveld, boer te Uden, verkoopt aan Cornelis v.d. Biggelaar, boer te Erp, hooiland in de Heesbeemden, 33 roei, voor 100 gulden.

Erp. Akte 58, Op 28-7-1824, Hypotheek van 50 gulden. Joh’s Adriaan v.d. Ven, eigenaar te Erp, leent geld van Peter Francis Tijssen, koopman en bakker,  Borg: huisje en aangelag aan het Looyeind, 32 roei, e.s. Gerit v.d. Bergh  a.s. Hendrik de Jong. ( In 1832, D 108, afgebroken, stond tegenover Looyeind   24 ).

Erp. Akte 59, Op 9-8-1824, Verklaring. Joh’a Smits, Wed. Jan Kemps, boerin te Schijndel, verklaart door het overlijden van haar man, aan haar heeft nagelaten hooiland en heide in het Goor, en bouwland op Empeldonk, ( In 1832, M 89, op Empeldonk , en grond in het Goor ),  Zij laat de togt afgaan ten behoeve van haar kinderen: Antony, Marten, Adriaan, Cornelis, Cornelia, Antonetta, Joh’a en Hendrina Kemps, boeren te Schijndel, die den blooten eigendom bezitten.

Erp. Akte 61, Op 16-8-1824, Verkoop. De fam. Kemps uit de vorige akte verkopen, de percelen in vorige akte genoemd, verkoop aan Joh’s,  Gijsbert, en Joh’a Maria Leenders, boeren te Erp, voor 100 gulden.

Erp. Akte 62, Op 21-8-1824, Inventaris. Maria Berkenbosch, ( X Erp 4-1-1813 ), Wed. Pieter Johan v. Mourick, eigenaresse te Erp, als moeder en voogd over haar kinderen : Pieter Johan, Joh’s Cornelis, Cornelis, Wilhelmina Maria, Antony, Barbara Joh’a  en Cornelia v. Mourick, in bijwezen van Andries Lungen, particulier te Aarle-Rixtel, als toeziende voogd, en in tegenwoordigheid, en ten verzoeke van Joh’s Augustus Gerlach, junior, , notaris Heusden, als gelaste van Joh’s Koolhaas, – Verschoor, klerk ter secretarie van Heusden, krachtens onderhandse procuratie en welke Joh’s Koolhaas- Verschoor, als gelaste van Abelia Goverdina Verschoor, vrouw van Aart Janse Vos, herbergier te Veen, Antony Peter Verschoor, boer te Dussen, als voogd over Eisabeth Pieternella Verschoor, in bijwezen van Teunis den Dekker, eigenaar te Andel, als toeziende voogd, tesamen kinderen van wijlen Bastiaan Verschoor, en Joh’a Cornelia v. Mourick, welke Joh’a Cornelia v. Mourick, een dochter was van overleden, Joh’s v. Someren, eigenaar te Veenm als vader en voogd over Antonia Anna Maria v. Someren, bij wijln Joh’a Cornelia v. Mourick, in bij wezen van Cornelis Cornelis Sprengers, wethouder te Heusden, als gelaste van Joh’s Haalboom, predikant te Asperen, in kwaliteit van toeziende voogd,  laten een inventaris opmaken.

Erp. Akte 63, Op 6-9-1824, Verkoop. Dirk Slingerland, aannemer van publieke werken, wonende te Meerkerk, verkoopt te Erp, hout voor  177.20 gulden.

Veghel. Akte 56, Op 16-9-1824. Hypotheek van 450 gulden. Jan Heykants, boer te Erp, leent geld van Bastiaan v.d. Werk. Borg : huis en hof enz. aan de Rijbeemd, 50 roei, e.s. kinderen Dirk Schepers  voorts aan  de weg verder nog een huis aan de Rijbeemd, 25 roei, e.s de weg  a.s. kinderen Jan de Louw.  ( In 1832, I  151, nu hier huizen Hoogstraat 22 en 24 ).

Gemert. Akte 119, Op 17-9-1824. Hypotheek van 150 gulden. Hendrik Dirk Versteegden, boer op Boerdonk, leent geld van Evert Sterken te Gemert. Borg : Huis op Boerdonk, ( In 1832, G 212, nu hier huis op Pastoor v. Schijndelstraat 10 ).

Erp. Akte 65, Op 24-9-1824, Verklaring. Hendrik Claas v.d. Velden, boer te Erp, verklaart tot instandhouding der goede harmonie tussen de kinderen uit 1e huwelijk ( X Erp 14-2-1779, met Hendrina Jan Hendrik Welten ),  en 2e huwelijk, ( X Erp 19-2-1997, met Joh’a Christ. Peters ),  en met volle goedkeuring van al zijn kinderen het z.g. een kindschap, vast te stellen. Het betreft zijn 6 kinderen uit zijn 1e huwelijk met Hendrina Welten. Te weten : Antonie, Nicolaas, Anna Maria v.d. Velden, ( X Erp 19-5-1805 ), met Jan v. Dommelen, Maria v.d. Velden, ( X Erp 24-1-1813 ), met Gerit Schepers, Goordina v.d. Velden, ( X Erp 4-3-1813),  Peter v. Lieshout, boer te Uden, Joh’a Maria v.d. Velden, ( X Erp 14-7-1821 ), met Willem Jan Beckers, allen boer   en de 2 kinderen: Hendrik en Christiaan,  uit het 2e huwelijk met Joh’a Maria Peters.

Erp. Akte 66, Op 7-10-1824, Verkoop. Jan v. Osch, Arnoldus Jan v.Osch,  Joh’a Maria v. Osch, en haar man Jan Timmers, allen boer te Veghel,  verkopen aan Joh’s Kerkhof, en Willem v. Lieshout, beiden boer te Erp, hooiland in den Hoek, genaamd ‘ het rijtje ‘, 50 roei, voor 40 gulden. ( In 1832, E 146  ).

Erp. Akte 67, Op 9-10-1824, Verkoop. Cornelis v.d. Hoeven, zonder beroep, te Erp, verkoopt planken, voor 74 gulden.

Erp. Akte 69, Op 23-10-1824, Verkoop. Cornelis Kuypers, roskammer, te Helmond, verkoopt paarden, voor 279 gulden.

Erp. Akte 71, Op 5-11-1824, Deling tussen de erfgenamen van Hendrina kweens, + Erp 1817,  1. Jan Kweens, boer te Erp.  2. Huybert Kweens, boer te Erp.  3. Anna Kweens, boerin te Erp. 4. Adriaan v.d. Rijdt, boer te Veghel, Joh’s v. Boxmeer, X Adriana v. d. Rijdt, boer te Veghel.  5. Hendricus de Bie, boer te St. Oedenrode, als vader en voogd over zijn zoon Willem de  Bie, verwekt bij wijlen Petronella v.d. Rijdt, in bijwezen van Baltus v.d. Rijdt, boer te Veghel, als toeziende voogd zijnde kinderen van Joh’s v.d. Rijdt, X Wilhelmina Kweens. Het betreft bouwland op Keldonk, genaamd ‘ het Blijkveld ‘, de Geeracker, en hooiland, ook ‘Blijkveld ‘.

Erp. Akte 72, Op 5-11-1824, Deling tussen de kinderen van Willem v.d. Aa,   1. Marten v.d. Aa, boer te Erp,  2. Maria v.d. Aa, ( X Erp 1813 ), met Huybert v. Stiphout, boer te Erp,  3. Willemina v.d. Aa, ( X Erp 7-6-1823 ), met  Gerardus Looymans, boer te St. Oedenrode,  4. Maria v.d. Aa, de jongste, ( X Erp 16-5-1823 ), Willem Timmers, boer te Keldonk.  5. Catharina en Joh’a v.d. Aa, beiden boerin te Erp, Antony v.Roosmalen, boer te Erp, als voogd over Anna Maria v.d. Aa, Antony en Petronella v.d. Aa, minderjarige kinderen van wijlen Willem v.d. Aa, + Erp 16-6-1824,  ( X Erp 21-6-1789 ), Anna Maria v.d. Nieuwenhof,  Toebedeeld aan  Joh’s v.d. Aa, boer op Keldonk, huis met aangelag, 1 bunder, aan den Dieperskant, ( In 1832, I  322, afgebroken ongeveer 20 jaar geleden, grote oude lindeboom die bij dit huis stond, staat er nu nog steeds   ), met ook nog losse percelen. Zie ook Akte 79, in 1824. Verder huisplaats, op Keldonk, in de huidige Oude straat.  toebedeeld aan Antonie v.d. Aa.   Kopie van deze akte is hier aanwezig.  Zie ook akte 79 in 1824.

Gemert. Akte 134, Op 6-11-1824, Hypotheek van 150 gulden. Peter Jan v.d. Hurk, leent geld van Maria v.d. Putten, Wed. Peter v.d. Bosch, te Beek en Donk. Borg : Huis in de Laren, 99 roei en 31 ellen, e.s. Jan Hendrik v.d. Berg  a.s. Peter Biemans,  ( In 1832,  I   234, afgebroken, stond tussen de Laren 1 en 7 )

Erp. Akte 75, Op 9-11-1824, Verkoop. Cornelis Kuypers, roskammer, te Helmond, verkoopt paarden, voor 248 gulden.

Erp. Akte 76, Op 11-11-1824, Hypotheek van 90 gulden. Joh’s v.d. Laarschot,  ( X  Erp 11-5-1806 ), met  Joh’a Brugmans, boer op Keldonk, leent geld van Joh’s Boerdonk, koren en olie molenaar te Erp. Borg : huis, hof en aangelag, aan den Dieperskant,  ( In 1832,  K 494, afgebroken in 1840 ).

Erp. Akte 78, Op 25-11-1824, Deling tussen de kinderen en erfgenamen van grootvader Adriaan Timmers,  1. Marten Timmers, boer op Keldonk, 2. Albertus Timmers, boer in de Laren, 3. Maria Timmers, ( X Erp 16-2-1800 ), met  Peter Biemans, boer te Erp, 4. Willemina en Joh’a Maria Timmers, ongehuwd dochters, van wijlen Arnoldus Timmers boerinnen te Veghel, Toebedeeld aan Maria Timmers, X Peter Biemans, boer in de Laren, huis enz, in de Laren, ( In 1832, I   239, afgebroken, ston tussen de Laren 1 en 7  ), Aan Willemina en Joh’a Maria , huisje in de Laren,   ( In 1832,   I  240 ).

Erp. Akte 79, Op 30-11-1824, Ruiling. Marten v.d. Aa, boer op den Dieperskant, en Joh’s v.d. Aa, zijn broer, ruilen bouw en weiland aan den Dieperskant, tegen huis, en aangelag, op den Dieperskant, ( In 1832, I 322, afgebroken, zie ook akte 72 ),

Veghel. Akte 74, Op 4-12-1824. Verkoop stukje land in de Lijnse kampen.

Erp. Akte 80, Op 16-12-1824, Verkoop. Catharina Vriens, Wed. Dirk v.d. Putten, boerin te Erp, verkoopt roerend goed en vee, voor 158.85 gulden.

Erp. Akte 82, Op 22-12-1824, Verkoop. Marten, Catharina, en Joh’a, v.d. Aa, Huybert v. Stiphout en Willem Marten Timmers, allen boer te Erp, en Gerardus Looymans, en Antony v. Roosmalen, boer te Erp als voogd over Anna Maria, Antony en Petronella v.d. Aa, kinderen van wijlen Willem v.d. Aa, verkopen boerengereedschschap, en vee, voor 383.60 gulden.

1825.

Erp. Akte 1, Op 3-1-1825, Verhuur. Joh’s Smits, Joh’s v.d. Bosch, en Heymon v.d. Berg, deze voor zich, en als voogd over Joh’a, minderjarige dochter van wijlen Antony v.d. Bosch, allen boer te Erp,  verpachten aan Willem Bartel Smits, boer te Erp, huis, met aangelag, op Boerdonk, voor 2 jaar, voor 70 gulden per jaar. Indien er omtrent de Kruisstraat geen pont of geschikte passage over de Zuid Willemsvaart komt wordt de huur met jaarlijks 10 gulden verlaagd.

Erp. Akte 2, Op 4-1-1825, Verkoop. Jan v.d. Biggelaar, boer te Erp, verkoopt vee, bouwmans gereedschap, en andere roerende goederen voor 267.25 gulden.

Erp, Akte 3, Op 6-1-1825, Verkoop. Peter Jan Versteegden, boer te Veghel, verkoopt aan Arnoldus Welten, boer te Erp, hooiland omtrent de Asstraat, genaamd ‘ de Bulten ‘, groot 25 roei,   voor 25 gulden.

Erp. Akte 7, Op 14-1-1825, Verkoop. Marten Antony  v. Sinten, dagloner te Veghel, verkoopt aan Jan v.d. Horst, boer te Erp, een huisje, met aangelag , 67 roei, aan den Boerdonkse Dijk,   ( In 1832, I   529,nu huis op Boerdonkse dijk 26  ), voor 14 gulden. Aangekomen van gemeente voor 1810. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 8. Op 17-1-1825, Hypotheek van 132 gulden. Joh’a v.d Bergh, Wed. Thomas v. Sleeuwen, en  Hendricus Thomas v. Sleeuwen,  boeren  op de Kraanmeer, lenen geld van Joh’s Bouw, boer op de Kraanmeer, Borg: huis enz, op de Kraanmeer, ( In 1832, C 47, nu boerderij, Kraanmeer 13 ), verder hooiland en heide aldaar. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 10, Op 20-1-1825, Verkoop. Joh’s Adriaan Smits, en Heymon v.d. Bergh, te Erp, verkopen vee en boere gereedschap, voor 171.50 gulden.

Erp. Akte 12, Op 26-1-1825, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt voor 127.60 gulden.

Erp. Akte 13, Op 5-2-1825, Verkoop. Jan v.d. Wijngaart, timmerman te Erp, verkoopt boeregereedschap, voor 342.80 gulden.

Erp. Akte 24, Op 5-3-1825, Verkoop. Hendrik de Jong, rentenier te ’s Bosch, verkoopt hout, voor 186.40 gulden.

Erp. Akte 25, Op 9-3-1825, Verkoop. Marten en Joh’a v.d. Aa, Huybert v. Stiphout, en Willem Timmers, boeren te Erp, Gerardus Looymans, boer te St. Oedenrode, en Antony v Roosmalen, boer te Erp, als voogd over Anna Maria, Antony en Petronella v.d. Aa, kinderen van wijlen Willem v.d. Aa, verkopen: granen, hooi, stro, en ander roerend goed, voor 382, 85 gulden.

Erp. Akte 26, Op 11-3-1825, Verkoop. Joh’s v. Hogenhuyzen, X Lucia v. Rixtel, boer te Erp, verkoopt  aan Judocus v. Thiel, timmerman, te Lieshout, hooiland te Beek en Donk.

Erp. Akte 27, Op 17-3-1825, Verkoop. Catharina Vriens, Wed. Dirk v.d. putten, boerin te Erp, verkoopt een rund, en ander roerend goed, voor 94.65 gulden.

Erp. Akte 28, Op 21-3-1825, Verkoop. Maria Berkenbosch, ( X Erp 4-1-1813 ), Wed. Pieter Johan v. Mourick, ( + Erp 28-4-1824 ),  en thans echtgenote van Joh’s Kremers, smid te Erp, verkoopt vee en ander roerend goed, voor 1000. 45 gulden.

Erp. Akte 29 en 35, Op 22-3 en 5-4-1825, Openbare verkoop. Maria Berkenbosch, Wed. Pieter Johan v. Mourick, eigenaresse te Erp, ( Zie vorige akte ), als moeder en voogd over haar kinderen: Pieter Johan, Joh’s Cornelis, Cornelis, Willemina Maria, Antony, Barbara Joh’a, en Cornelia v. Mourick, in bijwezen van Andries Lungen, en nog velen meer, ( dezelfde personen als in akte 62, in 1824 ) verkopen: huis, stal, schuur, schop, tuin, hooischuur, bouw en weiland, aan de Wasaa,  (  In 1832, M 207, afgebroken, stond waar nu de paus Joh’’ laan uitkomt op de Wasaa en Den Uil ), en diverse losse percelen. De verkoop van dit huis  werd opgehouden.Verder nog een huis op de Morse hoeve, groot 1.17 ha, e.s. Joh’s Verbakel  a.s. gem. steegd, ( afgebroken voor 1832, In 1832, perceel  B  ?  ), Verkocht aan Willem Ketelaars, Verder veel losse percelen verkocht. In totaal voor 4793 gulden. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 31, Op 25-3-1825,  Deling tussen : Petronella Schepers, ( X Erp 9-2-1806 ), met   Peter v.d. Rijdt, boer op Boerdonk, en Geertrui Bekkers, ( X Erp 7-6-1823 ), met   Antony v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk. Aan Geertrui Bekkers, enz, huis enz. op Boerdonk, ( In 1832, G  89, 90 en 91, afgebroken, stond aan de Lekerweg ), Verder bouw en weiland, ‘ het kapelleveldje ‘, enz.    Aan  Peter v.d. Rijdt, enz. 1/8 in huisje bij de Brug, genaamd ‘ padde-poel’, groot 3 roei. Kopie van deze akte is hier aanwezig.  Gedeeld worden de goederen van  Cornelis Schepers, ( X 30-7-1780, met Wilhelma Willem Peter  v.d. Berg  ),  Geertrui Bekkers is een dochter van Arnoldus Gerit Beckers,   X  Erp 15-2-1801, met  Helena Cornelis Schepers,  Verder aan Peter v.d. Rijt,  huisje aan den Uil, 3 roei, ( In 1832, M 189, nu Den Uil 7  ).  Kopie aanwezig. Zie ook Akte 44, in 1825 .

Erp. Akte 36, Op 9-4-1825, Verkoop. Geertrui Gerit v. Dommelen, ( X Erp 26-2-1775 ), Wed. Jan Willem Vermeulen, particuliere te Boerdonk, verkoopt aan Anna Maria v.d. Heyden, vrouw van Lambert Kuypers, boerin op Boerdonk, roerende goederen voor 50 gulden.

Erp. Akte 37, Op 9-4-1825, Testament voor Geertrui v. Dommelen, Wed. Jan Willem Vermeulen, particulier te Boerdonk,  Zie vorige akte.  Legaten aan kerk en pastoor, Verder verklaring dat haar testament van 28-4-1815, voor notaris v.d. Foelart, te Helmond, van kracht blijft.

Erp, Akte 39, Op 15-4-1825, Verkoop. Peter v. Erp, ( X Erp 24-2-1811 ),  Maria Biemans, boer te Erp, verkopen aan Joh’s Peter Biemans, boer te Erp, bouw en weiland, op Boerdonk, ‘ het nieuw veld ‘, 30 roei, voor 70 gulden.

Erp. Akte 40, Op 16-4-1825, Verkoop. Jan Gerit v.d. Biggelaar, boer te Erp, verkoopt roerend goed voor 59.65 gulden.

Erp. Akte 44, Op 16-4-1825, Hypotheek van 300 gulden.  Antony Willem v.d. Biggelaar, ( X Erp 7-6-1823 ), met  Geertrui Bekkers, boer op Boerdonk, lenen geld van Peter Verhoisen, advocaat te Helmond, Borg : huis, schop, hof en aangelag  op Boerdonk, ( Zie ook Akte 31, in 1825 ), verder borgen : Peter Joh’s v.d. Rijdt, boer op Boerdonk,  en Marten Willem v.d. Biggelaar, boer te Boekel, met resp. losse percelen en de ½ in huis te Boekel  aan de Peelstraat.

Erp. Akte 45, Op 17-5-1825, Verkoop. Hendrik v.d. Boogaart, meestersmid te Veghel, voor zichzelf en als gelaste voor Joh’s v.d. Boogaart, smidsknecht, X Jacoba Brons, te Schiedam, Lambertus v.d. Boogaart, Helena v.d. Boogaart, Joh’a v.d. Boogaart, alle 3 particulieren te Veghel, Hendrina v.d. Boogaart, X  Hendrik v.d. Berg, boer te Beek en Donk, als erfgenamen van Gijsbertus v.d. Boogaart, X Geertrui v.d. Tillaart, verkopen aan Peter v. Erp, boer te Erp, huis, schop, hof en aangelag op de Morsehoeve, ( In 1832,  B 150,  151, 152,nu hier huis op Morsehoef 13 ), verder nog losse percelen. Verkocht voor 800 gulden.  Kopie  aanwezig.

Erp. Akte 47, Op 24-5-1825,  Hypotheek van 200 gulden. Martinus Jan v. Doren, boer te Erp, leent geld van Peter Verhoisen, advocaat te Helmond,  Borg :  huis, enz.  aan de Bolst, e.s. Joh’s v. Erp  a.s. Joh’s v.d. Reijdt, en nog een huisje aan de Bolst, e.s. Nicolaas v. Lieshout,  a.s. onder 1 genoemd,  met schop enz. ( In 1832,  B 263 en 264 ), e.s. Joh’s v. Erp  a.s. Joh’s v.d. Reijdt.   Verdere borgen: Willemina Jan v. Doren, en Antony Antony v. Lieshout, boeren te Erp, met o.a. losse percelen, en huis in den Hoek, en aangelag. ( In 1832, E 375, nu hier huis, Hoek 10 ),

Erp. Akte 49, Op 6-6-1825, Deling tussen Joh’s v. Boekel, Jan v. Boekel, Willem v. Boekel, Theodora v. Boekel, Maria v. Boekel, Joh’a v. Boekel, X Marten v. Wanrooy, boeren te Erp, en Hendrina v. Boekel, dagloonster te ’ s Bosch,  delen de nalatenschap van hun ouders, Joh’s v. Boekel, X Joh’a Maria Vermeulen, Aan  Theodora v. Boekel, huis, schop, hof en aangelag op Keldonk, ( In 1832, K 354 en 355, nu hier huis, Antoniusstraat 5 ),  ), bouwland ‘ den duifhof ‘, ( In 1832, K 425 ),   en nog meer losse percelen .

Erp. Akte 50, Op 8-6-1825, Verkoop. Antony v. Roosmalen, boer te Erp, verkoopt groesturf, voor 49,25 gulden.   

 Erp. Akte 51, Op 10-6-1825, Testament voor Willem v.d. Velden, ( X Erp 1814 ), Legateert aan zijn vrouw, Maria v.d. Laar, het vruchtgebruik van zijn vaste goederen,   Erfgenamen zijn zijn broers en zussen. Joh’s, Anna Maria, Adriana en Agnes v.d. Velden, en de kinderen van zijn overleden zus Maria, en de kinderen van wijlen zus Joh’a Maria.

Erp. Akte 52, Op 10-6-1825, Testament voor Maria v.d. Laar,  Legateert aan haar man Willem v.d. Velden, het vrucht gebruik van zijn vaste goederen, Erfgenamen zijn : Marten  Vermeulen, zoon van overleden zus Antonetta en wijlen Antony Vereulen, en Antony, zoon Joh’s v.d. Biggelaar, en wijlen zijn zus Hendrina v.d. Laar.

Erp, Akte 54, Op 21-6-1825, Verkoop. Hendrik de Jong, particulier te “s Bosch, en Lambert Manders, molenaar te Cuyk, verkoopt hooigras, voor 203.75 gulden.  

Erp. Akte 55, Op 22-6-1825, Verkoop. Hendrik de Jong, particulier te “s Bosch, verkoopt hooigras, voor 129. 25 gulden.

Erp. Akte 56, Op 24-6-1825, Hypotheek van 100 gulden. Gerit v. Stiphout, ( X Erp 25-2-1810 ),  met Anna v. Velthoven,  boer  te  Erp, lenen geld van Willem Ceelen, herbergier te Aarle-Rixtel, Borg : huis aan de Boerdonkse Dijk, 4 bunder, e.s. Hendrik v.d. Bergh   a.s. Martinus Hendrik v.d. Velden. ( In 1832, I 513, nu hier huis op Boerdonkse dijk 8 en 10 ),

Erp. Akte 57, Op 27-6-1825, Verkoop. Joseh Francis de Kuyper, lid der Staten van Noord Brabant, en Hendrik v.d. Landen, particulieren te Veghel, verkoopt hooigras voor 96 gulden.

Erp. Akte 63, Op 14-7-1825, Verkoop. Marten v.d. Aa,   Joh’s v.d. Aa,  Huybert v. Stiphout, Willem Timmers en Joh’s v. Lankveld, allen boer te Erp, Gerardus Looymans, boer te St. Oedenrode, en Antony v. Roosmalen, boer te Erp, als voogd over Anna Maria, Antony, en Petronella, kinderen van wijlen Willem v.d. Aa, in bijwezen van Marten v.d. Aa, voornoemd als toeziende voogd verkopen te velde staande gewassen, voor 200.40 gulden.

Erp. Akte 64, Op 15-7-1825, Verkoop. Aart v. Doren, boer te Veghel, verkoopt te velde staande gewassen, voor 68 gulden.

Erp. Akte 66, Op 24-8-1825, Verkoop. Gerit  Brugmans, Jasper, Antony, Antonetta, Maria en Joh’a  Brugmans, allen boer te Erp, verkopen aan Hendrik v.d. Steen, strodekker te Erp, bouw en weiland, aan de Bolst, genaamd ‘ het nieuw veld’, e.s. de jeukstraat  a.s. Wed. Gerit v. Dooren, voor 40 gulden. ( In 1832, B 3 of 4, ).

Erp. Akte 67, Op 24-8-1825, Verkoop. Peter v. Erp, boer te Erp, X Maria Biemans, verkopen aan Hendrik v.d. Steen, strodekker te Erp, hooiland, op Erlicum, genaamd ‘ den Hogensteen”, voor 20 gulden.   ( In 1832, L 176 ).

Erp. Akte 68, Op 24-8-1825. Ruiling. Cornelis v.d. Biggelaar, boer te Erp, op het Looyeind, ruilt bouwland, op Groothees, 15 roei,  tegen Dirk Antony Schepers, en Anna Dirk Schepers. Boer te Erp, Joh’s v. Deursen, X joh’a Maria Schepers,  Theodorus Verbakel, X Catharina Schepers, Adriaan v.d. Tillaar, X Ardina Schepers, allen boer te Erp, een perceel bouwland, op Kleinhees. 15 roei.

Erp. Akte 69,  Op 9-9-1825, Verkoop. Geertrui v. Dommelen, ( X Erp 26-2-1775 ), Wed. Jan Willem Vermeulen, particuliere op Boerdonk, verkoopt aan Anna Maria v.d. Heyden, Wed. Lambert Kuypers, boerin op Boerdonk, een huis, schuur, bakhuis, hof en aangelag op Boerdonk,  ( In 1832, H  80, 81 en 82 ), verder nog losse percelen, voor0 395 gulden.  Deze boerderij werd afgebroken kort na  1832  .

Erp. Akte 70,  Op 12-9-1825, Verklaring. Maria Berkenbosch, ( X Erp 1804 ), Wed. Pieter Johan v. Mourick, grondeigenaresse  te Erp, voor zich en als voogd over haar 7 minderjarige kinderen, verklaart te machtigen Cornelis Sprengers, wethouder te Heusden, en Antony v. Drongelen, openbaar notaris te Veen, om voor haar en voor Johan Andries Lungen, particulier te Aarle-Rixtel, als toeziende voogd.

Erp. Akte 71,  Op 13-9-1825, Verklaring, Joh’a Rutgera Hiebendaal, grond eigenaresse te Erp, verklaart zich als borg te verbinden  voor haar zoon, Joh’s Casparus Rietman, te Erp, als ontvanger der plaatselijke belastingen en inkomsten der gemeente Erp, en tot waarborg zijner adminestratie als plaatselijk ontvanger ter somme van 400 gulden pand te stellen bouw en weiland, op de Schilt, 1 bunder.

Erp. Akte 72,  Op 21-9-1825, Verkoop. Willemina en Joh’a Maria, ongehuwde dochters van wijlen Arnoldus Timmers, boerinnen te Veghel, verkopen aan Peter Biemans, boer te Erp, huisje en hof in der Laren, voor 70 gulden. ( In 1832,  I  240 en 241, afgebroken, stod tussen de Laren 1 en 7 ).

Erp. Akte 76,  Op 5-10-1825, Verkoop. Willem v.d. Broek, boer te Boekel, Gerit v.d. Broek, wever te Boekel, Antony v.d. Vondervoort, X wever te Boekel, X Helena v.d. Broek, Joh’s Aldenhuyzen, boer te Uden, X Catharina v.d. Broek, verkopen aan Joh’a Leenders, Wed. Joh’s Dekkers, boerin te Erp, bouwland aan de Morsehoeve, genaamd ‘ het paalke ‘, te Erp, voor 20 gulden, groot 20 roei.

Erp. Akte  77, Op 12-10-1825, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Jan v.d. Velden, boer te Erp, leent geld van Peter Verhoisen, advocaat te Helmond, Borg : diverse losse percelen, en huis met aangelag in den Hoek, ( In 1832, E 74, nu hier woonboederij op Boterweg 28 ).

Erp. Akte 78, Op 12-10-1825, Hypotheek van 100 gulden. Peter Lucas Coolen, boer te Keldonk, op den Dieperskant,  leent geld van Peter Verhoisen, advocaat te Helmond, Borg : huis op den Dieperskant, 50 roei, e.s. Joh’s Coolen  a.s. Joh’s Ancems, ( In 1832,   I  692 ),  verdere borgen:
Joh’s Hendrik Ancems en Huybert Kweens, met huis op den Dieperskant, 60 roei, e.s. de weg  a.s. Wed.Nicolaas v.d. Velden ,  ( In 1832, I 693 ), Huybert Kweens, met een huis op den Dieperskant, 1 bunder, 17 roei. ( In 1832, I  703 ), Kopie van deze akte is hier aanwezig. Al deze huizen zijn al lang geleden afgebroken.

Erp. Akte 79, Op 18-10-1825, Verkoop.  Cornelis Cuypers, roskammer te Helmond, verkoopt paarden, voor 155 gulden.

Erp. Akte 80, Op 18-10-1825, Verkoop. Joh’s v. Lijssel, boer te Uden, verkoopt rundvee, voor 182 gulden.

Erp. Akte 81, Op 22-10-1825, Testament voor Geertrui Joris Biemans, boerin te Erp, Legateert aan haar man Lambert v.d. Putten, het vruchtgebruik van bouwland op Boerdonk, en blote eigendom aan haar broers en zussen, en aan de kinderen van wijlen zus Jennemaria Biemans, Erfgenaam van overige haar man.

Erp. Akte 82, Op 2-11-1825, Hypotheek van 250 gulden. Anna Maria v.d. Heyden, ( X Erp 10-2-1793 ),   Wed. Lambert Kuypers, leent gld van Peter Verhoisen, advocaat te Helmond, Borg : Huis, schuur, turfschop, bakhuis, hof en aangelag op Boerdonk,  ( In 1832,  H 80, 81 en 82, kort na 1832 afgebroken ), met losse percelen, Verdere borgen: Peter v. Erp, en Willem Ketelaars, boeren te Erp, met losse percelen en huis met aangelag op de Morsehoeve.

Erp. Akte 83, Op 3-11-1825, Verkoop. Joh’s v. Lijssel, boer te Uden verkoopt: paarden en runderen, voor 195 gulden.

Erp, Akte 84, Op 8-11-1825, Verkoop. Joh’s Vogels, kleermaker, en Mathijs Ketelaars, boer te Erp, verkoopt roerende goederen voor 118.65 gulden.

Erp. Akte 85, Op 11-11-1825, Verkoop. Peter v. Velthoven, X Joh’a Maria Hurkmans, boer in den Hoek, verkoopt aan Jan v. Duynhoven, boer te Erp, bouw en weiland op Boerdonk, voor 55 gulden.

Erp. Akte 87, Op 23-11-1825, Verklaring. Hendrik Adriaan v. Dijk, schoolonderwijzer te Erp, verklaart dat door overlijden van zijn 1e vrouw, aan hem het vruchtgebruik is nagelaten van heide aan de Morsehoeve, ( In 1832, B 543 t/m 547 ), en hij nu afgaat ten behoeve van zijn dochter Adriana v. Dijk, vrouw van Ruth Faas, koopman te Nederweert.

Erp. Akte 88, Op  29-11-1825,  Verkoop. Adriana v. Dijk, en haar man Ruth Faas,  koopman te Nederweert, verkopen aan Joh’s Peter Donkers, boer te Erp, heide aan de Morsehoeve , voor 50 gulden.

Erp. Akte 89, Op 30-11-1825, Verkoop. Antony Willem v.d. Biggelaar, X Geertrui Bekkers, boeren te Boerdonk, verkopen aan Peter Jan Delisse, boer te Erp, hooiland op Erlicum, 58 roei, voor 50 gulden.

Erp. Akte 90 Op 30-11-1825, Verhuur. Jacobus Andreas v.Orthen, grondeigenaar te Maaren, verpacht diverse percelen bouw en weiland, voor de komende 5 jaar.

Erp. Akte 93, Op 15-12-1825, Hypotheek van 125 gulden. Willem Leendert Leenders, ( X Erp 18-5-1800, met Geertrui Adriaan v. Lankveld  ),  boer op het Looyeind, leent geld van Joh’s Casparus Rietman, ontvanger der directe belastingen, en accijnsen te Erp, Borg : huis met bouw en weiland, op het Looyeind, en weiland aan het Veluws dijkske, ( In 1832, D 151, nu hier ongeveer huis, Rijkerbeek 3  ).

1826.

Erp. Akte 3, Op 6-1-1826, Verkoop. Hendrik de Jong, rentenier te ’s Bosch, verkoopt schaarhout, voor 53 gulden.

Erp. Akte 4, Op 10-1-1826, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te “s Bosch, verkoopt takkebossen voor 68.70 gulden.

Erp. Akte 6, Op 12-1-1826,  Verkoop. Adam v.d. Meer, boer te Erp, verkoopt runderen en boeregereedschap, voor 208.35 gulden.

Erp. Akte 7. Op  27-1-1826, Verkoop. Joh’s v. Lijssel, boer en koopman  te Uden, verkoopt paarden, rundvee, schapen en varkens en hooi en stroo, voor 97.25 gulden.

Erp. Akte 19, Op 16-2-1826, Verkoop. Lambert Manders, molenaar te Cuyk, verkoopt schaarhout en dennebomen, voor 322.10 gulden.

Erp. Akte 26, Op 25-2-1826, Verkoop. Antony Jan v. Dooren, dagloner te Dinther, X Antonia v. Hout,  Willemina v. Dooren, X Arnoldus v.d. Aa, dagloner te Erp, verkopen aan Martinus Jan v. Dooren, boer te Erp, 2/3 in huis met aangelag, op de Bolst, ( In 1832, B  261 t/m 264, afgebroken, stond aan de Voorbolst, links, nog voor Voorbolst 10 ),  verder nog losse percelen, alles samen voor 200 gulden. Zie ook akte 32, in 1826.

Erp. Akte 29, Op 2-3-1826, Verkoop. Adam v.d. Meer, boer te Erp, verkoopt boeregereedschap, vee en ander roerend goed, voor 250.60 gulden.

Erp. Akte 32, Op 6-3-1826,  Hypotheek van 1000 gulden.  
Martinus Jan v. Dooren, boer te Erp, ( X Erp 28-5-1825 ), met Allegonda v. Lieshout, leent geld van Joh’s  Baptist v. Geldrop, bakker te Helmond, Borg : huis, met aangelag, op de Bolst, ( In 1832, B 261 t/m 264 ), Verdere borgen: Aart Lambert v.d. Tillaart, boer te Veghel, en Martinus Joh’s Bouw, te Erp, beiden boer, met o.a, huis aan de Bolst,  en verder losse percelen. Zie ook akte 26, in 1826.

Erp. Akte 33. Op 8-3-1826, Hypotheek van 400 gulden. Dingena v. Dijk, Wed. Arnoldus v.d. Hurk, particuliere te Erp, Lambert v.d. Hurk, boer te Veghel, Jan v.d. Hurk, boer te Keldonk, Joh’s Jan v.d. Velden en Wilbert v. Dinken, beiden boer te Erp, lenen geld van Maria Geertrui Corstens, Wed. Joh’s de Hezelaar, particuliere te Gemert, Borg : huis en hof aan de Rijbeemd, ( In 1832, I  135, nu hier huis Hoogstraat 18 en 20   ), en boerderij op het Zondveld  te Veghel, boerderij op Keldonk, e.s. Adriaan Smits  a.s. Antonie v.d. Aa. ( In 1832. K 267, nu hier boerderij, Oude straat 5 ).

Erp. Akte 34, Op 11-3-1826, Testament voor Jacobus v. Hoof, boer te Erp, + Erp 15-3-1826, zoon van Peter v. Hoof, X Ardina v.d. Rijdt, Hij verklaart 3 in leven zijnde kinderen bij wijlen Hendrica Kemps, en 4 kinderen bij Elisabeth v. Lieshout, te hebben. Hij legateert aan zijn vrouw Elisabeth v. Lieshout al datgene dat de wet toestaat. ( het vruchtgebruik )

Erp. Akte 36, Op 16-3-1826, Verklaring. Joh’s Lucas Jan Teunis, boer op Keldonk, verklaart dat het overlijden van zijn vrouw, Petronella Rooyakkers, aan hem het vruchtgebruik heeft nagelaten van huis, en aangelag op den Dieperskant, verder nog losse percelen. Hij doet afstand ten behoeve van zijn enige dochter Maria Teunis, ( X Erp 2-12-1810 ), vrouw van Marten v. Cleef. ( In 1832, I  314, afgebroken , stond in zijtuin van de boerderij, Dieperskant 3   ).

Erp. Akte 41, Op 18-3-1826, Hypotheek van 300 gulden. Huibert Kweens, boer op den Dieperskant, Marten v. Kleef, boer op den Dieperskant, X Maria Joh’s Teunis, lenen geld  van Peter Verhoisen, advocaat te Helmond, Borg; huis op den Dieperskant , ( In 1832, I  314, zie vorige akte ),  verdere borgen: Cornelis Colen en Joh’s Hendrik Ancems, boeren op den Dieperskant,  een huis op den Dieperskant, en nog een huis op den Dieperskant.

Erp. Akte 45, Op 30-3-1826, Hypotheek van 250 gulden. Joh’s Antony Scheepers, boer te Erp, leent geld van Peter Verhoisen, advocaat te Helmond, Borg : huis op het Looyeind,  ( In 1832, D 21, nu hier boerderij, Looyeind 9 ), Verdere borgen: Hendrik Jacobus v. Haandel en Antony Marten v. Roosmalen, beiden boer op het Looyeind, met allebei een huis enz, op het Looyeind. (  In 1832, resp. D 116, nu hier boerderij, Groothees 18, en D 246, nu hier boerderij op Rijkerbeek  ).

Erp. Akte 46 en 47, Op 1-4-1826, Testamenten  voor  Goort Ketelaars, en zijn vrouw Elisabeth Ouwers, te Erp, Aan elkaar.

Erp. Akte 50, Op 14-4-1826, Hypotheek van 225 gulden, Gerit Arnoldus Scheepers, boer op Boerdonk, leent geld van Ida Scheepers, Wed. Hendrik Verhofstadt, particuliere te Kleine Breugel, in Limburg, Borg : huis en aangelag op Boerdonk,  ( In 1832, G 88, nu hier boerderij, Lekerweg 1  ).

Erp. Akte 57, Op 5-5-1826, Verkoop. Joh’s v.d. Biggelaar, boer te Boekel, Joh’s v.d. Crommenacker, dagloner te Gemert, X Hendrina v.d. Biggelaar, Jasper v.d. Dungen, boer te St. Oedenrode, X Maria v.d. Biggelaar, verkopen aan Lambert Verbruggen, boer te Erp, op het Oude Veld, ( nu Hesselereind 4 ), hooiland in het Goor, ( In 1832, C 62 ), voor 50 gulden.

Erp. Akte 58, Op 9-5-1826, Testament voor Antony Hendrik Kuypers, kleermaker te Erp, Universeel erfgenaam is zijn broer, Theodorus Hendrik Kuypers, eveneens kleermaker te Erp.

Erp. Akte  59, Op 9-5-1826, Testament voor Theodorus Kuypers, kleermaker te Erp, Universeel erfgenaam is zijn broer Antony Hendrik Kuypers, eveneens kleermaker te Erp.

Erp. Akte 62, Op 12-5-1826, Hypotheek van 100 gulden. Lambert v.d. Crommenacker, ( X Erp 25-3-1814 ), met  Helena Hanegraaf, boer te Erp, leent geld van Jan Biemans, Delis Biemans, Joh’s Hoogaars, en Joh’s v.d. Acker, beiden boer te Erp, met de ½ in een huis aan de Wasaa, ( In 1832, M  171, nu hier huis Wasaa 8 ), en verder nog losse percelen.

Erp. Akte 65, Op 26-5-1826, Inventaris. Joh’s v.d. Rijdt, boer te Erp, als voogd over Peter, Geertrui, Arnoldus , minderjarige kinderen van wijlen Jacobus v. Hoof, en wijlen Hendrica Kemps, in bijwezen van Dirk Kemps, boer te Uden, als toeziende voogd laten in tegenwoordigheid van Elisabeth v. Lieshout , Wed. Jacobus v. Hoof, inventaris opmaken. Alleen roerend goed.

Erp, Akte 66, Op 15-6-1826, Verkoop. Hendrik Tielemans, verkoopt heiturf, voor 98.80 gulden.

Erp. Akte 67 en 76, Op 16-6 en 30-6-1826, Openbare verkoop. Maria Berkenbosch, ( X Erp 4-1-1813 ), Wed. Pieter Johan v. Mourick, thans X Joh’s Kremers, smid te Erp, voor zich en als voogd over haar kinderen: Pieter Johan, Joh’s Cornelis, Cornelis, Willemina Maria, Antony, Barbara Joh’’a, en Cornelia v. Mourick. Verkoop van hoiland aan de Wasaa, bouwland aan de Heesstraat, genaamd ‘ Hagelkruis”, hooiland aan de Brug, hooiland aan de Rijbeemd, bouw en weiland, genaamd ‘ de huisplaats’, aan Adriaan .d. Biggelaar, e.s. 3e koop  a.s. de rijbeemd. ( In 1832, perceel  I  120, lag aan de huidige Brugstraat  ), voor 12 gulden. Verder hooiland aan de sluis, en bouwland op kleinhees.

Erp. Akte 68 en 75, Op 16-6 en 30-6-1826, Openbare verkoop. Antony v. Roosmalen, X Maria v.d. Rijdt, boer op het Looyeind, verkoopt weiland aan de Veghelse dijk,  verder nog meer losse percelen, Alles opgehouden.

Erp. Akte 69, Op 20-6-1826, Verkoop. Hendrik de Jong, rentenier te ’s Bosch, verkoopt hooigras, voor 203.50 gulden.

Erp. Akte 70, Op 21-6-1826, Verkoop. Hendrik de Jong, rentenier te “s Bosch, en Lambert Manders, molenaar te Cuyk,  verkoopt hooigras, voor 196 gulden.

Erp. Akte 71, Op 21-6-1826, Verkoop. Hendrik de Jong, rentenier te ‘s Bosch, verkoopt aan Willem Leenders, boer op het Looyeind, bouw, hei en weiland, ongeveer 1 bunder, e.s. Huybert Gruyters  a.s. verkoper en Arn. v.d. Bergh. aan den Boekelse dijk, voor 100 gulden.

Erp. Akte 72, Op 28-6-1826, Verkoop. Jan Buis, sluiswachter te Veghel, verkoopt gras te velde, voor 53.50 gulden.

Erp. Akte 73, Op 28-6-1826, Verkoop. Joh’s v.d. Elsen, boer te Boerdonk, Antony v.d. Elsen, boer te Uden, Willem v.d. Elsen, boer te Erp, Mathijs v.d. Elsen, boer te Erp, verkopen aan broer Jan v.d. Elsen boer te Erp, 4/5 in huis, schop, hof en aangelag aan den Dijk, ( In 1832, M  122, 117, 118, 119, 120, afgebrand, stond waar men nu van de Voordijk, de Lourenshof ingaat. Verder nog losse percelen. Voor 550 gulden. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 74, Op 30-6-1826, Verkoop. Josephus Francis de Kuyper, lid der gedeputeerde staten, van Noord Brabant, wonende te Veghel, verkoopt hooigras, voor 92.75 gulden.

Erp. Akte 81, Op 12-7-1826, Verkoop. Lambert Manders, molenaar te Cuyk, verkoopt hooigras, voor 51.25 gulden.

Erp. Akte 85, Op 18-7-1826, Verkoop. Lambert v. Lieshout, timmerman te Erp, X Antonetta Pennings, verkopen aan Gerardus Rooyakkers, fabriceur te Gemert, huisje te Boekel, op de Neerbroek. Voor 100 gulden.

Erp. Akte 87, Op 15-8-1826, Testament voor Josua Sanderus, rentenier te Erp, + Erp 17-8-1826,  voor de getrouwediensten aan hem bewezen aan Joh’s Colen en Willemina Nijs, diensboden bij van de Wed. Rietman, ieder 50 gulden. Ook wil hij dat de kinderen van zijn aangehuwde neef Cornelis Rietman, dezelfde legaten zullen genieten, die hij bij vorige testamenten heeft vastgelegd aan voornoemde Cornelis.

Erp. Akte 92, Op 7-9-1826, verkoop. Peter v. Erp, boer te Erp, verkoopt aan Dirk Antony Scheepers, boer te Erp, verkoopt 1/15 deel van hooiland, ( In 1832, perceel L  224 ), omtrent de Vogelen zang, in het ‘ leeg luizent ‘. voor 15 gulden .

Erp. Akte 93, Op 9-9-1826, Verkoop. Joh’s v. Lijssel, boer te Uden, verkoopt paarden en koeien, voor 258 gulden.

Erp. Akte 95, Op 16-9-1826, Verkoop. Hendrik v.d. Elsen, dagloner te Veghel, Anna v.d. Elsen, X Christiaan Verhagen, boer te St. Oedenrode, Jan Verhoeven, arbeider te Uden, en Geertrui v.d. Elsen, X Willem Habraken, dagloner te Best, verkopen aan Peter v.d. Elsen, boer op den Dieperskant, 4/5 deel in huisje op den Dieperskant, ( In 1832,  I  386, afgebroken, stond kort bij Sluisweg 18 en 20 ),  18 roei, e.s. kinderen Antony v.d. Ven  a.s. gem . weg,  en bouwland aan den Dieperskant, voor 90 gulden. Aangekomen bij successie van hun moeder.

Erp. Akte 96, Op 21-9-1826, Verklaring.  Joh’a v.d. Bergh, Wed. Thomas v. Sleeuwen, boerin op de Kraanmeer,  verklaart  dat  zij het vruchtgebruik  van huis, hof en aangelag op de Kraanmeer, ( In 1832, C 47, nu hier boerderij, Kraanmeer 13 ),  verder losse percelen,  aangekomen van wijlen haar man, overdraagt aan haar enige zoon Hendrik v. Sleeuwen, boer te Erp.   Kopie aanwezig.

Erp. Akte  97, Op 29-9-1826, Verkoop. Cornelis Kuypers, roskammer te Helmond, verkoopt paarden, voor 184.50 gulden.

Gemert. Akte 218, Op 1-10-1825, Verklaring. Joh’s v.d. Biggelaar , wonend te ’s Bosch, zoon van Adriaan v.d. Biggelaar, X Anna der Kinderen, burgemeester te Erp, geen toestemming gekregen om te trouwen met Chrisina v. Rijn, dochter van Hendricus v. Rijn X Hubertje Sagis. Doet inmiddels  via de notaris opnieuw een wettelijk verzoek.

Gemert. Akte 69, Op 9-10-126, Revocatie van testament van Adam v.d. Biggelaar,  ( testament van 24-6-1824 ).

Erp. Aktev 98, Op 10-10-1826,  Ruiling. Hendrik Gerit v. Haandel, boer te Erp, ruilt bouwland op kleinheesch, ( In 1832, D 156, ) en hooiland , ( In 1832, D 438 ), aan het Looyeind, met Antony v. Roosmalen, boer teErp, tegen weiland aan den Dijk, ( In 1832, L 40 en 43 ).

Erp. Akte 99, Op 11-10-1826, Verkoop. Arnoldus Jan v. Osch, boer te Veghel, en Joh’a Jan v. OschX Jan Hendrik Timmers, boer te Veghel, verkopen aan Joh’a Deckers, Wed. Gerit v. Dooren, boerin te Erp, bouw en weiland, aan de Bolst, genaamd ‘ den roetnest ‘, zijnde dit perceel belast met 350 gulden, aan de kinderen Petrus v. Orthen, voor dit deel geschat op 116 gulden. Verkoop voor 84 gulden.

Erp. Akte 100, Op 12-10-1826, Verklaring. Christina Kerkhof, ( X Erp 10-2-1782 ), Wed. Martinus v.d. Biggelaar, boerin  te  Keldonk, verklaart het vruchtgebruik te bezitten van huis, schop, bkhuis, hof en aangelag in het Hurkske, ( in 1832, F 144 t/m 148, nu hier huis achter Franse weg 21 ),  ),  verder ook nog losse percelen. o.a. bouwland, ‘ de tranenkamp’, op Heuvelberg. Zij doet van dit alles afstand  tenbehoeve van haar kinderen, Lucas, Petrus, Martinus, Jennemaria, Helena en Geertrui v.d. Biggelaar. Zie ook akte 105, in 1826 .

Erp. Akte 101, Op 13-10-1826, Verkoop. Antony Willem v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk, verkoopt aan Jan Arnoldus Biemans, boer te Erp, weiland in de Laren, 25 are, voor 48 gulden.

Erp. Akte 103, Op 13-10-1826, Verkoop. Jan v. Ieperen, boer te Erp, verkoopt aan Arnoldus Jan Dirks, boer op den Dijk, hooiland in de Vogelenzang, in ‘het Luizent’, ( In 1832, L 218 ),  voor 30 gulden.

Erp. Akte 104, Op 13-10-1826, Verhuur. Elisabeth v. Lieshout, Wed. Jacobus v. Hoof, boerin te Erp, voor zich, en als moeder en voogd over Hendrik, Anna Maria, Petronella en Hendrikus,   en Joh’s, v.d. Rijdt, als voogd over Peter, Geertrui, en Arnoldus v. Hoof,  minderjarige kinderen van wijlen Jacobus v. Hoof, en wijlen Hendrica Kemps, verpachten huis, schop, hof en aangelag op de Morsehoeve, ( In 1832, B 447, nu hier huis Schuurhoek 1 ), aan Willem Verbakel, boer te Erp, voor 3 jaar, voor 50 gulden per jaar. Zie ook akte 100, in 1826.

Erp. Akte 105, Op 14-10-1826,  Verkoop. Christina Kerkhof, Wed. Martinus v.d. Biggelaar, boerin te Erp, Lucas, Petrus, en Martinus v.d. Biggelaar, boeren te Erp, verder Jennemaria v.d. Biggelaar, X Gerardus Klaassen,boer te Erp, Joh’s Scheepers, X Helena v.d. Biggelaar, boer te Uden, verkopen aan Mathijs v.d.Elsen, boer te Erp, huis, schop, hof en aangelag in het Hurkske, ( In 1832, F 144 t/m 148 ), en ook nog losse peercelen, alles samen voor 88 gulden. Zie ook akte 100, in 1826.

Erp. Akte 111, Op 3-11-1826, Verkoop. Peter Willem v. Uden, timmerman te St. Michielsgestel, verkoopt aan Adriaan Kuypers, boer te Erp, hooiland, in de Heurkensbeemd, voor 35 gulden, ( In 1832, E 222 ).

Erp. Akte 112, Op 3-11-1826, Verkoop. Marten de Vries, koopman te  Dordrecht, verkoopt houtwaren, voor 589.50 gulden.

Erp. Akte 115, Op 21-11-1826, Verkoop. Arnoldus Geerit Beckers, ( X Erp 1824 ), en Petronella Hurks, boer te Erp, in het Hurkske, verkopen aan Antony Willem v.d. Biggelaar, boer te Boerdonk, bouw en weiland, genaamd ‘ het nieuw veld ‘, en verder nog meer losse percelen, voor 560 gulden.

Erp. Akte 119, Op 28-11-1826, Verkoop. Joh’s Boerdonk, koren en oliemolenaar te Erp, verkoopt aan Peter Verhoisen, advocaat te Helmond, een schuldvordering van 500 gulden, ten laste van Adriaan Vugts, X Adriana v.d. Velden, boer te Schijndel.

Erp. Akte 122. Op 5-12-1826, Marten de Vries, koopman te Dordrecht, verkoopt gezaagd hout, voor 557.60 gulden.

Erp. Akte 123, Op 11-12-1826, Verkoop. Adam v. Schijndel, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 162.50 gulden.

Erp. Akte 128, Op 15-12-1826, Verhuur. Joh’s Adriaan Smits, boer te Erp, verpacht huis, bouw en weiland, op Boerdonk, aan Willem Bartel Smits, boer te Erp, voor 4 jaar, voor 75 gulden per jaar. Was al in gebruik bij huurder. ( In 1832, G 214, nu hier huis, Pastoor v. Schijndelstraat 4 of 6 )

Erp. Akte 129, Op 19-12-1826, Verkoop. Antony v. Lankveld, boer te Uden, Louwrens v.d. Tillaar, boer te Veghel, Hendrik, en Marten v. Lankveld, Peter v.d. Bergh, Mathijs v.d. Elsen, en Joh’s Biemans, allen boer te Erp, verkopen roerend goed , voor 334.65 gulden.

Erp. Akte 134, Op 30-12-1826, Verkoop. Joh’s Raaymakers, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 220.30 gulden.

1827.

Erp. Akte  5, Op 12-1-1827, Verkoop. Joh’a Aarts, Wed. Jan Ophey, boerin te Erp, verkoopt vee en andere roerende goederen, voor 156.35 gulden.

Erp. Akte 7, Op 17-1-1827, Verhuur. Gerardus v. Berlo, boer op Keldonk, als voogd over Joh’s en Antony. Kinderen van wijlen Huybert v. Stiphout, te Erp wonend,  in bijwezen van Willem v. Stiphout, boer te Veghel, als toeziende voogd, verhuur van 4 percelen, bouw , wei en hooiland, aan het Oude Veld.( Kelisakkerstraat ).

Erp. Akte 9, Op 18-1-1827, Verkoop. Lambert v.d. Putten, boer te Erp, verkoopt, roerend goed voor 3-7.15 gulden.

Erp. Akte 10, Op 23-1-1827, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt roerende goederen, voor 98.25 gulden.

Erp. Akte 12. Op 25-1-1827, Antony v. Roosmalen, boer op het Looyeind, verkoopt aan Gijsbert Antony Leenders, boer op het Looyeind, wei en heiland, in het Goor, voor 18 gulden. ( In 1832, C 56 ).

Erp. Akte 15, Op  5-2-1827, Ruiling. Gerit Peter v. Stiphout, boer te Erp, ruilt hooiland te Beek en Donk, met Antony v.d. Biggelaar, boer te Boerdonk, tegen bouwland in de Laren, 70 roei, e.s. Adam v.d. Biggelaar  a.s. de weg, genaamd ‘ de kamp’’.

Erp. Akte 17, Op 7-2-1827, Hypotheek van 85.50 gulden. Gerit v. Stiphout, X Anna v. Velthoven, boer op de Boerdonkse Dijk, leent geld van Joh’s Boerdonk, koren en oliemolenaar te Erp. Borg : bouwland in de Laren, ‘ de kamp ‘, 75 roei,  e.s, Adam v.d. Biggelaar a.s de weg.

Erp. Akte 18, Op 8-2-1827, Joh’s Peter Donkers, boer te Erp, verkoopt hout op stam, voor 119.30 gulden.

Erp. Akte 22, Op 10-2-1827, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s v.d. Aa, ( X Erp 28-5-1806 ), en Geertrui v.d. Heuvel, boer te Erp, lenen geld van Adriaan v.d. Biggelaar, burgemeester van Erp,  Borg : bouw en weiland, in de kelisackerstraat, ‘ de strepen ‘. ( In 1832, B 201, 215, groot  1.20 ha ).

Erp. Akte 23. Op  10-2-1827, Verkoop. Peter v.d. Hurk, ( X Erp 15-5-1806 ),  Josina v.d. Biggelaar, boer in de Laren, verkopen aan Adam v.d. Biggelaar, boer te Erp, bouw en weiland, omtent de bergen, genaamd ‘’ den hazemortel’, voor 250 gulden.

Erp. Akte 24, Op 10-2-1827, Verkoop. Dezelfde verkopers, aan Joh’s v.d. Acker, boer in de Laren, hooiland in den Hoek, genaamd ‘ den Amerbeemd ‘, en bouw en weiland, ‘de Horst ‘, ( In 1832, I  222 en 223 ), aan de bergen, e.s. domijnen  a.s. kinderen Jan v.d. Bergh. voor 200 gulden.

Erp. Akte 25, Op 10-2-1827, Verkoop. Dezelfde verkopers, aan  Joh’s Joris Biemans , boer in de Laren, bouw en weiland, aan de bergen, ‘ den Hazemortel, 66 roei, voor 150 gulden.

Erp. Akte 26, Op 10-2-1827, Verkoop. Dezelfde verkopers, aan Adriaan Kuypers, boer te Keldonk, hooiland op Keldonk, ‘ het Blijkveld  en het Veerel’, en hooiland in Hackerom, voor 100 gulden.

Erp. Akte 29, Op 17-2-1827, Deling tussen Antonetta Smits, X Ancem Smits, boeren te Erp, Adriaan v.d. Zanden, boer te Beek en Donk, Dirk v.d. Zanden, boer te Erp, Leendert v.d. Zanden, boer te Beek en Donk, Goort v.d. Zanden, boer te Beek en Donk, als vader en voogd over Margaretha zijn dochter, bij wijlen Maria Frederiks, Zij verdelen diverse losse percelen, o.a. te Boerdonk.

Erp. Akte 30, Op 17-2-1827, Verkoop. Antony v.d. Biggelaar, boer te Boerdonk, ( X Erp 1823 ), met Geertrui Bekkers, verkopen aan Joh’s Heymon Hoogaars, boer op Boerdonk, bouw en weiland, op Boerdonk, ‘de nieuwe kamp’, en Korstekuil ‘, 60 roei, a.s. Drk Antony Swinkels  a.s.Peter v.d. Rijdt. Voor 250 gulden.

Erp. Akte 32, Op 21-2-1827, Verkoop. Hendrik en Marten v.  Lankveld, Peter v.d. Bergh, Joh’s Biemans, en Mathijs v.d. Elsen, boeren te Erp, Antony v. Lankveld, boer te Uden, Louwrens v.d. Tillaar, boer te Veghel, verkopen roerend goed, voor 248.90 gulden.

Erp. Akte 33, Op 22-2-1827, Adam v. Schijndel, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 123.75 gulden.

Erp. Akte 35, Op 24-2-1827, Verhuur. Adam v. Schijndel, boer te Erp, verhuurt aan Joh’s Hendrik v.d. Nieuwenhuyzen, boer te Erp, een huis, met aangelag op Heuvelberg, voor 2 jaar, voor 75 gulden per jaar. ( In 1832,  F 38, nu Heuvelberg  12-14-16 ),  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 36 en 50, Op 26-2 en 12-3-1827, Openbare verkoop. Lucas v.d. Biggelaar, boer te Aarle-Rixtel, verkoopt bouwland in den Hoek, aan het Oude Veld , en weiland in de Pals, voor 865 gulden.

Erp. Akte 39, Op 27-2-1827, Verkoop. Willem v.d. Broek, X Allegonda v.d. Zanden, boer,  Gerit v.d. Broek, wever, X Willemina Verwegen, Antony v.d. Vondervoort, wever , X Helena v.d. Broek, allen te Boekel, Joh’s Aldenhuyzen, X Catharina v.d. Broek,  boer te Uden,  verkopen aan Joh’s v.d. Rijdt, boer te Erp, bouwland aan het Oude Veld, 60 roei, e.s. de verkrijger  a.s. Wouter v.d. Bergh. En weiland aan de Morsehoeve, 25 roei, e.s. gem. weg  a.s. Peter v. Erp en anderen.  Belast met 100 gulden aan de armen te Erp, Verkocht voor 180, gulden.

Erp. Akte 40, Op 28-2-1827, Verkoop. Antony v.d. Biggelaar, X Geertrui Bekkers, boer te Boerdonk, verkoopt aan Paulus v.d. Putten, boer op Boerdonk, bouwland op Boerdonk, omtrent de Zuid-Willemsvaart, genaamd den Langenakker,  33 roei, e.s. Hr. Swinkels, a.s. kind. Dirk  Schepers,  ( In 1832, H 101 ). Verkocht voor 90 gulden.

Erp. Akte 42, Op 2-3-1827, Verkoop. Willem Peels, dagloner,  X Anna Maria v.d. Eynden, beiden te Erp, verkopen aan Joh’s Cornelis Donkers, schoenmaker, te Erp, bouw, wei en heiland aan den Veluwsen Dijk, 1 bunder  noord en oost:  de gemeente heide, zuid  : Veluwse Dijk,   west : Lambert Bekkers. Verkocht voor 110 gulden.

Erp. Akte 43, Op 2-3-1827, Verkoop. Pieter Oelsbroek, schoenmakersgezel, te St. Michielsgestel, en Elisabeth Oelsbroek, dienstmeid te Gemert, verkopen roerende goederen voor 39.85 gulden.

Erp. Akte 46, Op 3-3-1827, Verkoop. Petrus Janssens, particulier te Boekel, voor zich, en voor Carolus Lemkes, molenaar, X Joh’a Janssens, te Eersel, Joh’s Janssen, en Nicolaas Janssens, particulieren , en Adriaan Janssens, broodbakker, allen te Boekel, Piet Ottens, metselaar te Erp, X Cornelia Janssens, Catharina v. Gerwen, zonder beroep, Joh’s en Cornelis v.d. Burgt, Hendrica v.d. Burgt, X Thomas v. Mierlo, boer te Boekel, Hendricus v.d. Burgt, boer te Boekel, Herman v.d. Heyden, burgemeester van Boekel, en Hendricus v. Stralen, priester te Boekel, verkopen aan Hymon Kuypers, boer op de Veluwe, hooiland op de Veluwe, 83 roei, genaamd Uiterdijk,  e.s. Hr Hendrik de Jong  a.s. verkrijger, Verkocht voor 130 gulden.

Erp. Akte 48, Op 8-3-1827, Verkoop. Adam v.d. Meer, boer te Erp, verkoopt, lanbouwersgereedschap, voor   86.60 gulden.

Erp. Akte 49, Op 9-3-1827, Verkoop.  Antony Scheepers, boer te Erp, verkoopt hooi, stro en vlas voor 156.10 gulden.

Erp. Akte 51, Op 13-3-1827, Verkoop. Petronella v. Eerdt, Wed. Joh’s v.d. Ven, eigenaresse te Erp, verkoopt aan Helena v.d. Berg, Wed. Joh’s Schepers, boerin te Erp, hooi en heiland in de Gooren, 1 bunder,  e.s. Wed. v.d. Werk  a.s. Hr. De Kuyper, verkoop voor 20 gulden.

Erp. Akte 54 en 59, Op 20-3 en 26-3-1827, Openbare verkoop. Joh’s Cornelis Donkers, schoenmaker te Erp, als gelaste van : Geerit v.d. Zanden, boer te St. Oedenrode, voor zich en als voogd over Martinus en Joh’a, kinderen van wijlen Antony v.d. Zanden, verder Anna v.d. Zanden, dienstmeid te St. Oedenrode,  verder Dirk Boudewijns, boer te Lieshout, toeziende voogd, verder van Joh’s, Nicolaas en Joh’a Maria v.d. Zanden, allen dienstboden te Veghel, verder Hendrik v.d. Zanden, dagloner te Erp, voor zich, en als vader en voogd over Hendrina, Wouterina, en Hendrik , in bijwezen van Lambert Willems, dagloner te Veghel, van Anna Maria v.d. Zanden, en Joh’a v.d. Zanden, dagloonsters te Erp, verder van Matheus Oppers, boer te Veghel, die zich tevens sterk maakt voor zijn zus Geertrui Oppers, naaister te Eindhoven, Verder van Adriaan Rijkers, boer te Veghel, X Willemina Oppers, en Francis Vervoort, boer te Beek en Donk, X Wouterina  Oppers, verder Anna Maria Tiebosch, boeremeid te Beek en Donk, verder Lambert Joh’s Willems, dagloner te Veghel, X Anna Tiebosch, zich tevens sterk makende voor Joh’s Tiebosch, boereknecht te Veghel, verder Antony Tiebosch, boereknecht te St. Michielsgestel, Zij allen verkopen aan : Joh’s Gerit Beekmans, strodekker te Keldonk, huisje met hof en aangelag op Keldonk, 30 roei, e.s. de weg  a.s. Marten v.d. Bergh, X Anna Maria v. Velthoven, ( In 1832, K 543, 544 en 545, nu hier huis Kampweg 16 en 18 ).

Erp. Akte 55 en 65, Op 20-3 en 2-4-1827, Openbare verkoop. Joh’s Smits, boer te Erp, verkoopt hooiland in het Luizent, 75 roei, e.s. Joh’s v. Haandel  a.s Willem v. Deurzen, en ¼ in hooiland op Kox, Resp. aan Adriaan v.d. Tillaar, boer te Erp, voor 235 gulden, aan  Cornelis Donkers, schoenmaker te Erp, namens  Hendrik Tielemans, boer te Erp, voor 137 gulden.

Erp. Akte 56. Op 21-3-1827, Verkoop. Joh’s v. Boekel, boer te Heesch, verkoopt aan Adriaan Kuypers, boer op Keldonk, bouwland op Keldonk, ( in 1832, K 332 ), ‘ den hogen akker ‘, 20 roei, e.s. Peter Delisse a.s. Jan v. Ieperen, verder hooiland op Keldonk, 8 roei, e.s. Joh’s v. Haandel, a.s. Maria v. Boekel,  samen voor 90 gulden.

Erp. Akte 61, Op 30-3-1827, Verkoop. Jan v.d. Wijngaart, timmerman te Erp, en Peter Francis Tijssen, bakker te Erp, verkopen : hooi, stro, landbouwgereedschap, raapkoeken, en erwten, voor 240.51 gulden.

Erp. Akte 62, Op 31-3-1827, Deling tussen de kinderen en kindskinderen van Adriaan Smits, ( X Erp 22-2-1767 ), met  Margaretha Biemans. Smits.   1. Joh’s  Smits, boer te Keldonk,  2. Hendrina Smits, ( X Erp 15-2-1801 ),  met  Hijmon Arnoldus  v.d. Bergh, boer te Keldonk, 3. Joh’s en Joh’a v.d. Bosch, boer te Erp.   Toebedeeld aan Joh’s Smits, huis, schuur, schop, bakhuis en aangelag  op Keldonk, ( In 1832, K 219, nu hier huis Oude straat 3 ),    ), ook nog losse percelen.  Toebedeeld aan Hendrina Smits, X Hijmon v.d. Bergh, huis, schop, bakhuis en aangelag op Keldonk, ( In 1832, K 467, nu hier woonboerderij, Kampweg 17 en 19   ), met ook nog losse percelen. Toebedeeld aan Joh’s Smits, huis, schop, bakhuis, hof en aangelag op Boerdonk, ( In 1832, G 214, nu hier huis op Pastoor v. Schijndelstraat 4 of 6  ), met ook nog losse percelen.   Kopie  hier aanwezig.

Erp. Akte 63, Op 1-3-1827, Hypotheek van 600 gulden. Hendrik Oppers, X Joh’a v.d. Biggelaar, boer in het Hurske, leent geld van Peter Verhoisen, advokaat te Helmond, Borg : huis enz, in het Hurkske, ( In 1832, F 94 en 95, nu hier Hurkske 7  ), Verdere borgen : Peter v. Velthoven en Peter Symon v.d. Biggelaar, beiden boer te Erp, resp. met huis enz. in den Hoek, en huis enz in het Hurkske.  Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 64, Op 31-3-1827, Volmacht. Joh’a v.d. Biggelaar, boerin te Erp, geegt volmacht aan haar man Hendrik Oppers in het Hurkske.

Erp. Akte 66, Op 5-4-1827, Verkoop. Jan Willem v.d. Heyden, particulier te Erp, verkoopt roerend goed, voor 75.95 gulden.   

Erp. Akte 73, Op 16-4-1827, Testament voor Adam Hendrik v.d. Meer, boer te Erp in den Hoek, Maakt bij vooruitmaking aan zijn zoon Arnoldus ( ook wel Aart ) v. d.  Meer, het vruchtgebruik van hooiland in den Hoek, 40 roei, afk. van Jan Willem Ottens, genaamd ‘den rondenbeemd ‘. En de ½ in hooiland op Hongerdonk, 1 bunder, 30 roei,  e.s. Marten v. Lankveld  a.s. Hendrik Tielemans.

Erp. Akte 75, Op 20-4-1827, Testament voor Adam Hendrik v.d. Meer, boer in den Hoek, herroept zijn testamentvan 16-4-1827.

Erp. Akte 76, Op 20-4-1827, Verkoop. Peter v.d. Hurk, X Josina v.d. Biggelaar, boer in de Laren, verkopen aan Adam v.d. Biggelaar, boer te Erp, hooiland aan de kaalbergen genaamd ‘de Mortel ‘, 25 roei, verder hooiland, omtrent de bergen, genaamd ‘Zonnenbeemd’. 50 roei, e.s. hooiland ‘ de zonnendonk ‘ a.s. Joh’s v.d. Acker c.s.  Voor 50 gulden.

Erp. Akte 77, Op 20-4-1827, Verkoop. Dezelfde verkopers, aan Joh’s v.d. Acker, boer in de Laren, bouwland en schaarbosch, omtrent de bergen, ‘ het Hoogloopke ‘, ( In 1832, I  101 ),  Voor 25 gulden.

Erp. Akte 80, Op 3-5-1827, Hypotheek van 125 gulden. Hendrik Oppers, X Joh’a v.d. Biggelaar boer in het Hurkske, leent geld van Gijsberdina Renier v.d. Aa, boeremeid te Gemert, Borg : huis en een daarbij staand klein huisje in het Hurkske ( In 1832, F 94 en 95 , nu hier Hurkske 7 ), en bouwland op de Beeke.  Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 81, Op 3-5-1827, Verkoop. Peter v. Velthoven, boer in den Hoek, verkoopt aan Hendrik Oppers, boer in het Hurkske, hooiland, Beelenbeemd, 33 roei, e.s. Gerit v. Stiphout  a.s. de verkoper. Verkocht voor 71 gulden.

Erp. Akte 82, Op 3-5-1827, Verkoop. Hendrik Oppers, boer in het Hurkske, verkoopt aan Adriaan Kuypers, boer te Erp, hooiland op de Veluwe, 30 roei,  e.s. Wed. Hendrik v. Haandel  a.s. vekrijger.  Voor 75 gulden.

Erp. Akte 85, Op 16-5-1827, Testament Francis Kuypers, boer te Erp, Universeel erfgenaam is zijn zus Christina Kuypers.

Erp. Akte 86, Op 19-5-1827, Testament voor Adam Hendrik v.d. Meer, boer in den Hoek, Maakt bij vooruitmakingaan zijn zoon Arnoldus v.d. Meer, het vruchtgebruik van hooiland, in den Hoek, genaamd ‘den Rondenbeemd ‘, 42 roei, e.s. verkoper  a.s. Huybert v. Stiphout.  en de ½ in hooiland, genaamd ‘ capellebunder ‘,  te Beek en Donk. Heeft zijn testament 2 x herroepen, op 16-4- en op 20-4-1827.

Erp. Akte 91, Op 28-5-1827, Verkoop. Godefridus Heeren, aannemer van publieke werken, verkoopt gras, voor   118.75 gulden.( op de kanaaldijk ).

Erp. Akte 92, Op 28-5-1827, Testament voor Jennemaria Joh’s v.d. Wijngaart, spinster te Erp, ten huize van Jan Heykants. Universeel erfgenaam is haar zoon Joh’s, in dienst bij Hendrik Tielemans, te Erp in den Hoek. Herroept eerdere testamenten.

Erp. Akte 93, Op 6-6-1827, Verkoop. Hendrik Thomas v. Sleeuwen, boer te Erp, X Henrinav. Ham, verkopen aan Joh’s Bouw boer op de Kraanmeer, een huis, hof en aangelag op de Kraanmeer, 2 bunder, e.s. Joh’s Meesenberg  a.s. gemeente, ( In 1832, C 46 en 47, nu hier boerderij, Kraanmeer 13 ), en ook nog losse percelen. voor 1000 gulden. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 94, Op 9-6-1827, Verkoop. Joh’s Francis Donkers, kuiper te Boekel, X Maria Maas, Hendrina Francis Donkers, Willemijna Francis Donkers, beiden spinsters te Erp, verkopen aan Francis Gruyters, dagloner te Erp. een huisje met aangelag, aan den Boekelsen Dijk, ( In 1832, C 128, nu hier boerderij, Boekelse weg 3 ),  belast met 100 gulden aan de erven Anna Wilhelmina de Gelder, Wed. Joh’s Rietman, en met 37.50 gulden aan de gemeente Erp, verkocht voor 30 gulden. Kopie hier aanwezig.

Erp. Akte 95, Op 9-6-1827, Verkoop. Francis Gruyters, X Joh’a Bekkers, dagloner te Erp, verkopen aan Delis  Biemans, boer op de Veluwe, bouw en weiland, 50 roei, e.s. de verkrijger  a.s. steegde, aan den Veluwsen Dijk. Voor 120 gulden.

Erp. Akte 96, Op 15-6-1827, Deling tussen  1. Antony v. Lankveld, boer te Uden,  2. Hendrik v. Lankveld, boer te Erp,  3. Marten v. Lankveld, boer te Erp,  4. Maria v. Lankveld, ( X Erp 20-8-1798 ),met  Lourens v.d. Tillaar, boer te Veghel,  5. Peter v.d. Bergh, boer te Erp,  6. Hendrina v.d. Bergh, ( X Erp 4-1-1808 ), met  Mathijs v.d. Elsen, boer te Erp, 7. Geertrui v.d. Bergh, ( X Erp 16-4-1814 ),  Joh’s Biemans, boer te Erp. Zij allen delen de nalatenschap van Jan Hendrik v.d. Bergh,( X Erp 13-12-1778 ),  en diens eerder overleden vrouw, Helena Aart v.d. Meulen, die eerder Wed, ( X Erp 26-1-1766   ), was van Peter Tony v. Lankveld.  Toebedeeld aan Hendrik v. Lankveld, enz, huis in de heesstraat, ( In 1832, M 41, 42 en 43, nu hier huis op Kerkstraat 52 ),  Toebedeeld aan Lourens v.d. Tillaar, enz, huis, bakhuis, hof en aangelag, in den Hoek, ( In 1832, E 175 t/m 180, nu hier ongeveer, boerderij, Hoek 9  ), Toebedeeld aan Joh’s Biemans, enz, huis, schop, bakhuis, hof en aangelag, in de Laren  ( In 1832, I  232,afgebroken, stond tussen de Laren 1 en 7 ), Allen krijgen ook nog losse percelen. Kopie hier aanwezig.

Erp. Akte 97, Op 19-6-1827, Verkoop. Mathijs Ketelaars, boer op het Oude Veld, verkoopt turf voor 45.60 gulden.

Erp. Akte 98, Op 21-6-1827, Verkoop. Hendrik de Jong, eigenaar te “s Bosch, verkoopt te velde staande gras, voor 267 gulden.

Erp. Akte 99, Op 22-6-1827, Verkoop. Hendrik de Jong, eigenaar te ‘s Bosch, en Lambert Manders, verkopen gras te velde, voor 296.50 gulden.

Erp. Akte 101,  Op 25-6-1827, Verkoop. Joost Vogels, ( X Erp 27-9-1807 ), met  Joh’a Maria v. d. Bosch, boet te Lieshout, verkopen aan Jan v. Duynhoven, boer op Boerdonk, een huisje hof en aangelag , op Boerdonk, ( In 1832, G 351 en 352, nu hier kerk en Hazenpot, Pastoor v. Schijndel straat 35 en 37  ), verkocht voor 220 gulden.

Erp. Akte 104, Op 30-6-1827, Hypotheek van 1200 gulden. Jan v. Duynhoven, X Geertrui v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk, leent geld van Hendrics Oppers, fabrikant te Gemert, voor de ene ½, en Hendricus en Joh’s v.d. Broek, bakkers te Gemert, en Petrus v.d. Broek, bakker te Eindhoven, voor de andere ½. Borg : de ½ in huis op den broekkant te Aarle–Rixtel,  verder huis enz, op Boerdonk, ( In 1832, G 351, 352, zie verder vorige akte  ), 30 roei, en huis enz, op Boerdonk, verder nog enkele losse percelen. Kopie hier aanwezig.

Erp. Akte 106, Op 6-7-1827, Verkoop. Efrahim Goudsmits, koopman te Erp, verkoopt roerende goederen voor 23.95 gulden.

Erp. Akte 110, Op 12-7-1827, Verkoop. Antony v. Lankveld, boer te Uden, Hendrik v. Lankveld, boer te Erp, Marten v. Lankveld, boer te Erp, Lourens v.d. Tillaar enz, boer te Veghel, Peter v.d. Bergh, boer te Erp, Mathijs v.d. Elsen, enz, boer te Erp, en Joh’s Biemans enz, boer te Erp, verkopen veldvruchten voor 295 gulden.

Erp. Akte 112, Op 17-7-1827, Verkoop. Lambert v.d. Putten,  en  Joh’a Aarts, Wed. Jan Ophey, te Erp, verkopen rogge en boekweit, voor 141.25 gulden.

Erp. Akte 120 en 122, Op 1-8 en 13-8-1827, Openbare verkoop. Lambert Manders, molenaar te Cuyk, verkoopt weiland, in het Hurkske, 35 roei, e.s. Wed. Peter Goorts  a.s. volgende koop, ( is bouwland 30 roei, ),  hooiland in Heurkens beemd, bouwland in den Hoek, 60 roei, e.s. Joh’s Hoogaars  a.s. Paulus v. Hoof.  en op Heuvelberg, 35 roei. Alles samen voor 1426 gulden.

Erp. Akte 121, Op 6-8-1827, Hypotheek van 200 gulden. Huybert Kweens, boer op den Dieperskant, leent geld van Matheus Lambert v.d. Ven, rentenier te Veghel, Borg : huis enz, op den Dieperskant, ( In 1832, I  703, afgebroken, stond achter Dieperskant 16  ), Verdere borgen: Cornelis Koolen en  Joh’s Hendrik Ancems, boeren op den Dieperskant, met diverse losse percelen.

Erp. Akte 124, Op 17-8-1827, Verkoop. Lambert Manders, molenaar te Cuyk, verkoopt aan Joh’s Boerdonk, molenaar te Erp, een onverdeeld 1/10 deel in de windkorenmolen, met de werf, verder de water koren en water oliemolen te Erp. met huis, schuur, bakhuis, hof en aangelag enz. ( In 1832, E 2, 3, 4, 5 en 9, nu aan de Watermolen weg  ), Verkocht voor 600 gulden.

Erp. Akte 127, Op 10-9-1827, Testament voor Cornelis v.d. Ven, ( X Erp 11-2-1798, met Joh’a v.d. Tillaar ), boer te Erp, Legaat aan Hendrik Gerit v. Haandel, boer te Erp, 250 gulden. Aan Marten v. Lankveld, boer te Erp, 250 gulden. Aan de Wed, Gijsbert v.d. Ven, te Breugel,  100 gulden. Aan de kinderen van wijlen broer Jan v.d. Ven, te St. Oedenrode, 100 gulden.  Aan Cornelis, minderjarig kind van Willem Marten Beckers, een perceel hooiland, in het Aarsent,  Universeel erfgenaam is zijn vrouw Joh’a v.d. Tillaar.

Erp. Akte 128 en 131, Op 19-9 en 5-10-1827, Openbare verkoop. Lambert, Antony en Catharina, meerderjarige kinderen van wijlen Leendert v. Lieshout, dagloners te Erp, en Joh’s
Cornelis Donkers, schoenmaaker te Erp, als gelaste van Henricus Essens, stucadoor, en dies vrouw Mechelina v. Lieshout, te Oisterwijk, verkopen : bouw en weiland, aan het Oude Veld, 75 roei,  e.s. Wouter v.d. Bergh a.s. Cornelis Jan v. Haandel. Verder bouwland aan de Hoolstraat, bouwland op de Morsehoeve, 17 roei, en hooiland op de Veluwe.

Erp. Akte 129, Op 24-9-1827, Verklaring. Willem Leendert Leenders, boer te Erp, verklaart dat wijlen Hedricus Kandelaars, boer te Erp, bij akte van 14-12-1816, voor notaris v.d. Werk, bekend heeft schuldig te zijn aan Josephus Coolen, commies der recherge te Geertruidenberg, 550 gulden, waarbij zich Philippus Deckers, zich tot borg had gesteld en dat Kandelaars hem had toegeteld 200 gulden om in bewaring te nemen, met de belofte dit te voldoe aan Coolen, Hij moet bijdragen 400 gulden, en Deckers 150 gulden.

Erp. Akte 130, Op 4-10-1827, Verkoop. Cornelis Kuypers,  koopman in paarden, te Helmond, verkoopt te Erp, paarden en runderen voor 427 gulden.

Erp. Akte 132, Op 5-10-1827, Verkoop. Henricus Essens, stucadoor, X Mechelina v.Lieshout, te Oisterwijk, verkopen aan Adriaan v.d. Wijngaard, boer te Erp, de ½ in bouw en weiland, aan het Oude Veld, 75 roei, e.s. Wouter v.d. Bergh  a.s. Jan v. Dommelen c.s.  Verkocht voor 140 gulden.

Erp. Akte 135, Op 22-10-1827, Verkoop. Petrus v.d. Rijdt, boer te Erp, verkoopt aan Joh’s Vogels, boer te Erp, hooi en bouwland op Erlicum, 8 roei,  e.s. de weg  a.s. de beemden  e.e. Joh’s v.d. Kruyssen  a.e. Antony v. Roosmalen,  Verkoop voor 20 gulden.

Erp. Akte 136, Op 23-10-1827, Verkoop.  Gerardus v.d. Bergh, timmerman te Schijndel, en zijn zus Joh’a v.d. Bergh, dienstmeid te Geldrop, verkopen aan Peter v. Velthoven, boer te Erp, bouwland aan de windmolen, 17 roei, e.s. Joh’s Kerkhof  a.s. molenweg, voor 30 gulden.

Erp. Akte 137, Op 23-10-1827, Verkoop. Paulus Hendrik v.d. Pol. Boer te Uden, verkoopt aan Joh’s Adriaan Smits, boer te Erp, hooiland nabij de sluisbeemden, genaad ‘ Bekkersbeemd’, 60 roei, e.s. kinderen Joost Hanegraaf, a.s. Jacobus v. Hoof. Voor 250 gulden. Aangekomen successie in 1823.

Erp. Akte 138 en 142, Op 23-10 en 30-10-1827, Openbare verkoop. Margo Verbakel, Gijsbert Verbakel, Theodorus Verbakel, Willem Verbakel, Gerit Joh’s v.d. Bergh, X Anna Verbakel, allen boeren te Erp, en Daniel v.d. Eynden, X Theodora Verbakel, boer te Beek en Donk, Hubertus Smits, X Joh’a Maria Verbakel, boer te Beek en Donk, Peter Verhoeven, boereknecht te Beek en Donk. Joh’s Verhoeven, brouwersknecht te Mierlo, Anna Maria Verhoeven, dienstmeid te St. Oedenrode, Hendricus Verhoeven, boer te Schijndel, Lambertus v.d. Wetering, arbeider te St. Oedenrode, Joh’a Maria Verhoeven, Joh’a Verhoeven dienstmeid te Erp, Allen kinderen en erfgenamen van Allegonda Verbakel en Gerit Verhoeven. Te Lieshout, Zij verkopen : bouw en weiland aan den Dijk, 60 roei, e.s. erve Dirk Vogels  a.s. P. J. Delisse. Verder hooiland op Erlicum,  Aangekomen van hun grootvader Antonie Verbakel, + Erp in 1826, Verkocht voor 498 gulden.

Erp. Akte 139, Op 24-10-1827, Verkoop. Hendrik Aart v.d. Bergh, boer te Erp, verkoopt aan Peter Jan Delisse, boer te Erp, 1/15 deel in hooiland in het Luyzent, voor 15 gulden.

Erp. Akte 141, Op 27-10-1827, Deling tussen broers en zussen v.d. Kruyssen, te Lieshout,   Aangekomen van hunne vader Joh’s v.d. Kruyssen, + Lieshout in 1827.  Het 2e lot omvat een huis te Erp, in de Laren, 3 bunder, an de bergen, Toebedeeld aan Francis Sterken, X Francina v.d. Kruyssen, Het gaat hier om de boerderij, die stond tegenover de Laren, in 1832, op  I  78   deze boerderij is in afgebroken, stond tegenover de Laren, aan de Keldonkse weg.  Kopie van een deel van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 70, Op 1-11-1827, Hypotheek van 400 gulden. Jan Dirk v. Ieperen, boer  op Keldonk,  leent geld Joh’s Docters v. Leeuwen, ing. Rijkswaterstaat te ’s Bosch, Borg : huis enz. op Keldonk, 1 bunder 30 roei, e.s. Joh’s v. Roosmalen, a.s. Dorothea Joh’s v. Boekel,  ( In 1832, K 371, nu hier huis op Antoniusstraat  9 ).

Erp. Akte 149, Op 20-11-1827, Verkoop. Agnes Biemans, ( X Erp 24-2-1811 ), met  Hendrik v. Deursen, boer te Uden, verkopen aan Anna Jan Schepers, boerin te Boerdonk, bouwland op Boerdonk, genaamd ‘ het geluk ‘, 33 roei, e.s. Lambert v.d. Putten  a.s. Wed. Hendrik v.d. Kruyssen. Voor 80 gulden.

Erp. Akte 158, Op 10-12-1827, Verkoop. Jan Hymon Hoogaars, boer op Boerdonk, verkoopt aan Hendrik Leendert v. Dommelen, boer op Boerdonk, een huis, stal, schuur, schop, bakhuis, en aangelag, op Boerdonk, verder ook nog losse percelen. Alles samen voor 640 gulden. ( Het gaat hier om het huis, in 1832,  G 55, 56, 57 en 58, nu hierboerderij op  Tolentijn straat 17 ),   Kopie hier aanwezig.

Erp. Akte 159, Op 10-12-1827, Verkoop. Jan Hymon Hoogaars, boer op Boerdonk, verkoopt aan Hendrik Leendert v. Dommelen, boer op Boerdonk, roerende goederen voor 213.50 gulden.

Erp. Akte 165, Op13-12-1827, Verkoop. Anna Vervoort, ( X Erp 31-1-1824 ), Wed. Joh’s v. Lieshout, Lambert v. Lieshout, voor zichzelf, en als voogd over Antony v. Lieshout, Jan v. Lieshout, allen boeren te Erp, verkopen roerende goederen voor 446.95 gulden.

Erp. Akte 167, Op 17-12-1827, Testament voor Anna Smulders, ( X Erp 13-11-1790 ), vrouw van Antonie Heesakkers, particulier te Erp, Universeel erfgenaam is haar man.

Erp. Akte 175, Op 24-12-1827, Volmacht. Joh’s Leendert v.d. Aa, ( X Erp 26-5-1806 ),  en zijn vrouw Geertrui v.d. Heuvel, boer te Erp, en Hendrik v.d. Craanmeer, ( X Erp 6-5-1792 ),  Maria v.d. Heuvel, boer te Erp, machtigen Joh’s Cornelis Donkers, schoenmaker te Erp, om voor hen onroerend goed te verkopen, dat hen is aangekomen van hun ouders : Joh’s v.d. Heuvel ( X Erp 12-6-1768 ),  en Maria v.d. Bosch.. Zie ook akte 177, 178 en 179,  in 1827.

Erp. Akte 176, Op 24-12-1827, Verkoop. Hendrik v.d. Craanmeer, X Maria v.d. Heuvel, boer te Erp, en Joh’s Cornelis Donkers, schoenmaker te Erp, als gelaste van Pieter v.d. Meer, canonnier bij het 5e bataillon artillerie in garnizoen te Namen, en Anna v.d. Meer, naaister, en Joh’s v.d. Meer, loodgieter, te Den Haag, Verkoop aan Joh’s Leendert v.d. Aa, boer te Erp, 5/36 deel in hooiland, op Hongerdonk, voor 40 gulden. ( 1 bunder 35 roei ).

Erp. Akte 177, Op 24-12-1827 Verkoop, dezelfde verkopers  verkopen aan Jan Joh’s v.d. Aa, boer te Boekel, bouw en weiland op de Veluwe, voor 100 gulden.

Erp. Akte 178, Op 24-12-1827, Verkoop, dezelfde verkopers, verkopen aan Delis Biemans, boer op de Veluwe, bouwland op de Veluwe, genaamd ‘’ de Horst ‘, 35 roei, e.s. Wed. Bastiaan v.d. Werk. A.s. Delis Biemans, Verkocht voor 60 gulden.

Erp. Akte 179, Op 24-12-1827, Verkoop, dezelfde verkopers, verkopen aan Hymon Kuypers, boer op de Veluwe, bouwland op de Veluwe, genaamd ‘ het Kampstuk ‘ , 17 roei, voor  30 gulden.

1828.

Erp. Akte 2, Op 3-1-1828, Verkoop. Maria Coppens, ( X Erp 7-11-1779 ), Wed. Louwrens Joh’s v. Stiphout, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen voor  184.10 gulden.

Erp. Akte 8, Op 16-1-1828, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt brandhout voor 76.50 gulden.

Veghel. Akte 18, Op 31-1-1818, Donatie geschat op 100 gulden, Jan Francis Hendriks, zonder beroep te Erp, aan Jenneke Jan Francis Hendriks, dochter te Erp, Huis en land op het Looyeind, 10 roei, e.s. Philip Schepers  a.s Peter Christiaan Philip Schepers  e.e. Peter v. Dinther  a.e. Hendrik v. Koll, ( In 1832,  D    ).

Erp. Akte 13, Op 1-2-1828, Hypotheek van 400 gulden. Peter v.d. Hurk, ( X Erp 15-5-1808 ), met  Josina v.d. Biggelaar, boer in de Laren leent geld van Anna Maria en Elisabeth, minderjarige kinderen van Peter v.d. Heyden, zonder beroep te Erp, Borg : Huis in de Laren, 1.20 ha, ( In 1832, I   239 en 240, afgebroken, stond tussen de Laren 1 en 7  ).

Erp. Akte 15, Op 8-2-1828, Verkoop. Christiaan Marte v.d. Ven, boereknecht te Erp, verkoopt aan Arnoldus Goort Welten, boer op Keldonk, bouw en weiland op Keldonk, 90 roei, e.s. erve Peter v. Sleeuwen, a.s. Huybert Jonkers, ( op deze plek stond enkele jaren eerder nog een huis, dat werd afgebroken, nu in 2011 hier huis, Antoniusstraat 23 ),  verder nog hooiland ‘’ het Blijkveld ‘,en ‘ het verel ‘. Verkoop voor 300 gulden .

Erp. Akte 18, Op 9-2-1828, Verkoop. Adriaan v.d. Wijngaart, ( X Erp 29-10-1809 ),  met Anna Maria Ottens, boer te Erp, en Lambertus, Antonius en Catharina meerderjarige kinderen van wijlen Leendert v. Lieshout, dagloers te Erp, verkopen aan Cornelis Arnoldus v. Haandel, boer te Erp, bouw en weiland, aan het Oude Veld, ( In 1832, B 180 ), Verkoop voor 300 gulden.

Erp. Akte 20, Op 12-2-1828, Verkoop. Lambert Manders, molenaar te Cuyk, verkoopt aan Joh’s Mikkers, pastoor te Erp, hooiland, in de Bulten, voor 20 gulden.

Erp. Akte 22. Op 13-2-1828, Hypotheek van 220 gulden. Jan v. Velthoven, boer te Erp, in den Hoek, leent geld van Lambert Manders, molenaar te Cuyk, Borg : huis in den Hoek, ( In 1832, E 338, afgebroken, stond achter Kempkesweg 2 ). 27 roei, e.s. Joh’s Hoogaars a.s. gem. wegen.   Kopie hiervan is hier aanwezig.

Erp. Akte 23, Op 18-2-1828, Verkoop. Leendert Joseph Leenders, boer te Erp, verkoopt, hout op stam, voor 390.40 gulden.

Erp. Akte 26, Op 21-2-1828, Verkoop. Anna Verboort, ( X Erp 31-1-1824),  Wed. Joh’s v. Lieshout, Lambert v. Lieshout, voor zich en als voogd over Antonie en Jan v. Lieshout, allen boeren te Erp, verkopen roerend goed voor 482.15 gulden.  ( Joh’s v. Lieshout, was eerder getrouwd,  X Erp 20-5-1798, met Adriana v.d. Tillaart ).

Erp. Akte 36, Op 27-2-1828, Verkoop. Goort Roelof v.d. Bergh, boer te Boekel, verkoopt aan Laurens v. Gerwen, boer te Erp, hooiland, in Heurkensbeemd, 33 roei, e.s. Mathijs v.d. Boomen  a.s. verkrijger, Verkoop voor 90 gulden.

Erp. Akte 42, Op 5-3-1828, Verkoop. Willem Gerit v. Stiphout, boer te Erp, verkoopt aan Joh’s Joris Biemans, boer in de Laren, 1/6 in hooiland, omtrent de bergen, genaamd ‘ Sonnenbeemd ‘, en 1/12 in hooiland, genaamd ‘ Zonnendonk’, voor 38 gulden.

Erp. Akte 43, Op 6-3-1828, Verkoop. Maria Coppens, Wed. Louwrens v. Stiphout, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 31.70 gulden.

Erp. Akte 46, Op 13-3-1828, Verhuur. Jan Willem v.d. Heyden, zonder beroep te Boerdonk, verhuurt voor 3 achtereenvolgende jaren, hooi, bouw en weiland op Boerdonk.

Erp. Akte 47, Op 15-3-1828, Verkoop. Jan Willem v.d. Heyden, zonder beroep,  te Boerdonk, Adam v.d. Heyden, boer te Erp, Maria v.d. Heyden,
X Dirk v. Boven, boer te Veghel, en Theodora v.d. Heyden, X Hendrik Crooymans, boer te Gemert, verkopen aan Paulus v.d. Putten, boer te Boerdonk, bouw en weiland, op Boerdonk, genaamd ‘ den Rijzendries ‘, ( In 1832, G 85 ), verkoop voor 200 gulden.

Erp. Akte 63, Op 24-4-1828, Hypotheek van 400 gulden.Jan v.d. Wijngaart, timmerman en Adriana Kok, zijn vrouw, lenen geld van Jan v. Deursen, koopman te Gemert, Borg : huis in de Heesstraat, 20 roei, e.s. Wed. Gerit v.d. Wijngaart  a.s. en e.e, gem. straat  a.e. erven Pieter v. Mourick. ( In 1832, perceel M 205, op dit perceel is kort na 1832, een huis gebouwd, dit werd verkocht  in 1867 aan het kerkbestuur in Erp, Hier vestigden  de zusters uit Veghel een klooster, dit werd een paar jaar later afgebroken, en werd hier ongeveer het ons nog bekende klooster gebouwd ).

Erp. Akte 67, Op 9-5-1828, Verkoop. Antonie Looymans, en zijn vrouw Maria de Jong, boer te Veghel, verkopen aan Peter Joh’s v.d. Bergh, boer te Erp, hooi en heiland, in het Goor, 1 bunder,  ( In 1832, D 114 ?? ).  Verkoop voor 100 gulden.

Erp. Akte 68, Op 9-5-1828, Verkoop. Arnoldus de Wit, en zijn vrouw Adriana v.d. Rijdt, boer te Uden, verkoopt aan Antonie Looymans, boer te Veghel, perceel hooi en heiland aan de Veghelse dijk, voor 100 gulden. ( In 1832, L  3 en 4).

Erp. Akte 69, Op 12-5-1828, Testament voor Joh’a Maria v.d. Laar, boerin te Erp, ( X Erp 15-4-1815, met Antonie Kuypers,  Aan haar neef, Marten Vermeulen, bij haar inwonend, Verder het vruchtgebruik van zijn hele nalatenschap en erfgenaam van den blooten eigendom, aan haar neef Marten Vermeulen, zoon van zus Antonetta v.d. Laar, alsmede neef Antony v.d. Biggelaar zoon van zus Hendrina. ( Het gaat hier o.a. om een huis, in 1832,  L 318, afgebroken, stond waar men nu van de Achterdijk, de Vogelenzang ingaat )

Erp. Akte 72, Op 16-5-1828, Deling door de kinderen en erfgenamen van Jan Willem Bekkers, ( X Erp  9-10-1791 ), met  en Anna Smits.  1. Willem Beckers.  2. Gerit Beckers.  3. Lambert Beckers.  4. Joh’s Beckers. Allen boer te Erp en Keldonk. 5. Joh’a Maria Beckers, X Joh’s Beekmans, strodekker te Keldonk. Toebedeeld aan   , huis, hof en aangelag op Keldonk, ( In 1832, K 387 t/m 389 ), Nu in 2011 hier Theo en Jan v. Wanrooy, Antoniusstraat 35 en 37 te Keldonk ). Kopie hier aanwezig.   Zie ook akte 146, in 1828.

Erp. Akte 80, Op 5-6-1828, Verkoop. Dingena v. Dijk, ( X Erp 29-6-1766 ), Wed. Arnoldus v.d. Hurk, particuliere te Erp, verkoopt aan Hendrik v. Strijp, ( X Erp 20-1-1826, met Petronella v. Lieshout, deze toen al Wed. van Joh’s v. Roosmalen ), v. Strijp wastimmerman te Erp, huis en hof aan den Rijbeemd, e.s. publieke weg  a.s. Jan Biemans e.e. Jan Biemans  a.e. Joh’s Hoogaars, ( In 1832, I  135, nu hier huis, Hoogstraat 18 en 20 ). Verkoop voor 200 gulden.   Kopie  hier aanwezig.

Erp. Akte 82, Op 7-6-1828, Verkoop. Willem v.d. Heyden, particulier te Erp, verkoopt hout en stenen, voor 157.30 gulden.

Erp. Akte  85, Op 24-6-1828, Verkoop. Joh’s en Gerit Schepers, boeren te Erp, verkopen aan Francis Sterken, boer te Lieshout, bouw en weiland te Lieshout voor 200 gulden.

Erp. Akte 91, Op 25-6-1828, Testament voor Antonetta v.d. Hurk, boerin te Erp. Universeel erfgenaam is haar man Wilbert v. Dinken. ( X Erp 1-5-1796 ),  Antonetta v. d. Hurk was eerder getrouwd geweest met Antonie v. Erp. ( X Erp 16-9-1767).  

Erp. Akte 93, Op 27-6-1828, Verkoop. Hendrik de Jong, rentenier te ’s Bosch, verkoopt te velde staand gras, voor 255.50 gulden.

Erp. Akte 96, Op 2-7-1828, Verkoop. Hendrik de Jong, rentenier te ’s Bosch, verkoopt te velde staand gras, voor 121 gulden.

Erp. Akte 109, Op 12-7-1828, Verkoop. Anna Verboort, ( X Erp ), Wed. Joh’s v. Lieshout, Jan v. Lieshout, en Lambert v. Lieshout, voor zich, en als voogd over Antony v. Lieshout, allen boeren te Erp, verkopen : rogge, boekweit en vlas, voor 95 gulden.

Erp. Akte 110, Op 12-7-1828, Verkoop. Maria Coppens, Wed. Louwrens v. Stiphout, zonder beroep, te Ep, verkoopt rogge, en boekweit voor 187.75 gulden.

Erp. Akte 126 en 135, Op 24-9 en 7-10-1828, Openbare verkoop. Peter Hanegraaf, klompen-maker te Erp,  Helena Hanegraaf, ( X Erp 25-3-1814 ), met  Lambert v.d. Crommenacker, boer te Erp, verkopen huis, tuin en aangelag aan de wasaa, 60 roei, e.s. Lambert v. Lieshout,  a.s. kinderen Jacobus v. Hoof. ( In 1832, M 171, nu hier huis Wasaa 8   ), verder bouwland aan de kerkpad, 35 roei, en bouw en weiland op de Schilt, 85 roei,  en bouwland op kleinheesch, 40 roei, verder hooiland, ‘  Beckersbeemd ‘, 66 roei,  Het huis verkoopt men voor 620 gulden. aan Joh’s Donkers, schoenmaker te Erp, die het kocht voor  Peter v. Hoof , boer op de Wasaa.

Erp. Akte 128, Op 27-9-1828, Verkoop. Anna Maria v.d. Crommenacker, Wed. Jan Donkers, zonder beroep te Boekel, Joh’s Donkers, arb. te Boekel, Lambertus Donkers, dagloner te Gemert, Joh’a Donkers, boerenmeid te Boekel, Joh’a Maria Donkers, boeremeid te Boekel, verkopen aan Jan Beckers, boer te Erp, deel van hooiland en heiland in het Goor, voor 90 gulden.

Erp. Akte 133, Op 3-10-1828, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt, paarden, voor 128 gulden.

Erp. Akte 134, Op 3-10-1828, Verkoop. Anna Rooyakkers, en haar man Arnoldus Aarts, timmerman te Veghel, verkopen aan Joh’s Meesenbergh, boer op het Looyeind, hooiland 13 roei, in de heesbeemden, genaamd ‘ de kneesel ‘, aangekomen bij deling op 6-2-1817, te Erp, verkoop voor 30 gulden.

Erp. Akte 137, Op 15-10-1828, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden voor 235 gulden.

Erp. Akte 144 en 152, Op 29-10 en 12-11-1828, Openbare verkoop. Joh’s Vogels, boer te Erp, Peter Vogels, boer te Uden, Theodora Maria Vogels, Wed. Peter v.d. Bosch, boerin te Uden, Joh’s v. Dooren, schoenmaker te Gemert, Catharina v. Dooren, dienstmeid te Veghel, Nicolaas v. Dooren, bode te Helmond, Petrus v. Dooren, bode te Veghel, Adriana v. Dooren, zonder beroep te Veghel, Joh’a v. Dooren, dienstmeid te Heeswijk, voornoemde Joh’s v. Dooren, als voogd over Magdalena en Hendricus, kinderen van wijlen Jan v. Dooren en Joh’a Maria Vogels, Theodora Maria Vogels, voornoemd als moeder en voogd over Petrus, Joh’a, Geertruida, Willemina en Theodorus v.d. Bosch. Zij allen verkopen een huis, schop, en aangelag aan de Vogelenzang, ( In 1832, L 356 , 363, 364, 365, 366, afgebroken al voor 1850 ), 1 bunder en 30 roei. Verkoop aan Dirk Antony Scheepers, boer te Erp, voor 555 gulden. ( Aangehecht akte rechtbank van 1e aanleg te Eindhoven ). ( Eerder hier Dirk Peter Vogels, X 1 Erp 27-6-1759, met Joh’a Leendert Claas v. Lieshout,  X 2 Erp 20-10-1776, met Joh’a Antony Meulendijks. Bovengenoemde kinderen Vogels zijn hun kinderen ).

Erp. Akte 146, Op 3-11-1828, Verkoop. Joh’s Willem Beckers, boereknecht  te Erp, verkoopt aan Joh’s Goort Welten, boer te Keldonk, huis, hof en aangelag op Keldonk, ( In 1832,  K 387, 388 en 389, nu hier woonboerderij, Antoniusstraat 35 en 37  ),  verder nog losse percelen,  alles samen voor 550 gulden. Zie ook Akte 72, in 1828.

Erp. Akte 151, Op 12-11-1828, Testament voor Adriaan v.d. Biggelaar, oud burgemeester van Erp, en bierbrouwer. Hij verklaart 11 in leven zijnde kinderen te hebben uit zijn huwelijk, ( X Erp 28-6-1778 ),  met Anna der Kinderen, en de getrouwe zorgen van Matheus, Willem, Joh’a Maria en Petronella zijn 4 bij hem  inwonende  kinderen te belonen, met een legaat, het zodanige deel dat de wet toestaat,in eigendom en vruchtgebruik.

Erp. Akte 153, Op 13-11-1828, Verkoop. Joh’s v. Schijndel, boer, Hendrik v. Schijndel, boer, Maria v. Schijndel, X Hendrik v.d. Ven, bakker, Jasper v. Lankveld, boereknecht en Barbara v. Lankveld, zonder beroep. Allen te Erp, verkopen aan Arnoldus Dirks, boer op den Dijk, bouwland op Empeldonk, ( In 1832, L 152 en 154 ), voor 80 gulden.

Erp. Akte 154, Op 20-11-1828, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paard en rund voor 54 gulden.

Erp. Akte 155, Op 21-11-1828, Verkoop. Hendrik v. Lankveld, boer te Uden, Antony en Jan v. Lankveld, boeren te Boekel, Willem v. Lankveld, zonder beroep te Erp, Willem Leenders, Joh’s Meesenbergh, en Adriana Meesenberg, boeren te Erp, verkopen aan Delis Biemans, boer op de Veluwe, hooiland in de Aabroeken, 35 roei, beide zijden verkrijger, e.e. steegje  a.e. kinderen Hendrik Wassenberg. Voor 75 gulden.

Erp. Akte 158, Op 28-11-1828, Verkoop. Joh’s Jan Vermeulen, koopman te Dinther, verkoopt runderen, voor 196 gulden.

Erp. Akte 160 en 168, Op 4-12 en 18-12-1828, Openbare verkoop. Hendrik de Jong, lid stedelijk bestuur ’s Bosch, verkoopt te Erp, bouw en weiland, op  de Schilt, bouwland en weiland omtrent de kerk, genaamd ‘ de Peperacker ‘, bouw en weiland in de Looyeindse hoven, bouw en weiland op het Looyeind,   weiland, genaamd ‘ Loddersveldje ‘, bouwland ‘ het kapelleland ‘, de Geer en en den Boterweg. Samen voor 3450 gulden.

Erp. Akte 161, Op 8-12-1828, Testament voor Hendrik Welt Jurriens, boer op Boerdonk, Universeel  erfgenaam is zijn vrouw Hendrina v. Dommelen.

Erp. Akte 162, Op 8-12-1828, Testament voor Hendrina v. Dommelen, Universeel erfgenaam is haar man Hendrik Welt Jurriens.

Erp. Akte 165, Op 11-12-1828, Testament voor Joh’a Maria Beckers, boerin te Erp,( X Erp 16-2-1818 ),  Legaat aan haar man Joh’s Beekmans, het vruchtgebruik van bouw en weiland, op Keldonk, genaamd ‘ het Kuilven ‘. Joh’s Beekmans, is hertrouwd in 1829, en in 1845, uiteindelijk bleef hij alleen achter,  alle 3  zijn vrouwen, en al zijn kinderen zijn eerder overleden  als  hijzelf.

Erp. Akte 169, Op 19-12-1828, Verkoop. Joh’s Jan Vermeulen, koopman te Dinther, verkoopt, paarden,runderen en varkens, voor 189.50 gulden.

Erp. Akte 172, Op 24-12-1828, Verkoop. Dirk Gerit Pepers, boer te Nistelrode, verkoopt aan Peter Joh’s v.d. Bergh, boer te Erp, bouwland op de Heesacker, 45 roei, e.s. Adriaan Tielemans  a.s. verkrijger  e.e. Gerit v.d. Bergh  a.e. Joh’s v. de Rijdt, ook aan mestweggetje. Verkocht voor 80 gulden.

Erp. Akte 173, Op 24-12-1828, Verkoop. Jan v. Ieperen, boer op Keldonk, verkoopt roerende goederen voor 193.30 gulden.

Erp. Akte 174, Opb 27-12-1828, Verhuur. Jan v. Ieperen, boer op Keldonk, verhuurt aan Gerit Gerit Schepers, boer te Erp, een boerewoning,  op Keldonk,  schop, tuin en aangelag, voor 5 jaar, voor 85 gulden  per jaar.  ( In 1832, K 371, nu hier huis, Antoniusstraat 9 ).

Erp. Akte 178, Op 31-12-1828, Verkoop. Elisabeth v. Lieshout, Wed. Jacobus v.Hoof, Peter v. Hoof, beiden te Erp, Andries Slits, te Gemert, Joh’s v.d. Rijdt, als voogd van Arnoldus v. Hoof, te Erp, verkopen roerend goed, voor 369.60 gulden.

1829.

Erp. Akte 1, Op 8-1-1829, Verkoop. Aron Bloemendaal, koopman te Dinther, verkoopt bedden en stoffen, voor 98.97 ½ gulden.

Erp. Akte 3. Op 14-1-1829, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout voor 233 gulden.

Erp. Akte 5, Op 20-1-1829, Verklaring. Martinus Schippers, vroedmeester te Erp, en Joh’a Schippers, zonder beroep, te Erp,  verlaren dat bij het overlijden van hun vader Gerardus Joseph Schippers, diens nalatenschap met vele schulden is bezwaard, die zij samen trachten te voldoen.

Erp. Akte 11, Op 3-2-1829, Aron Bloemendaal, koopman te Dinther, verkoopt bedden en dekens, voor 67.22 gulden.

Erp. Akte 21, Op 24-2-1829, Verkoop. Elisabeth v. Lieshout, Wed. Jacobus v. Hoof, en Peter v. Hoof,  beide te Erp, Andries Slits, te Gemert, Joh’s v.d. Reijdt, als voogd over Arnoldus v. Hoof, te Erp, in bijwezen van Dirk Kemps, te Uden, als toeziende voogd, boeren verkopen huisraad vee, landbouwgereedschap, hooi, stro, en granen, voor 279.35 gulden.

Erp. Akte 23, Op 5-3-1829, Verkoop. Jan v. Ieperen, boer op Keldonk, verkoopt roerende goederen, voor 93.82 ½ gulden.

Erp. Akte 29, Op 18-3-1829, Verkoop. Adriaan Joh’s v.d. Reijdt, boer te Veghel, Joh’s v. Boxmeer, klompenmakerte Veghel, Hendricus de Bie, boereknecht te St. Oedenrode, verkopen aan Anna Qweens, Wed. Huybert Jonkers, boerin op Keldonk, hooiland op Keldonk, genaamd  ‘ het Blijkveld ‘, voor 50 gulden.

Erp. Akte 30 en 42, Op 24-3-en 7-4-1829, Openbare verkoop. Anna Maria v.d. Heyden, ( X Erp 10-2-1792 ),  Wed. Lambert Kuypers, verkoopt : huis, schuur, schop, hof en aangelag op Boerdonk, ( In 1832, H  81, in 1838 gesloopt ), verder nog losse percelen op Boerdonk, werd opgehouden.

Erp. Akte 31-3 en  7-4-1829, Openbare verkoop. Anna Maria v.d. Heyden, Wed. Lambert Kypers, op Boerdonk, Maria Vermeulen, boerin te Beek en Donk, Joh’s Hendriks, arb. Hendricus Hendriks, boer, Hendrik Crooymans, arb. X Joh’a Hendriks, allen te Aarle Rixtel, Hendrik Crooymans, boer te Gemert, Jan Crooymans, dagloner te Beek en Donk, Dirk v.d. Akker, boer, X Anna Crooymans, op Boerdonk, Antony Koolen, boer te Erp, Paulus Koolen, boer te Bakel, Hendrina Koolen, boerin te Vlierden, Petrus Slaats, boer, X Wilhelmina Koolen, te Asten, Geertui Koolen, boerin te Deurne, Jan v. Boekel, Willem v. Boekel, Theodora v. Boekel, Maria v. Boekel, Marten v. Wanrooy, X Joh’a v. Boekel, allen boer te Erp, Joh’s v. Boekel, boer te Dinther, Hendrina v. Boekel, dagloonster te ’s Bosch, Hendrik Vermeulen, boer te Gemert, Jacobus v.d. Boogaard, X Maria Vermeulen, boer te Boekel, Joh’s en Marten v.d. Vondervoort, boereknechten te Gemert, Andries v.d. Vondervoort, boer te Gemert, als vader en voogd over zijn kinderen Jan, Willem en Francis, verwekt bij wijlen Joh’a Vermeulen, Zij allen verkopen : bouw en weiland, in den Erpse kamp, op Boerdonk, verder grond te Beek en Donk en Lieshout, Alles samen voor 844 gulden. Aangehecht akte rechtbankvan eerste aanleg te Eindhoven.

Erp. Akte 32, Op 25-3-1829, Verhuur. Joh’s Welten, boer op Keldonk, verhuurt aan Willem Bekkers, boer op Keldonk, een huis, tuin en aangelag, in de Asstraat op Keldonk, ( In 1832, K 387, nu hier woonboerderij, Antoniusstraat 35 en 37 ), verder nog losse percelen op Keldonk, voor 3 jaar, voor 72 gulden per jaar. Kopie hier aanwezig.

Erp. Akte 33, Op 26-3-1829, Verkoop. Nicolaas Pennings, wever te Nistelrode, en Cornelis Pennings, wolspinder te Boekel, verkopen aan Joh’s v. d. Acker, boer te Erp, 1/8 deel in hooiland, in den Hoek, genaamd ‘ den Amerbeemd ‘ voor 80 gulden.

Erp. Akte 35, Op 27-3-1829, Verkoop. Adam v. Schijndel, boer te Erp, verkoopt weiland in den Hoek, genaamd ‘Barberveldje ‘, 50 roei,  ( In 1832, E 160 ), verder bouw en weiland genaamd ‘ Huipkensveld ‘, 40 roei,  Verkoop aan Peter v. Velthoven, boer in den Hoek, voor 505 gulden.

Erp. Akte 37, Op 3-4-1829, Verkoop. Adam v. Schijndel, boer te Erp, verkoopt aan Antony v. Lankved, boer te Uden, weiland in den Hoek, ( In 1832, E 155 ), 9 roei, voor 40 gulden.

Erp. Akte 40, Op 6-4-1829, Verkoop. Adriana v.d. Rijt, en haar man Aart de Wit, boer te Uden, verkoopt aan Heymon Kuypers, boer op de Veluwe, bouw en weiland, aan den Dijk, ( In 1832, L 304 ), voor 200 gulden.

Erp. Akte 41, Op 7-4-1829, Testament voor Jan v. Boekel, boer te Keldonk, Universeel erfgename is zijn zus Theodora v. Boekel, op Keldonk.

Erp. Akte 44, Op 10-4-1829, Verkoop. Peter Biemans, Peter v. Erp, X Maria Biemans, Cornelis Rooyakkers, X Petronella Biemans, allen boer te Erp, Joh’s Biemans, boer te Uden, Hendrik v. Deurzen, X Agnes Biemans, boer te Uden, Cornelis Deckers,  boereknecht te Aarle- Rixtel, Anna Maria Deckers, dienstmeid te Erp, verkopen aan Anna Jan Schepers, boerin op Boerdonk, geaccepteerd door broer Joh’s Schepers, boer op Boerdonk, 11/12 deel in bouwland op Boerdonk, genaamd ‘ het Geluk’,  voor 80 gulden.

Erp. Akte 46, Op 2-5-1829, Verkoop. Jan Gerit v.d. Biggelaar, boer te Erp,   Elisabeth Aalders, ( X Erp 6-3-1791 ), Wed. Lucas v.d. Biggelaar, boerin te Erp, Gerardus v.d. Biggelaar, dagloner te Lieshout, Antonie v.d. Biggelaar, boereknecht te Erp, Martinus v.d. Biggelaar, boereknecht te Lieshout, Joh’a v.d. Biggelaar, dienstmeid te Erp, Antonetta v.d. Biggelaar, dienstmeid te Beek en Donk, en Maria v.d. Biggelaar, dienstmeid te Erp, zij allen verkopen aan Peter Symon v.d. Biggelaar, boer in het Hurkske, bouw en weiland in het Hurkske, voor 100 gulden.

Erp. Akte 51, Op 21-5-1829, Hypotheek van 125 gulden. Lambert v.d. Crommenacker, ( X Erp 1814 ),  Helena Hanegraaf, boer te Erp, lenen geld van Joh’s Casparus Rietman, ontvanger der directe belastingen te Erp.   Borg : huis, en aanhorend bouwland aan de kerkpad, 30 roei. ( In 1832, M 171, nu hier huis, Wasaa 8 ).

Erp. Akte 52, Op 26-5-1829, Verkoop. Hendrik v. Strijp, timmerman te Erp, X Petronella v. Lieshout, verkopen aan Willem v. Lieshout, boer te Erp, hooiland in den Hoek, 70 roei, genaamd ‘ den Bellaart’, voor 150 gulden.

Erp. Akte 53, Op 27-5-1829, Verkoop. Martinus v.d. Linden, boer te Uden, vrkoopt groesturf, voor  77.55 gulden.

Erp. Akte 54, Op 2-6-1829, Verkoop. Peter v. Hoof, boer te Erp, verkoopt afbraak van huis, voor 52.15 gulden.

Erp. Akte 55, Op 3-6-1829, Verkoop. Joh’s Meesenberg, boer op het Looyeind, verkoopt afbraak van een huis, voor 116 gulden.

Erp. Akte 57, Op 11-6-1829, Verkoop. Marten v. Cleef, X Maria Teunisse, boer op den Dieperskant, verkoopt aan Antonius Joris Biemans, boer te Erp, bouw en weiland  en houtgewas aan de rouwbergen, 66 roei, voor 60 gulden.

Erp. Akte 58, Op 12-6-1829, Verkoop. Jan Willem v.d. Heyden, zonder beroep te Boerdonk, Adam v.d. Heyden, boer te Boerdonk, Maria v.d. Heyden, X Dirk v. Boven, boer te Veghel, en Theodora v.d. Heyden, X Hendrik Crooymans, boer te Gemert, verkopen aan Leendert, Dirk, Josina, Maria en Joh’s Schepers boeren te Boerdonk, bouw en weiland, genaamd ‘ de Hoef en Weye’, ( In 1832, G 112 ),  voor 96 gulden.

Erp. Akte 61, Op 16-6-1829, Verkoop. Gerit Jan Beckers, boer te Erp, verkoopt aan Joh’s Goort Welten, boer op Keldonk, bouw en hooiland op den Roostheuvel en in de Bulte ( In 1832,  I  49 ), voor 30 gulden.

Erp. Akte 62 en 64, Op 26-6 en 27-6-1829, Verkoop. Hendrik de Jong, lid van het stedelijk bestuur te ’s Bosch, verkoopt gras, in 2 verkopen, voor resp. 242.75 en 128 guden.

Erp. Akte 65, Op 30-6-1829, Testament voor Antony v. Dooren, zonder beroep, aan de Bolst, Universeel erfgenaam is  zijn neef Martinus v. Dooren, boer op de Bolst.

Erp. Akte 68, Op 8-7-1829, Testament voor Hendrina v. Stiphout, ( X Erp 9-6-1805 ),  laatst Wed. van Marten v. Rixtel, boerin te Erp, in den Hoek, Legateert aan haar 2 dochters : Joh’a en Anna v. Rixtel, huisje en tuin in den Hoek, e.s. Adriaan Hurkmans,  a.s. Gerit Doedee Equarda. ( In 1832, E 166, afgebroken in 1894 ),  bouwland in het Hurkske en al haar roerende goederen.

Erp. Akte 69, Op 11-7-1829, Verkoop. Anna Maria Pepers, en haar man Peter Versteegden, boer te Veghel, verkopen aan Anna Maria v.d. Heyden, Wed. Lambert Kuypers, op Boerdonk, weiland op de Morse hoef, voor 100 gulden, ( In 1832, B 475 en 476 ).

Erp. Akte 70, Op 15-7-1829, Verkoop. Jan v. Ieperen, boer op Keldonk, verkoopt veldvruchten, voor 191.50 gulen.

Erp. Akte 71, Op 16-7-1829, Verkoop. Peter v. Hoof, boer te Erp, Andries Slits, boer te Gemert, en Joh’s v.d. Rijdt, boer te Erp, als voogd over Anoldus v. Hoof, verkoop van roerend goed, voor 131.10 gulden.

Erp. Akte 72, Op 16-7-1829, Verkoop. Elisabeth v. Lieshout, Wed. Jacobus v. Hoof, boer te Erp op de Wasaa, Peter v. Hoof, boer te Erp, Andries Slits, boer te Gemert, en Joh’s v. de Rijdt, boer te Erp, als voogd over Arnoldus v. Hoof,  verkopen roerende goederen voor 160 gulden.

Erp. Akte 73, Op 17-7-1829, Verkoop. Lambert v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt gras te velde, voor 87.75 gulden.

Erp. Akte 74, Op 17-7-1829, Ruiling. Maria v. Beek, ( X Erp 3-2-1811 ), spinster te Erp op Keldonk, en haar man Albert Jonkers  ruilen met Gerit Jonkers, boer te St. Oedenrode, bouwland op  Hazelberg te Dinther, tegen huisje op Keldonk, aan de Asstraat, ( In 1832, I 348, afgebroken rond 1855 ), en aangelag, 25 roei, e.s.de weg  a.s. Hendrik Bouw. ( Albert  Jonkers, was eerder getrouwd geweest , X Erp 8-9-1793, met Maria Peter v.d. Mosselaar).

Erp. Akte 78, Op 24-7-1829, Verkoop. Jan v.d. Heuvel, en Hendricus Burgers, boeren te Veghel, verkopen aan Hendrik Geert v. Eerd, boer te Veghel, weiland in de Lijnse Kampen, 60 roei, voor 200 gulden.

Erp. Akte 80, Op 25-7-1829, Verkoop. Aart Jan Verstede, boer te Veghel, verkoopt aan Joh’s Geert Veroort, boer te Veghel, bouw en weiland in de Lijnse kampen, voor 100 gulden.

Erp. Akte 81, Op 28-7-1829,Verkoop. Hendrina v.d. Steen, boerin te Erp, verkoopt aan haar broer, Hendrik v.d. Steen, boer te Erp, de ½ in een huis, tuin en aangelag, aan de Bolst, ( In 1832, B 269 t/m 273, afgebroken in 1882, stond aan de huidige Bosstraat aan de zuidzijde ), Verder nog losse percelen. Alles samen voor 400 gulden. Kopie hier aanwezig.

Erp. Akte 84, Op 17-8-1829, Testament voor Elisabeth v.d. Heyden, ( X Erp 28-7-1776 ), Wed. Peter v. Hoof, boerin op de Wasaa, Legateert aan haar 2 kinderen : Theodora Maria en Ardina v. Hoof. Voor getrouwe zorgen aan haar besteed haar roerend goed en stal en schuur bij het woonhuis.   Kopie hier aanwezig.

Erp. Akte 86, Op 28-8-1829, Verkoop. Dirk Hendrik Versteegden, boer op Boerdonk, verkoopt aan Joh’a Maria Kerkhof, ( X Erp 5-6-1786 ),  Wed. Dirk Jan Versteegden, boerin op Boerdonk, huis, schop, hof en aangelag op Boerdonk , ( In 1832, G 211, 212 en 213, nu hier huis, Pastoor v. Schijndelstraat 10 ), verder nog losse percelen, alles samen voor 850 gulden.

Erp. Akte 87, Op 27-8-1829, Testament voor Dirkn Hendrik Versteegden, boer op Boerdonk. Universeel erfgenaam is Joh’a Maria Kerkhof, Wed. Dirk Jan Versteegden.( Zie vorige akte ).

Erp. Akte 88, Op 31-8-1829, Deling van de nalatenschap van Gerardus Joseph Schippers, ( Wedn van Mechel Sanders, later X 2 Erp  30-11-1794, met Wilhelmina Delisse ) door zijn kinderen : 1. Martinus Schippers, vroedmeester te Erp,  2. Joh’a Schippers, te Erp, 3. Maria Schippers, X Peter v.d. Niewenhuyzen, meester tuwsger te Waalwijk,  4. Maria Elisabeh Schippers, ( X Erp 27-9-1801 ),  Marten v.d. Heuvel, broodbakker te Erp,  Aan Maria Elisabeth en Marten v. d.Heuvel toebedeeld   5/6 in huis, tuin en erf, aan de Kerkstraat, ( In 1832, M 30, en 31, nu hier huis Kerkstraat 20 en 22 ).  Verder losse percelen.

Erp. Akte 89. Op 31-8-1829, Verkoop. Maria Schippers, X Petrus v.d. Nieuwenhuyzen te Waalwijk en Maria Elisabeth Schippers, X Marten v.d. Heuvel enz, verkopen: aan Martinus Schippers, vroedmeester te Erp, en aan Joh’a Schippers, huis, ( In 1832, M 24 en 127, nu hier huis, op Kerkstraat 10 en 12 ),  tuin en erf aan de Kerkstraat, voor 700 gulden.  ( Zie ook Erp. Akte 8, in 1843 ).

Erp. Akte 90, Op 31-8-1829, Verkoop. Adriaan Tielemans, boer te Erp, verkoopt aan Marten v.d. Heuvel, broodbakker te Erp, 1/6 in huis tuin en aangelag, aan de Kerkstraat. ( In 1832, M 30 en 31, nu hier huis Kerkstraat 20 en 22 ), voor 80 gulden.

Erp. Akte 91, Op 14-9-1829, Hypotheek van 200 gulden. Peter Ottens, metselaar te Erp, leent geld van Peter Francis Tijssen, bakker te Erp, Borg : hooiland te Boekel, in het hog Goor.

Erp. Akte 94, Op 16-9-1829, Verkoop. Joh’s v.d. Rijdt, boer te Erp, verkoopt aan Peter Francis Tijssen, bakker te Erp, bouwland in de Hoolstraat, voor 100 gulden.

Erp. Akte 95, Op 17-9-129, Hypotheek van 100 gulden. Francis Gruyters, ( X Erp 27-1-1821 ),  met Joh’a Bekkers, boer te Erp op het Looyeind, leent geld van Peter Francis Tijssen, bakker te Erp, Borg : huisje aan het Looyeind, aan den Boekelsen Dijk.   ( In 1832, C 128, nu hier huis, Boekelse weg 3 ).

Erp. Akte 96, Op 23-9-1829, Verkoop. Dirk Antonie Scheepers, Joh’a Maria Scheepers X Joh’s v. Deursen, Catharina Scheepers, X Theodorus Verbakel, Ardina Scheepers, X Adriaan v.d. Tillaar, en Anna Scheepers, allen boer te   Erp, verkopen aan Joh’s Heymon Hoogaars, boer  te Erp, bouwland op Boerdonk, aan Korste kuil ( In 1832, G 198 ), voor 250 gulden.

Erp. Akte 97, Op 1-10-1829, Verkoop. Joh’a Maria Verkuylen, X Joh’s  Jan Jacobs v.d. Heuden, boer te Boekel, verkoopt aan Joh’’s Leendert v.d. Aa, boer te Erp, hooiland in het Goor ( In 1832, C 117 ). Voor 40 gulden.

Boekel.  Akte 99, Op 3-10-1829,  Deling. v.d. Aa, te Boekel, er werd ook grond verdeeld , gelegen op de Veluwe. Bouw en weiland.    Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 100, Op 7-10-1829, Verkoop. Peter v.d. Hurk, boer te Erp, verkoopt aan Adam v.d. Biggelaar, boer te Erp, in het Hurkske, hooiland in de Roost, 33 roei,  voor 40 gulden.

Erp. Akte 101, Op 9-10-1829, Verkoop. Joh’s Jan Vermeulen, koopman te Dinther, verkoopt paard en runderen, voor 198 gulden.

Erp. Akte 104 en 108, Op 20-10 en 3-11-1829, Openbare verkoop. Martinus v. Lieshout, te Veghel, Gerit v. Lieshout, te Nistelrode, Allegonda v. Lieshout, X Peter v.d. Sande, te Boekel, Maria v. Lieshout, X Hendrik v.d. Ven, te Veghel, Petronella v. Lieshout, X Gerit v. Rijbroek, te Veghel, verkopen bouw en weiland, aan de Bolst, hooiland in de Vogelenzang en bouwland op de Heesakker, Samen voor 246 gulden.

Erp. Akte 107, Op 26-10-1829, Verkoop. Adam v. Schijndel, en zijn vrouw Joh’a Maria Jansen, boer te Erp, verkopen aan Willem v. Wanrooy, boer op Heuvelberg, bouwland in den Hoek, ( In 1832, E 181 ), voor 60 gulden.

Erp. Akte 109, Op 6-11-1829, Verhuur, Adriaan Kuypers, Adriaan Telemans, en Marten v.d. Tillaar, boeren te Erp, armmeesters te Erp, verhuren bouw, wei en hooiland te Erp, voor 200 gulden.

Erp. Akte 111, Op 10-11-1829, Verhuur, Elisabeth v. Lieshout, ( X Erp 19-11-1814 ), Wed. Jacobus v. Hoof, boerin te Erp, verhuurt aan Willem Verbakel, boer te Erp, huis, schuur, hof en aangelag op de Morsehoeve, voor 3 jaar, voor 50 gulden per jaar. ( In 1832, ??  ).

Erp. Akte 113, Op 13-11-1829, Verhuur. Hendrik Oppers, boer te Erp verhuurt aan Gerit Ancem v.d. Biggelaar, ( X Erp 9-12-1810,  met Antonetta Gerit Joh’s Claassen ),  boer te Erp, huis, met tuin en aangelag in het Hurkske, 2 bunder en 20 roei, ( In 1832, F 94 en 95, nu hier huis Hurkske 7 ), voor 4 jaar, voor 80 gulden per jaar.

Erp. Akte 114, Op 14-11-1829, Verkoop. Martinus Schippers, heel en vroedmeester te Erp, en Joh’a Schippers te Erp , verkopen  mastbomen, voor 241.90 gulden.

Erp. Akte 116, Op 4-12-1829, Verkoop. Joh’s Adriaan Smits, boer te Erp, verkoopt aan Gijsbert Linders, boer op het Looyeind, bouwland op de Heesakker ‘’ de Cijtaart “, voor 100 gulden.

Erp. Akte 117, Op 4-12-1829, Verklaring. Hendrina v. Lieshout, Wed. Mathijs v. Dooren, spinster op de Morsehoeve, verklaart bij + van haar man te hebben ontvangen van bouw en weiland, aan de Morsehoeve, en doet afstand van ten behoeve van haar kinderen Hendricus v. Dooren, boereknecht te Veghel, Willemina v. Dooren, spinster te Erp, Lambertus v. Dooren, boereknecht te Veghel, Hendricus v. Dooren, junior, boereknecht te Boekel.

Erp. Akte 118, Op 4-12-1829, Hypotheek van 180 gulden. Elisabeth v.d. Craanmeer, spinster te Erp, leent geld van Theodora Maria Vogels, Wed. Peter v.d. Bosch, boerin te Uden, Borg : huis, tuin en erf,  omtent de kerk.

Erp. Akte 128, Op 16-12-1829, Verkoop. Arie Bloemendaal. Koopman te Dinther, verkoopt bedden en dekens, voor 68.47 ½ gulden.

Erp. Akte 129, Op 17-12-1829, Verkoop. Joh’s Antonie Leenders, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 294 gulden.

Erp. Akte 137, Op 31-12-1829, Verkoop. Joh’s Dekkers, boer te Uden, Allegonda Dekkers, dienstmeid te Erp, verkopen aan Phillipus Dekkers, boer te Erp, ¼ in huis, tuin en aangelag aan het Looyeind, 60 roei, e.s. Cornelis v.d. Biggelaar  a.s. Wed. Dirk Bouw,  ( In 1832, D 138, nu hier boerderij, Looyeind 28 ), voor 50 gulden.

Erp. Akte 139. Op 31-12-1829, Verkoop. Geertruida Bekkers, ( X Erp 7-6-1823 ), en haar man Antonie v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk,  verkoopt bouwland op Boerdonk, ( In 1832, G 86 ), genaamt ‘ het kapelleveldje ‘. voor 60 gulden.

Erp. Akte 140, Op 31-12-1829, Verkoop. Joh’a Maria Hurkmans, ( X Erp 18-8-1821 ), en haar man Peter v. Velthoven, boer, verkoopt bouw en weiland op Boerdonk, 17 roei, ( In 1832 , G 82 ), aan Paulus v.d. Putten, boer op Boerdonk. Voor 60 gulden.

 

Einde Notarieel Archief, periode 1820-1829.