Notarieël Archief 1929-1929

Notarieel Archief  1920 t/m 1929.

U vindt hier, te beginnen in 1920, vele akten die betrekking hebben op Erps onroerend goed en meestal gaan ze over Erpse mensen etc. Ik heb deze geplaatst op volgorde van datum. Staat er Erp voor het aktenummer, dan is die akte opgemaakt door de Erpse notaris Copllee. Staat er voor het aktenummer bv. Veghel, dan is dit een akte opgemaakt door de Veghelse notaris Vaalman. Akten, waar Gemert voor staat, zijn opgemaakt door de Gemertse notaris v. Kemenade. Zo ook met Uden, door notaris v. Breda. Vanzelfsprekend zijn de laatste drie te vinden in het resp. Veghelse, Gemertse en Udense notarieel archief.

In deze 6 jaar worden ongeveer 193 huizen genoemd. Sommige huizen echter wel 2 of meer keer. Aanvullende gegevens staan cursief afgedrukt. Staat er een huis op een perceel, dan is dat perceelsnummer onderstreept. In bijna alle gevallen verwijs ik naar de situatie in 1832. Als er in 2010, op dezelfde of ongeveer dezelfde plek nog een huis is, vermeld ik het huidige adres.  
Van een aantal akten zijn in de Erpse heemkamer kopieën van het origineel aanwezig. In die gevallen zijn akte nummer en datum, onderstreept en vetgedrukt.

Mijn excuus, ondanks grote zorgvuldigheid, voor eventuele fouten in de aanvullende gegevens.

Martien van Berlo, 2012.

1920

Veghel. Akte 2.  Op 2-1-1920. Verkoop door Willem v.d. Donk, vroeger boer te Erp, nu zonder beroep  te Veghel,  aan Adrianus v.d. Tillaart, Joh’s zoon,  te Erp,  bouwland in de Pentel, M 547, groot 43.20 are.

Veghel.  Akte 19.  Op 17-1-1920. Deling tussen  A.  Adrianus, Petrus en Joh’s  Kerkhof.  B. Christ Kerkhof  Aan A. Huis op o.a. D 1055, ( in 1832, perceel D 56, nu in 2010, huis op Boterhurken 3 en 5), verder D 738, 55, 70 t/m 74, 930, 65, 66, 25, 26,  30, B 499, 500, 498, 842,   C 264, 204, 334, 416, 353.    Zie ook akte 187 in 1920.  Aan B. Huis op o.a. D 1050, 1051, ( in 1832, op perceel D 93, nu huis op Boterhurken 6 ), verder D   89, 90, 91, 92, 1049, 1052, 95, 61, 62, 63, 59, 1057, 1017, C 329, 330.  Zie ook akte 39 en 60 in 1920.

Uden. Akte 2446. Op 19-1-1920. Verkoop door Joh’s v.d. Aa, bboer te Erp, aan Martinus v. Wanrooy, boer te Erp. bouwland, I   1107, 1108,  samen 82.70 are, voor 500 gulden.

Veghel.  Akte 27.  Op 24-1-1920. Testament voor Egidius v. Berkel, X Erp 1860 Maria Bekkers,  Niet aanwezig.

Veghel.  Akte 39 en 60.  Op 6-2 en 20-2-1920.  Openbare verkoop door  Christ Kerkhof,  in de Vogelenzang,  Koop 1, Huis op o.a. D 1050, 1051, ( In 1832, hier perceel D 93, Nu in 2010, hier huis op Boterhurken 6 ), Verder D 89, 90, 91, 92, 1049.  Koop 14, massa van de kopen 1 t/m 13, aan Antonius Ceelen te Oss, voor 16300 gulden.  Zie ook akte 19 in 1920.

Veghel.  Akte 40.  Op 6-2-1920. Ruil tussen Christ v. Berlo, en Joh’s v.d. Steen. Christ v. Berlo geeft af  perc.B 218, en krijgt perc. B 214.

Veghel.  Akte 41.  Op 6-2-1920. Ruil tussen Joh’s Welten, op de Bolst,  en Christ v. Berlo. Welten geeft af perc. A 292, op de Kraanmeer, en krijgt in het Geregt, perc. H 226.

Veghel.  Akte 47 en 48.  Op 12-2-1920. Testamenten voor Joh’s v.d. Aa,  X Erp 1910,  en Josina v. Berlo.  Deze akten niet aanwezig.  

Uden. Akte 2495. Op 20-2-1920, Verkoop door Martinus Goorts, boer te Erp, aan Peter v. Sleeuwen, boer op de Coxse baan, weiland, G 757, groot 81.10 are, voor 650 gulden.

Gemert. Akte 77. Op 1-3-1920. Verkoop door Christiaan v. Lankveld, boer te Erp, aan Joh’s Willem v. Deursen,  weiland, F 438, groot 98.50 are.

Veghel.  Akte 79.  Op 6-3-1920. Deling tussen Antonius v. Roosmalen te  Boerdonk,  X Johanna v.d. Berg.  De nalatenschap van Adrianus v.d. Berg, + Erp 9-4-1901, X Maria Beekmans, + Erp 1880, Zij hebben 2 kinderen. Adrianus v.d. Berg is 2 x getrouwd geweest, X2 Erp met Allegonda Saris. Hiervan geen kinderen. Aan de kinderen Antonius v.d. Berg, huis aan den Boerdonksen dijk,   H  1045, ( in 1832,  huis op perceel I  533, nu in 2010, huis,  Boerdonksen   dijk 28.

Veghel.  Akte  81.  Op 9-3-1920. Testament voor Petrus v.d. Sande, in de Laren. Deze akte niet aanwezig.

Veghel. Akte 82.  Op 9-3-1920. Testament voor Hendrica v.d. Sande, in de Laren. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte  83.  Op 9-3-1920. Testament voor Wilhelmina v.d. Sande, in het klooster te Reusel. Ook niet aanwezig.

Uden. Akte 2524. Op 13-3-1920. Deling tussen de kinderen van Joseph Kerkhof en Joh’a Maas.  1. Frans Jacobus Kerkhof, herbergier te Erp.  2. Joseph Swagemakers, X Adriana Kerkhf, te Amsterdam. 3. Cornelis v.d. Boom, X Joh’a Kerkhof, herbergier op Cox, Gemert. 4. Gertrui Kerkhof, te Erp, 5. Christiaan Kerkhof, slager te Helmond. 6. Joh’s Martinus Kerkhof, bakker te Eindhoven. 7. Antoon Kerkhof, slager te Oss. 8. Gerardus Roefs, X Anna Kerkhof, bakker te Oss. 9. Theodora v.d. Kranenbroek, dienstbode te Helmond, dochter van Martinus v.d. Kranenbroek, X Maria Petronella Kerkhof, +.  ( Testament notaris Dijkhof te Helmond ), Toebedeeld aan Geertruida en Frans Jacobus Kerkhof, voor 7500 gulden,  Huis op I   1237, ( In 1832, hier al een huis, toen I  131, nu in 2010, hier Restaurant ’t Tramstation, Molentiend 12),  Verder I  141, 866, 867, E 856, 21, 476, F 554.

Veghel.  Akte  88.  Op 15-3-1920. Verkoop door Adrianus Rooyakkers, op den Dieperskant,  aan Joh’s v. Deursen, aan den Boerdonksen dijk, hooiland G 37.

Veghel.  Akte  91.  Op 16-3-1920. Verkoop door Petrus v. Lierop, koopman te Erp,  aan Franciscus v.d. Heyden te Eerde, Schijndel. Huis te Erp, M 734, ( in 1832, hier huis op M 51, nu in 2010, hier huis op Hezelstraat 12  ),  aangekomen op 16-7-1919. Zie ook akte 200 en akte 325, in 1919.

Uden. Akte 2528. Op 20-3-1920. Verhuur door de gemeente Erp, aan diverse huurders, aan aantal losse percelen.

Veghel.  Akte  98.  Op 25-3-1920. Verkoop door Willem Wilhelmus Wilbers,  aan Frans Brouwers. Huis op M 647, ( in 1832, hier huis op M 46 , nu in 2010, hier geen huis meer, nu plantsoentje met beeld ( trekpaard ),   groot 6.20 are. Zie ook akte 103 in 1921.

Veghel. Akte  99.  Op 26-3-1920. Verkoop door de gemeente Erp,  aan Franciscus Carolus Rath, industrieel, te Veghel. Perceel grond, A 640, voor 10500 gulden.

Gemert. Akte 115, Op 29-3-1920. Verhuur door Frans Kerkhof te Erp, aan Antoon Kerkhof te Erp, als lasthebber van Joh’s en Christiana Kerkhof, te Keldonk, boerderij met 14 ha grond. Te Keldonk. Voor 700 gulden per jaar.

Veghel.  Akte 103 en 110.  Op 30-3 en 6-4-1920. Openbare verkoop door Ardina Theunissen, ( X Erp 1875 ),  Wed. Joh’s Petrus Beekmans te Erp,  aan Jan Brugmans, Petrus zoon.         Koop 5 :   Massa, aan Jan Brugmans, Peter, zoon, X Wilhelmina Beekmans. Huis op den Dieperskant,    I  1261, groot 36 are, ( in 1832, perceel I  649, nu in 2010, huis Sluisweg 25, fam. Jan Verhoeven ), verder  I  1316.

Veghel.  Akte 104.  Op 31-3-1920. Verkoop door Amalia Barbara v. Lieshout, ( X Erp 1891 ),  Wed. Joh’s Brouwers, winkelierster, aan Agnes Jochijms, Wed. Cornelis Kruyssen. Huis te Erp op M 803, groot 7.70 are. ( in 1832, perceel M 12  ).    Zie ook akte  105.

Veghel.  Akte  105.  Op 1-4-1920.  Hypotheek. Agnes Jochijms, Wed. Cornelis Kruyssen leent geld van Petrus v. Dooren te Veghel. Borg : Huis te Erp,  M 803.  Zie ook vorige akte.

Gemert. Akte 133. Op 9-4-1920. Hypotheek van 750 gulden. Martinus v.d. Elsen, boer te Erp, leent geld van Joh’s v. Rooy, verpleegde te Huize Padua, weiland,  E 99, 878,  F 71, 519.

 Veghel. Akte 135.  Op 23-4-1920. Verhuur door Francisca v. Lankveld, zonder beroep, te Erp, aan Adrianus Egbertus v. Eenbergen, bakker te Erp. Huis te Erp in de straat, M 814, ( in 1832, huis op M 41, nu in 2010, hier huis Kerkstraat 52 ), verder M  592, voor 300 gulden per jaar. Sloop in 1934.

Veghel.  Akte 136 en 137.  Op 23-4-1920. Testamenten voor Martinus v. Stiphout, Goort zoon, X Erp 1894, en Allegonda v.d. Kruys,  op den Boerdonksen dijk.  Deze akten niet aanwezig.

Veghel.  Akte 138.  Op 23-4-1920.  Openbare verkoop  ten koffie huize van Hend’s Richters op Heuvelberg,  door Willem v. Wanrooy en Antonius Delissen in het Hool,  aan Petrus v.d. Sanden te Boekel. Koop 1 :  Huis in den Hoek, E 492, 493, ( in 1832, hier huis op  E 306, afgebroken in 1..  , stond op hoek Heuvelberg/ Kempkesweg ), Koop 2 enz. E 467, 468, 465, 466,  Koop 4,  is massa van de kopen 1 t/m 3,  aan Christ v. Lankveld, boer in den Hoek, X Hendrica v. Lankveld. Voor 1670 gulden.    Zie ook akte 241 in 1920.

Uden. Akte 2579, Op 26-4-1920. Verkoop door Antonius Meulensteen, boer te Erp, aan zwager  Adriaan Peters, boer te Keldonk. Huis op Keldonk, op K 377, ( In 1832, hier al een huis, toen ook al K 377, nu in 2010, hier De stalling, Antoniusstraat 19 en 21 ), Verder K 378, 556,  verkocht voor 1500 gulden.

Veghel.  Akte 157.  Op 14-5-1920. Testament voor Henrica Verhuyzen te Erp.   Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 164.  Op 18-5-1920. Testament voor Gerardus v. Stiphout. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 165.  Op  18-5-1920. Testament voor Cornelia v. Dinther. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 179.  Op 1-6-1920. Verhuur door Gerardus v.d. Ven, Bartholomeus zoon te Eerde,  aan Antonius v. Lierop te Erp.  Boerderij te Keldonk in het Hool,  ( Nu Sweenslag 14 ) met 8 ha grond.

 Uden. Akte 2625. Op 2-6-1920, Hypotheek van 1130 gulden. Willem Gruyters, boer te Erp, leent geld van de Boerenleenbank te Erp. Borg : Huis in het Hurkske, op F 482, 483, groot 71.83 are, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op de Meerbosweg 27 ).

Veghel.  Akte 185 en 195. Op 4-6 en 11-6-1920, Openbare verkoop ten koffiehuize van Joseph Kerkhof,  door Maria v. Leuken, ( X Erp 1882 ) Wed. Martinus Ophey,       Koop 1 : Huis op F 506, 507, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, nu in 2010, hier huis op de Meerbosweg 25. ), verder F 508,  Koop 7, de kopen 1 t/m 6 samen, aan Joh’s Ophey, voor 4100 gulden.

Veghel. Akte 187.  Op 5-6-1920. Inventaris bij Petronella v.d. Bosch, ( X Erp 1910 ),  Wed. Adrianus Kerkhof.  Er zijn 4 kinderen : Adrianus, Martinus, Petrus en Joh’s,   Huis op het Looyeind, op D 25, 26, 30, 55, 65, 66, 70 t/m 74, 95, 738, 746, 1052, 1055, 1115.  Zie ook akte 19 in 1920.

Veghel.  Akte 188. Op 5-6-1920.  Testament voor Petrus v.d. Crommenacker op de Schilt. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 189.  Op 5-6-1920. Testament voor Andreas, ook wel Hendricus v.d. Laar. Op de Schilt.  Ook  niet aanwezig.   

                                                                                                                                                    Veghel.  Akte 190.  Op 5-6-1920. Testament voor  Elisabeth v.d. Crommenakker, op de Schilt. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 191.  Op 7-6-1920.  Deling tussen  Joh’s, Petrus en Jan Kerkhof op Boerdonk,   kinderen van Martinus Kerkhof, + Erp 11-7-1901, X Erp  , Elisabeth v.d. Akker, + Erp 3-5-1919.     Aan Joh’s en Jan Kerkhof,  huis op Boerdonk, G 798, 799, ( in 1832, perceel G 230, nu in 2010, hier huis, van de fam. Kanters,  Boerdonkse dijk 43), groot 73.70 are. ( in 1832, hier   Weiland tegenover het huis,  H 74,   H 174, ‘den toren’, G 1008, ‘de baan,‘  hooiland, G 41, ‘ de steenoven ‘’. Aan Petrus Kerkhof,  huis op Boerdonk,  H 1215, ( in 1832, hier perceel H 46, nu in 2010, hier huis op Boerdonkse dijk 48 ), verder  H 599, 600.

Veghel.  Akte 201.  Op 24-6-1920. Verkoop door Jan v. Lieshout, metselaar,  te Erp,  aan Petrus v.d. Boom, boer,  te Veghel,   hei en ontginningsgrond, ( deel ) van A 604.

Veghel.  Akte 202.  Op 24-6-1920. Verkoop door Joh’s v.d. Burgt, Gerardus zoon,  Boerdonkse dijk,  aan Hendricus Kanters, te Boerdonk,   hei, H 1251 58 are.

Veghel.  Akte 219 en 231.  Op 9-7 en 23-7-1920. Openbare verkoop door Christ, Hendricus, Willem en  Frans v. Denken.   Koop 1 : Huis, op E 68, 69, ( in 1832, hier al huis op E 69, nu in 2010, hier  huis op Boterweg 30 ), verder E 785, 812,  321, ‘ de waard ‘,  Koop 5, massa van de kopen 1 t/m 4 , aan Antonius v. Stiphout, voor 200 gulden.

Veghel.  Akte 234.  Op 30-7-1920. Inventaris bij Lambertus v. Berlo, ook wel Leonardus, op het Looyeind. Wedn. van Hendrica v. Stiphout, + Erp 2-5-1920.  Huis op het Looyeind,  op  C 438, 437, 201, 477, 310, 242, 311, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, Nu in 2010, hier huis Berkensteeg 9 ), Verder C 236,  D 656, 238, 239, 542.

Veghel.  Akte 239.  Op 5-8-1920. Deling tussen Egidius Adrinus Heykants, bouwkundige,  te Erp, als voogd over  over onm. kinderen : Adrianus, Joh’s, Willem, Josef, Arnoud, Leo, Antonius, Jean, Adrianus Josef.   Antonius Egidius Heykants,  X  Wilhelmina Bernardina v.d. Wijngaard. Aan Egidius Adrianus Heykants, als voogd enz.  Huis,  I  1303, groot 12. 40 are,   ( in 1832, hier huis op I  151 ,  Nu in 2010, hier huizen Hoogstraat 22 en 24. ) Verder  huis, bestaande uit 2 woningen,  F 604,  605,  Zie ook akte 153/ 163 in 1921. Op deze plek nu het bedrijventerrein, ongeveer  tegenover Hoogstraat 22 en 24 ).

Uden. Akte 2715 en 2735. Op 10-8 en 24-8-1920, Openbare verkoop in cafe Hendricus Hendriks. En op 24-8 in cafe Antonius Beekmans, in het Hurkske, verkoop  door 1. Eerw. Heer Joh’s v. Oorschot, priester, Dominicaan, te Huissen, 2. Lamberdina v. Oorschot, te Erp. 3. Christiaan Hubertus v. Oorschot, te Erp, Hurkske. 4. Josephus v. Oorschot, boer te Erp, Hurkske. 5. Huberta v. Oorschot, religieuze te Naaldwijk. Allen kinderen van Antonius v. Oorschot, X Elisabeth v Santvoort.  Koop 1. Huis in het Hurkske, op I  1287, ( In 1832, hier al een huis, toen I  180, Nu in 2010, hier huis op Hurkske 8 ), Verder een aantal losse percelen, Koop 9, massa verkocht aan Josephus v. Oorschot, voor 10110 gulden.

Veghel.  Akte 241.  Op 12-8-1920. Hypotheek. Piet v.d. Sanden, leent geld van Hendricus Ivits te Boekel. Borg : Huis op E 492, 493, groot 36.30 are.  Zie ook akte 138 in 1920.

Gemert. Akte 306.  Op 19-8-1920. Verkoop door Joh’s Rovers, te Aarle-Rixtel, aan Jan Mighels te Erp, Boerdonk, huis aan den Boerdonksen dijk, G 378, 419, 501, 683, H 823,  I  894,  966, 1043, 1044.  Zie ook akte 396,  in 1920.  In 1832, hier al een huis op I  531,  Dit huis werd in 1927, afgebroken. Daarna op deze plek tot op heden, 2010, geen huis meer. Stond tussen Boerdonkse dijk 26 en 28 in.

Veghel.  Akte 248 en 259.  Op 20-8 en 27-8-1920. Openbare verkoop ten koffie huize van de Wed. Joseph Kerkhof, door Hendricus en Hendrica Coolen,  Koop 1. Huis in de Laren, op  I  1244,  (  in 1832, hier huis op I 378 ), Verder I  825, ‘ tipje ‘,  Huisplaats I  902 en 81, verder I  75 ‘ de bus’.   Koop 4, massa van de kopen 1 t/m 3, aan Theodorus Pepers te Erp,  voor 11550 gulden. Het gaat hier om de boerderij, later vervangen door een nieuw huis op dezelfde plaats, nu in 2010 bewoond door de gebr.  Jans,  de Laren 2  . Zie ook akte 347. 

Veghel.  Akte 255 en 261.  Op 26-8 en 2-9-1920. Openbare verkoop door 1. Lucas Coolen, 2.Joh’s Coolen, als voogd over de onm. v. Exel,  3. Adrianus Rijkers X Helena Coolen te Beek en Donk,  4. Aloysius v. Exel   X Antonia Coolen +., hebben een kind,  Ardina.  5. Joh’ Broks X Maria Coolen,  6. Johanna Cooolen, religieuze te Oirschot.  Koop 10, massa van de kopen 1 t/m 9, Huis, H 688 en 689, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, ontgonnen in 1868,  huis gebouwd in 1871 ), verder  H 703 en 704, met de hooiberg daarop, grenzend aan H 1186 en 1187 van de gemeente. Dit huis stond te Keldonk in het Lijnt ( Nu in 2010,  Hool 48 ). Verkocht aan Adrianus Brugmans te Veghel, Zondveld,  voor 8510 gulden.

Veghel. Akte 258.  Op 27-8-1920. Ruil tussen Antonie v.d. Berg, thans zonder beroep,  en  Francisca v. Riet, Wed. Hendricus v. Dijk. Antonie v.d. Berg geeft af, erf en tuin,  deel van M 675 en 674, schuur met huis.  En krijgt tuin op de Schilt,  M 788, 763.

Uden. Akte 2742. Op 2-9-1920. Verkoop door  Willem Vissers, te Erp,  voor 1. Antonius, 2. Hendricus, en 3. Joh’s Vissers te Erp, 4. Elisabeth Vissers, te Uden. 5. Maria Vissers te Uden. 6. Hendrika Vissers te Erp. 7. Antonetta Vissers, te Erp. 8. Adrianus v.d. Ven, X Wilhelmina Vissers, te Erp. 9. Jacobus Thomassen, X Adriana Vissers, te Boekel, 10. Antonius v. Hout, X Ardina Vissers, te Boekel. 11. Joh’s v. Grinsven, X Antonia Vissers, te Gemert. Verkoop van weiland, A 171, 77 are, voor 1070 gulden, aan Wilbertus v. Lankveld te Erp.

Veghel. Akte 268 en 269. Op 15-9-1920, Testamenten voor Hendricus Joh’s Maas X Anna Maria v.d. Donk te Erp.  Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 271.  Op 17-9-1920. Hypotheek. Christ Rijkers, boer te Keldonk, Dieperskant,  leent geld van Henricus Arnoldus Joh’’s Corstens te Gemert. Borg : huis op den Dieperskant, Nu in 2010, huis aan de Trentweg 22 ) H 1201, 1205, 867, 873, 849, 958, 1158, 1168.    Zie ook akte 157/163 in  1917.

Uden. Akte 2770, Op 1-10-1920. Hypotheek van 2700 gulden. Willem Heesakkers, Frns zoon, te Veghel op het Ham, leent geld van de Boerenleenbank te Erp, Borg : Huis op A 235, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Melvert 9 ), Verder A 234, 250, 479, I 282, samen 1.8230 ha.

Uden. Akte 2780. Op 9-10-1920, Hypotheek van 6000 gulden. Willem Heesakers ( zie vorige akte 2770, leent geld van dezelfde bank, Borg : ook hetzelfde.

Gemert. Akte 396. Op 28-..-1920, Hypotheek van 5000 gulden. Jan Mighels , boer te Boerdonk, leent geld van Antonius en Jan v. Erp, te Gemert. Borg : Genoemd onr. goed in Gemert. Akte 306, op 19-8-1920. 

Veghel.  Akte 313.  Op 4-11-1920. Verkoop door Willem Lankers, vroeger boer, nu zonder beroep,  aan Frans v. Berlo. Albert zoon, in het Lijnt.  Huis in het Hurkske, F 555, groot 56.20 are. ( in 1832, perceel F 176, nu in 2010, de huidige Hoogstraat, bedrijventerrein.

Veghel. Akte  316.  Op 5-11-1920. Testament voor Jan v. Berlo, in het dorp. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 317.  Op 5-11-1920. Testament voor Catharina v. Berlo, in het dorp. Ook niet aanwezig.

Uden. Akte 2819. Op 9-11-1920. Hypotheek van 6000 gulden. Christiaan Kerkhof, slager te Helmond, leent geld van zwager Cornelis v.d. Boom, herbergier op Cox, Gemert, Borg : Huis te Helmond, op de Zuid Koninginnewal.

Veghel.  Akte 322.  Op 11-11-1920. Contract op verzoek van Catharina Willebrordus v.d. Bergh, Wed. Docter Joh’s Aloysius v. Roosmalen te Erp. Wonen in het liefdegesticht, te Erp, en Frans Xaverius v.d. Berg te Veghel.

Veghel.  Akte 323.  Op 11-11-1920. Testament voor bovengenoemde. Deze akte niet aanwezig.

Veghel. Akte 325.  Op 12-11-1920. Testament voor Mathijs v.d. Crommenacker. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 331.  Op 16-11-1920. Hypotheek. Martinus Vervoort, boer, X Maria Tijssen,  leent geld van Lambertus v.d. Heuvel, boer in het Hurkske, te Erp. Borg : Huis in den Hoek,  E 835. ( in 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, huis op Hoekse hei  11.

Veghel.  Akte 342. Op 2-12-1920. Verkoop door Joh’s Broks,  boer in het Lijnt, aan Willem Broks, boer  te Veghel, Zondveld.  Percelen grond, H 458 en 459.

Veghel.  Akte 344.  Op 3-12-1920. Verhuur door Martinus v.d. Reijdt  te Keldonk, namens ook Lambertus, Adrianus, Joh’s, Adriana,  te Veghel, aan Hendricus v. Helvoort te Erp.Boerderij in het Hool, ( in 1832, hier huis op K 19, Nu in 2010 Sweenslag, ( nu in 2010, het Jacobshuis, Sweenslag 6  ). Zie ook de uitgewerkte geschiedenis van deze boerderij.

Veghel,  Akte 345  en 357.  Op 3-12 en 10-12-1920.  Openbare verkoop ten koffiehuize van Frans Kerkhof ( het Tramstation ), door Martinus Hendricus Kerkhof,  X Josepha Smits,  Koop 12, massa van de kopen 1 t/m 11,  Huis op het Looyeind,  D 1129,  ( in 1832, hier huis op D 119, nu in 2010, hier huis op Groothees 16 ), en het  n.o. deel van D 1128.  aan  Jan of  Joh’s  Crooymans,  voor 8600 gulden.

Veghel,  Akte 347.  Op 7-12-1920. Hypotheek. 200 gulden. Theodorus Pepers, boer op Keldonk, in de Laren, leent geld van Hendricus Coolen. Borg: Huis in de Laren. Zie akte 249 en 259 in 1920.

Veghel.  Akte 348.  Op 7-12-1920.  Deling tussen Antonius en Hendricus Verbruggen. Beiden op de Bolst, ontgonnen grond, A 650 en 651, aangekomen op  8 en 15-4-1920.

Veghel.  Akte 350.  Op 9-12-1920. Verhuur door Willem v. Asseldonk, Hendricus zoon, voor Hendricus en Martinus v. Dooren X Josina v. Asseldonk, te Veghel,  aan Adrianus Hendricus v. Asseldonk. Boerderij op den dijk. Bij huurder al in gebruik.

Veghel.  Akte 354. Op 10-12-1920. Ruil tussen Antonius Ceelen, vroeger te Oss, nu te Erp,  en Joh’s Verbruggen, voor zijn moeder Petronella Crooymans.  Ceelen geeft  af ,  bouwland,  D 930. Joh’s Verbruggen geeft aan Ceelen, C 333.

Veghel.  Akte 355.  Op 10-12-1920. Verkoop door Martinus Klaassen, Peter zoon,  aan Hendricus en Adrianus v.d. Asdonk, in het Hurkske, weiland G 1052, 75.90 are.

Veghel. Akte 356.  Op 10-12-1920. Verkoop door 1. Willem Delisse, 2 a Martinus Delisse  b. Josina of Josepha,  c. Geertruida,  e. Adriana,  f. Frans v. Stiphout X Maria Delisse te Breugel, g. Adrianus v.d. Aa X johanna Delisse te Erp.     Aan Martinus Klaassen. Ten behoeve van Jan Vogels,  bouwland en weiland in den Hoek,’’het hofke’, E 354, 0.2080 ha. E 847, de bungert.

Uden. Akte 2865. Op 10-12-1920. Deling tussen 1. Maria Jacoba v.d. Hagen. Wed. Eugenius v. Haaren. 2. Josepha Marina Maria v. Haaren, dochter. 3. Hermanus Hendricus Josephus v. Haaren, zoon. Toebedeeld aan de zoon en dochter, huis op M 380, 736, groot  15.80 are, ( In 1832, hier perceel M 297, nu in 2010, hier huis op Hezelstraat  ).

Uden. Akte 2866. Op 10-12-1920. Verkoop door Maria Jacoba v.d. Hagen, Wed. Eugenius v. Haaren. Aan Hermanus, en Josepha, zoon en dochter, v. Haaren  Zie vorige akte. Bouwland, M 178, 408, voor 2000 gulden.

Uden. Akte 2867. Op 10-12-1920. Huur. Ter ene zijde : Josepha Marina v. Haaren, aan Maria Jacoba v.d. Hagen, Wed. Eugenius v. Haaren. Huis op M 380, 736, Zie akte Uden. 2865. Groot 39.20 are. Huur zal eindigen bij +, Maria Jacoba v.d. Hagen enz. Huurprijs is 250 gulden per jaar.

Veghel.  Akte 358.  Op 11-12-1920. Verkoop door Hendricus Verbruggen,  aan Martinus Opsteen, en Hendricus en Gijs Opsteen te Veghel,  ontginningsgrond en hei , A 650, groot 2.20 ha.

Veghel.  Akte 371.  Op 20-12-1920. Verkoop door Benedictus Beks op Keldonk,  aan Peter Klaassen en anderen, weiland, H 818.

Veghel.  Akte 378.  Op 30-12-1920. Verkoop door Gerardus v.d. Horst, boer  te St Antonis,  aan Matheus v.d. Horst te Erp, weiland, G 851. Groot 75 are.

Veghel.  Akte 381.  Op 30-12-1920. Verhuur door Hendricus Tielemans, boer op het Ham te Veghel, mede lasthebber van Cath. Kerkhof, Wed. Willem Tielemans te Erp, Antonius Tielemans, Hendr’s v. Lieshout X Elisabeth Tielemans, Maria Tielemans.  Aan Adrianus Verhoeven  te Keldonk. Boerderij te Keldonk, 12 ha, voor 6 jaar. ( Nu Oudestraat 3 ) Per jaar 430 gulden huur.

1921

Veghel.  Akte 3. Op  5-1-1921. Verkoop door Hendricus v.d. Biggelaar, in het Hool, voor de onm. kinderen, Frans en Maria, kinderen van Adrianus v.d. Weydeven en Hendrica Schepers, bouwland en weiland, H 454 en K 125.  aan Adrianus Brugmans te Veghel, Zondveld.

Veghel.  Akte 37.  Op 11-2-1921. Verkoop door  Martinus Vereyken, te Veghel, als lasthebber voor Johanna Claassen of Klaassen, Wed. Antonius Beekmans, + Erp 14-10-1918.  aan R.K. Woningbouw ver. St. Joseph te Erp.  Bouwland, F 415 en 416, voor 250 gulden.

Veghel. Akte 47 en 48. Op 23-2-1921. Testamenten voor Joh’s Ophey, X Antonia Maria v.d. Akker.    Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 50 en 51.  Op 24-2-1921. Testamenten voor Lambertus Biemans en Maria Kuypers in de Laren.  Ook niet aanwezig.

Uden. Akte 2975. Op 25-2-1921. Verhuur in herberg Joh’s v.d. Bosch, Verhuur door gemeente Erp, aan diverse huurders. Diverse percelen in het Hurkske en in het Lijnt.

Veghel.  Akte 53.  Op 26-2-1921. Hypotheek. Hendricus Verbruggen, op de Bolst,  leent geld van Hendricus Arnoldus v. Reybroek te St. Oedenrode, op Krijtenburg. Borg : Huis op B 704, 622, 623, ( in 1832, hier perceel B 521 en 522, sloop in 1909 ), verder B 872,  A 605 252, 320.

Veghel. Akte 54.  Op 26-2-1921. Inventaris bij  Lourens Bierens , X Maria Adriana v. Eerdt, + Erp 1-12-1920. Geen onroerend goed.   Lourens Bierens was directeur van de melkfabriek.

Uden. Akte 2976. Op 28-2-1921, Verhuur door Joh’s v. Berlo, op het Looyeind aan Arnoldus v. Goor, te Uden. Boerderij te Uden, Velmolen, met 5 ha grond, voor 6 jaar, 215 gulden per jaar.

Veghel. Akte 71.  Op 17-3-1921. Verhuur door Christ, ook wel Adrianus Goorts, thans te Boekel,  aan Jacobus v. Lankveld te Boekel. Huis aan de Boekelse weg. met 8 ha grond.

Veghel. Akte 76.  Op 22-3-1921. Hypotheek. Joh’s Welten, Martinus zoon, op de Bolst ( Oud veld ), leent geld van Hendricus en Joh’a v. Reibroek te Veghel.  Borg :   Huis op B 80, 86, 87, 763, 79, 667, 852, ( in 1832, hier de huizen B 61 en 64 ), verder B 835, C 456, A 182, 397, 396, 325. Nu in 2010, woonboerderij Bouw, Oudveld 5 en 3 a.

Veghel. Akte 80.  Op 1-4-1921. Deling tussen Joh’s ook wel  Jan Vogels, Martinus Vogels, Geertrui Vogels, Ant’s v.d. Heyden X Antonia Vogels te Beek en Donk, Joh’s v. Lith X Maria Vogels te Erp,   Hendricus Vogels, broeder te  Boxmeer.   Aan Martinus Vogels, Huis in den Hoek,  E 790, 76 are, ( in 1832, hier huis E 375, Nu in 2010, hier huis Hoek 10 en 10 a ), verder wld ‘de  huisplaats’, E 794, Verder E 408, 199, 823, F 99 en 531.     Aan Jan Vogels, Huis in den Hoek, E 846, ( in 1832, hier huis op E 361, nu in 2010, op deze plek bedrijfsgebouwen van de boerderij van Vogels, Hoek 6 ), verder  E 366, 136, 114,  115,  116, 320, 55, 809, 214, 686, 694, 448, 447.

Veghel. Akte 84.  Op 6-4-1921. Hypotheek.  Joh’s Welten, Martinus zoon, op Keldonk,  leent geld van Joh’s Rijkers en anderen. Borg : Huis op K 724, 725, ( in 1832, perceel K 61 ), verder K 62, 100, 103 t/m 108, 781, 786, 71, 72, 73, 60, 660, 29, 30,  H 591, 592, 225. ( Dit huis, nu in 2010, Hool 10 ).

Veghel.  Akte 103.  Op 28-4-1921. Verkoop met hypotheek.  door  Piet v. Lierop, schuldig  aan  Franciscus Brouwers. Borg : huis op M 647, ( in 1832, hier huis op M 46 ), aangekomen op 25-3-1920. Zie akte 98 in 1920. Nu in 2010, hier plantsoentje met beeld van trekpaard.

Gemert. Akte 152. Op ..  1921. Huwelijkse voorwaarden. Tussen Cornelis Martinus v.d. Boom, en Ida Werts. Deze akte is niet aanwezig in het archief.

Veghel.  Akte 117.  Op 10-5-1921. Verkoop door Hendricus v. Sleeuwen te Veghel,  aan Hendricus v. Sleeuwen, Jan zoon te Veghel.  Bouwland en weiland, K 102, 109, 101, 157 en 159.

Veghel.  Akte 133.  Op 25-5-1921. Verkoop door Hendricus v. Wanrooy , en Maria Bouw, Wed. Peter v. Wanrooy en Benedictus Beks  X  Joh’a Maria v. Wanrooy. Allen te Erp.         Aan Joh’s Brugmans,  Peter zoon te Erp.   A. aan den Boerdonkse dijk, bld en wld, G 377, 16, 387, 386, 767, 619, 767,   I   1069.        B. Verder aan den Boerdonkse dijk, huis,  G 20, 21, 22, 384, 424, 480, H  826, 828,  I  1299. ( in 1832, hier huis op perceel  I  519 ),  nu in 2010, huis, fam. G.v. Berlo, Boerdonkse dijk 18.

Uden. Akte 3105. Op 21-5-1921. Verkoop door Joh’a Meesenberg, Wed. Gerardus Goorts. aan Petrus v. Lankveld en Joh’s Bouw, weiland, D 629, 626, 630,  en nog meer losse percelen.

Uden. Akte 3121. Op 3-6-1921. Verkoop door Joh’s Frans Hubertus Verheyen, zonder beroep te Erp, aan Hubertus Christ Verheyen, molenaar te Mariaheide. Huis en molen te Maria heide,  op B 2537, groot 24.90 are voor 10000 gulden.

Veghel. Akte 150 en 159, Op 14-9-1921, Verkoop door Franciscus Jenniskens  X  Maria v. Asseldonk te Vierlingsbeek.  Huis op M 11, 792, groot 19.45 are, ( in 1832, huis op  M 10, nu in 2010, huis op Schansoord 58a. ). Verkocht voor 7800 gulden aan Egidius, Bernardus en Hendricus Lamb. v.d. Steen.

 Veghel.  Akte 152.  Op 10-6-1921. Verkoop door Adriana Maria v.d. Tillaart, Wed. Joh’s ook wel Jan v.d. Tillaart te Erp,  aan R.K. Woningbouw ver. St. Joseph te  Erp. Bouwland,  F 416,  groot 29.50 are,

Veghel.  Akte  153 en 163.  Op 10-6 en 17-6-1921. Openbare verkoop door Egidius Adr’s  Heykants , aan Hendricus v. Dooren, Peter zoon. voor 2450 gulden.  Koop 3 , massa van de kopen 1 en 2,  Huis en stal op F 604 ( in 1832, hier behalve nrd. deel langs F 555. ( in 1832, hier perceel F 176, nu in 2010, bedrijventerrein aan de Hoogstraat.  Zie ook akte 231 in 1920. 

Veghel.  Akte 158.  Op 14-6-1921. Ruil Hendricus Kanters en anderen.Kanters staat af, hei H 1249, groot 58.40 are, Hij krijgt hei, H 1250, groot 57.50 ar  

Veghel.  Akte 168 en 172.  Op 23-6-1921. Testamenten voor Frans v. Berlo en Johanna Lankers te Keldonk. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 175.  Op 30-6-1921. Deling tussen Hendricus Swinkels, Frans Swinkels, Ant’s v. Eerd X Antonia Swinkels te Veghel, Biezen, Andries v. d. Akker te Erp.  Aan Hendricus Swinkels, Huis in de Laren, I  1122, 1282, 430, 1030, 1029, 1253, ( in 1832, hier schuur op I  259, Nu in 2010, huis de Laren 13 ), verder  I  261, 262, 107, 260, 623, 840, 802, 837, 581, 497, 851, 852, 853, 1180, 1324, 218,  H  744,  I  1210. 

Uden. Akte 3156. Op 6-7-1921. Deling van goederen afkomstig van  Maria v. Lankveld, X Adrianus Donkers, timmerman te Erp, verdeeld werd boerderij te Boekel, op de Logt.

Veghel.  Akte 178 en 179.  Op 7-7-1921. Testamenten. Antonius v. Roosmalen en Joh’a v.d. Berg op Heuvelberg. Deze akte niet aanwezig.

Veghel. Akte 182, 183 en 184, Op 8-7-1921. Testamenten voor Egidius Adrianus, Maria Joh’a en Joh’a Maria Heykants. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 185. Op 8-7-1921. Testament voor Hendrica Daniels. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 186.  Op 8-7-1921. Testament voor Joh’s Daniels. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 189 en 190.  Op 14-7-1921. Testamenten voor Martinus Molensteen X Francisca Verbakel op Keldonk.  Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 191 en 192.  Op 14-7-1921, Testamenten voor Jan de Groot X Sophia Dikmans. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 202.  Op 26, 27 en 28- 7-1921. Verkoop roerende goederen van Joh’s Welten in het Hool op Keldonk.

Veghel.  Akte 206. Op 3-8-1921. Verhuur door Gerardus v.d. Acker op Keldonk,  aan Joh’s Elbertus Slits te Gemert, Boerderij te Keldonk in de Laren.   460 gulden per jaar.  Nu in 2010, de boerderij van Toon v. Asseldonk, Boerdonkse Dijk 2  ( aan doodlopende zijweg ).

Uden. Akte 3190, Op 12-8-1921, Verhuur jachtrecht,in het Hurkske en de Laren,  door de gemeente Erp, aan Marianus Petrus v. Thiel, fabrikant te Beek en Donk, voor 420 gulden per jaar.

Uden. Akte 3192. Op 12-8-1921. Deling tussen 1. Petronella Robbers, Wed. Antonius Verhuyzen, te Erp. 2. Adrianus Maria Verhuyzen, bakker te Erp. Toebedeeld aan Adrinus Maria Verhuyzen, huis te Erp, op M 690, ( In 1832, hier al een huis, toen M 22, nu in 2010, hier huis op Kerkstraat 8 ).Geschat op 8000 gulden.

Uden. Akte 3193. Op 12-8-1921. Hypotheek van 4000 gulden.  Adrianus Maria Verhuyzen. Te Erp, leent geld van Adrianus Cornelis Hermens, te Uden, Borg : huis uit vorige akte 3192.

Uden. Akte 3194, Op 12-8-1921. Hypotheek van 1000 gulden. Adrianus Maria Verhuyzen, te Erp, leent geld van Petronella Robbers, Wed. Antonius Verhuyzen, te Erp, en aan Leonardus Hendricus Verhuyzen, bakker te Veghel. Borg : hetzelfde huis uit akte 3192.

Uden. Akte 3191 en 3195, Op 12-8 en 18-8-1921, Openbare verkoop door de gemeente Erp,  Een gerooid mastbosch, op B 33, den’ Ekelenkamp “. Verkocht aan o.a. Hendricus v. Doorn. Voor 930 gulden.

Uden. Akte 3198. Op 22-8-1921. Verkoop door Fam. Leenders, te Erp, aan Piet Smits, boer te Erp. Weiland en bouwland, noordelijk deel van A 343, voor 500 gulden.

Veghel.  Akte 221.  Op 25-8-1921. Hypotheek. Martinus Vereyken, boer te Erp,  leent geld van Petrus Hanenberg , boer te Erp op de Morsehoef. Borg : Huis op o.a. H  831, 832, ( in 1832, hier alles nog heide, Nu in 2010, huis op Trentweg 41 ). Verder  H 1016, 1082, 827.

Veghel.  Akte 223.  Op 26-8-1921. Verkoop door Franciscus Carolus Cornelis Rath, industrieel  te Veghel, aan Hendricus Verbruggen, boer op de Bolst, weiland, A 649, 4. 6140 ha.

Veghel.  Akte 226.  Op 27-8-1921. Verkoop door Joh’s v.d. Bosch,  koffiehuishouder en boer, aan Hendricus v. Berlo, Joh’s zoon  te Erp, weiland, A 629.

Veghel.  Akte 228.  Op 29-8-1921. Verkoop door Jan Mighels, boer  aan Lucas, ook wel Lambertus Beekmans, boer, Huis op o.a. G 378, 419, 501, 683,  H 823,  I  894, 966, 1043, 1044. ( in 1832, hier huis op I 531,  dit huis stond aan den Boerdonksen dijk,  sloop in 1927. Zie ook akte 237 in 1921. 

Veghel.  Akte 232 en 233.  Op 1-9-1921. Testamenten voor Hendricus en Maria v.d. Elzen op de Kraanmeer. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 235. Op 2-9-1921. Testament voor Anna Maria Meyers, X Cornelis Hanegraaf.  Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 237.  Op 5-9-1921. Hypotheek. Lucas, ook wel Lambertus Beekmans, en Jan Mighels, lenen  geld van Lambertus Antonius Booy Liewes te Veghel. Borg : Huis op G 378, 419, 501, 683, H 823, I  894, 966, 1043, 1044, Verder grond te Beek en Donk. Zie ook akte 228 in 1921.

Veghel.  Akte 240 en 249.  Op  6-9 en 20-9-1921.  Openbare verkoop ten koffiehuize van Wouter v.d. Ven,  door Hendrika Verhuyzen, aan de R.K. Kerk te Erp.      Finale verkoop ten koffiehuize van Jean Sevriens, Koop 1, huis op M 728, Koop 2, huis op M 729, ( in 1832, hier huis op perceel M 238, ook M 728, is voortgekomen uit huis M 238  ), Koop 3, massa van koop 1 en 2, samen groot 9 are 3 ca. voor 9160 gulden verkocht. Op deze plek werd kort daarna het parochiehuis gebouwd. Bouwvergunning hiervoor op 25-1-1924 op perceel M 728 en M 729. Parochiehuis is  gesloopt in 19..  , nu hier Hertog Jan Plein.

Uden. Akte 3213. Op 7-9-1921. Deling tussen 1. Joh’s v.d. Akker. 2. Maria v.d. Akker, religieuze te Uden. Toebedeeld aan Joh’s v.d. Akker, Huis op den dijk, op L 655, ( In 1832, hier al een huis, toen L 62, afgebroken. Nu in 2010, hier plantsoen met vogelvolière op den Dijk ) . Verder  L 602, 603, samen 1.3240 ha, Verder L 31, 86, 148, 161, 218, 219, 198, 152, 154, 87, 372, 217, 491, 404, 447,  samen 8.42 ha. voor 10114.10 gulden. Zijn zuster krijgt dit zelfde bedrag.

Veghel.  Akte 242.  Op 8-9-1921. Verhuur door Joh’s v.d. Acker, in de Laren,  aan Lambertus Biemans te Lieshout. Boerderij in de Laren. 11 ha, voor 8 jaar, 520 gulden per jaar. Was in huur bij Petrus v. Duynhoven.

Veghel.  Akte 243.  Op 9-9-1921. Openbare verkoop ten koffiehuize van Jean Sevriens, door Theodorus v. Amelsfoort , pastoor te Erp, Adrianus v. Berlo, Gerardus Bouw, Joh’s Crooymans en Gerardus Peter Ketelaars,  leden van het kerkbestuur, Huis bij de Aa brug M 66, ( in 1832, al huis op M 66 ), verder M 67 en 70, 6 are 44 ca,  opgehouden.  Verder door de fam. v. Rijckevorsel, op diverse plaatsen, hooibeemd op Keldonk,  K 361 t/m 367, 2 ha 1 are en 50 ca, voor 1900 gulden aan Petrus Rijkers, namens zijn moeder en broers en zussen. Zie ook akte 102 in 1922.

Veghel.  Akte 244.  Op 13-9-1921. Testament voor Elisabeth Lucassen, Wed. Antonius Bekkers. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 245 en 252.  Op 13-9 en 27-9-1921. Openbare verkoop ten koffiehuize van Antonius Beekmans in het Hurkske,  door  1. Hendricus v. Sleeuwen, Antonius v.d. Heyden , voogd over Petronella Hogenhuyzen, onmondig, dochter van Hendricus Hogenhuyzen, + Erp 14-7-1921, X Lamberta v.d. Hurk, + Erp 2-6-1912,  verder 2. Lucia,  ook wel Josina Hogenhuyzen en Maria Hogenhuyzen allen te Erp, Huis in het Hurkske, I 200, 201, ( in 1832, huis op I  201 ), nu in 2010, hier het huis Hurkske 26 ), verder I  202, F 490, 232.  met diverse losse percelen. Koop 8 , massa,  verkocht aan Jan Beekmans. Deze kocht mede voor zijn moeder, Joh’a Klaassen, Wed. Antonius Beekmans en ook voor Petrus, Leonarda, en Leonardus v.d. Wetering X Petronella Beekmans. Koopsom is 3700 gulden. Verder koop 16, massa, huis in het Hurkske, I 195, t/m 199, ( in 1832, al huis op I 199 , nu in 2010, hier huis op Hurkske 24 ), verder I  203.  Verkocht voor 4900 gulden aan Petrus Ruys te Veghel. Zie ook akte 16 in 1922.

Veghel.  Akte 250. Op 22-9-1921. Testament voor Cornelis Hanegraaf. Deze akte niet aanwezig.

Gemert. Akte 361, Op 24-9-1921, Verkoop van hakhout  uit  dennebos op perceel I  676, groot 29.70 are. Voor 200 gulden.      

                                                                                                                                                        Gemert, Akte 362, Op 24-9-1921, Verkoop door Leonardus Cornelis Smits, boer te Beek en Donk,  aan Arnoldus Verbruggen, boer te Erp, op de Kraanmeer.  Boerderij aan den Boerdonksen dijk. op  I  331, 336, 518, 543, 560, 947, 948, 1231, 1289, K 392, 393, G 6, 7, 8, 9, 374, 388, 389, 458,  H 789, 790, 791, 792, 793,  Verkocht voor 20000 gulden. Er werd van dat bedrag 8000 gulden, omgezet in een hypotheek ten laste van Arnoldus Verbruggen. Ten gunste van de verkoper. Deze boerderij op I  1289, was er in 1832, al, toen dit huis op perceel  I  501. Op bijna dezelfde plek, iets meer noordelijk van de huidige boerderij. Nu in 2010, hier de woonboerderij, Boerdonkse dijk 4 en 6.    Kopie hier aanwezig.

Uden. Akte 3235. Op 26-9-1921. Huur. Ter ene zijde : Petrus v. Lankveld en Joh’s Bouw, Ter andere zijde : Joh’’s Leenders, boer te Erp, Verhuur van een boerderij op de Veluwe, op D 1064, ( In 1832, hier al een huis, toen D 603, nu in 2010, hier huis op Veluwe 18), Verder D 605, t/m 609, 643, 644, 646, t/m 652, 783, 1060, 1193, 1194, 1008, 934, 935, 414, 620, 629, 626, 630, 627, 628, 641, 642, 820, samen 13.7555 ha. voor 6 jaar, voor 850 gulden per jaar.

Veghel.  Akte 254.  Op 29-9-1921.  Verhuur door Petronella v.d. Heuvel, Wed. Hendricus v. Dinther,  in het Hool, aan Marinus v. Dinther, haar zoon, Huis  H 1233, 939, 652, 1202, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, ontgonnen in 1868, bouw van dit huis in 18   , nu in 2010, hier het huis van de fam. v.d. Hurk, Hool 38 ), verder H 700,  voor 6 jaar, huur is 142,50 gulden per jaar.

Veghel.  Akte 260.  Op 11-10-1921. Verhuur door  Jan v. Asseldonk, aan Adrianus v. Uden , Boerderij in den Hoek.  9. 40 ha,  voor 6 jaar, 550 gulden. Het gaat hier om de boerderij in den Hoe 7, in 1832, hier al een huis op   E 132. )

Veghel.  Akte 263.  Op 15-10-1921. Verkoop  door Hendricus Richters, klompenmaker, X Maria Josepha Meyer,  te Erp, aan  Hendricus v.d. Bosch. boer op de Morsehoef, Huizen, E 817 en 818, ( in 1832, perceel E 308, nu in 2010, hier het autobedrijf v.d. Venne, Heuvelberg  9 ),   groot 34.60 are, weiland den Tip, F 26, 299, 513, 514,  samen 21.51 are. Verkocht voor 5000 gulden.

Veghel.  Akte 264.  Op 15-10-1921. Verkoop door Hendricus v.d. Bosch, Martinus zoon, boer op het Looyeind,  aan Lambertus v.d. Heyden, boer op het Looyeind,  Huis A 134, B 554, 555, 723, 724, ( in 1832, perceel B 387 en 386, nu in 2010 huis, Schuurhoek 5  ), verder B  418, 427, 159, 664, 674, D 1.  Aangekomen op 18-5-1910 ( v.d. Westelaken, Son ).

Veghel.  Akte 266 en 271. Op 19-10 en 26-10-1921. Openbare verkoop ten koffiehuize van Marinus v.d. Tillaart te Boerdonk, door Hendricus v. Mierlo,  huis, op de Boerdonkse dijk, G 641,  ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, Nu hier geen huis op Coxse baan, stond tussen no 9 en no 13 in ), verder G 705,   84. 40 are, ook nog losse percelen,  Koop 5, massa, huis met 3. 40 ha grond,  verkocht voor 4140 gulden, aan  Jan Brugmans op den Dieperskant.  Zie ook akte 31 in 1922.

Veghel.  Akte 270.  Op 26-10-1921. Verhuur door Wilhelmina v. Stiphout, Wed. Adrianus Kerkhof,  aan Christiaan Hubertus v. Oorschot, boer te Erp.  Deel van woonhuis, bij de brug,  ( in 1832, hier huis op perceel M 61 , nu in 2010, huis Hezelstraat 28 ).

Veghel.  Akte 272.  Op 27-10-1921. Verkoop door Godefridus Kerkhof, koopman en koffiehuishouder,  te Keldonk, aan Adrianus Biemans, boer te Keldonk, in het Hool, weiland, H 1166, 72.90 are.

Veghel.  Akte 283.  Op 10-11-1921. Testament voor Willem Peters, eerst te Erp nu te Veghel.  Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 289.  Op 17-11-1921. Testament voor Cornelia Lankers te Boerdonk. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 291.  Op 24-11-1921. Inventaris bij Adrianus Verhoeven te Keldonk. X Hendrika v.d. Donk, hebben 4 onm. kinderen : 1. Joh’a ook wel Jans,  2.  Maria,  3. Joh’a Petronella,  4. Martina Maria. Geen onroerend goed genoemd.

Uden. Akte 3314, Op 2-12-1921. Hypotheek van 5000 gulden. Josephus v. Oorschot, leent geld van de Erpse Boerenleenbaank, Borg : het zelfde huis enz, als in de volgende akte 3315.

Uden. Akte 3315. Op 2-12-1921. Hypotheek van 3100 gulden. Josephus v. Oorschot, boer in het Hurkske, leent geld van Lamberdina v. Oorschot, te Erp. Borg : huis in het Hurkske, op     I  1287, ( In 1832, hier al een huis toen I  180, Nu in 2010, hier huis, Hurkske8 ), Verder I  969, G 690, 1053, F 121, M180,  samen 5.4950 ha.

Veghel.  Akte 301 en 305.   Op 13-12 en 20-12-1921. Openbare verkoop ten koffiehuize van Hendr’s Hendriks,  door Maria v. Lankveld, Wed. Gerardus Tielemans,  Huis op de Schild, D 313,  314, ( in 1832, huis op D 314, nu in 2010, hier huis in Schildstraat 27 ), groot  4.62 are,   aan Gerardus v. Stiphout op de Bolst, boer voor 1520 gulden.

Gemert. Akte 446, Op 19-12-1921. Kost contract. Martinus v. Wanrooy, boer, geeft aan Hendrica Timmers, Wed. Antoon v. Wanrooy, voor 1000 gulden kost en inwoning levenslang.

Veghel. Akte 308.  Op 23-12-1921. Testament voor Hendrika v. Velthoven, Wed. Joh’s v.d. Akker.  Deze akte niet aanwezig.

Gemert. Akte 470. Op 31-12-1921. Verkoop. Matheus v.d. Rijt, aan  Joh´s en  Joh´a Maria v.d. Rijt, o.a. Huis op o.a. A 405 en 406, B 206, 493, 494, 586, D 282, 285, 339, 366, 865,  L 38, 165, M 149, 150, 152, 340, 712,  In 1832, hier een huis op M 148, nu in 2010, een huis, op Hesselereind 6.  Kopie hier aanwezig.

Gemert. Akte 471. Op 31-12-1921, Deling tussen Joh´s v.d. Rijt, en Joh´a Maria v.d. Rijt. Toebedeeld aan Joh´s v.d. Rijt, boer, Huis op M 176, 177, 206, 402,  ( In 1832, hier al een huis, toen M 207, afgebroken in 19.., stond waar we  nu vanuit de Wasaa / Den Uyl, de Paus Johanneslaan ingaan ), verder M  642, 643,  hakhout op C 101, 366 en 532,   Aan deelgenoot Joh´a Maria v.d. Rijt,  deel van D 329, verder huis op B 253, 252, 561, 695, 696, ).  In 1832,  hier perceel B  256. Nu in 2010, hier de huizen, Veghelse dijk 2 en 4. Verder B 447, C 111, 113, D 295, 361, 744, 871, 1018, 1078,  L 47, 48, 49, 50, M 80, 733, en deel van D 328.  Kopie hier aanwezig.

1922

Veghel. Akte 3.  Op 4-1-1922. Verkoop met hypotheek. Willem v.d. Heyden te Rotterdam, stoomboot kapitein, en nu scheeps inspecteur,   aan Antoon Willem Booy, winkeler, te Keldonk.  Borg : huis enz. aan het kanaal, op H 1219, groot 23 are 70 . ( in 1832, hier nog heide van de gemeente, ontgonnen rond 1845. Dit pand gebouwd in 1912.  Nu wegrestaurant aan de Bossche weg 5, bij sluis 5.  Zie ook akte 28, in 1922.

Veghel.  Akte 5.  Op 5-1-1922. Testament voor Adrianus v. Uden  in den Hoek. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 11 en 21.  Op 18-1 en 31-1-1922.     Openbare verkoop door Hendricus Peter Coolen, mede namens Antonetta Coolen, religieuze te Veghel. Koop 1 huis op K 990. ( in 1832, hier huis op K 457,  nu in 2010, hier het huis Sluisweg 20 ).  Het huis opgehouden. Wel verkocht aan Christ en Martinus v.d. Tillaart, een los perceeltje in de Roost. Zie ook akte 32.

Veghel. Akte 13. Op 19-1-1922. Hypotheek. Joh’s v.d. Crommenakker, ook wel v.d. Krommenakker, leent geld van Antonius Donkers te Erp.  Borg : Huis op F 404, 405, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, Nu in 2010, hier het huis Meerbosweg 21. ) verder F 602, 481, 480, en E 667.

Veghel.  Akte 16.  Op 23-1-1922. Hypotheek. Petrus Ruys te Erp,  in het Hurkske, , leent geld van Arnoldus Joh’s v.d. Boer te Veghel. Borg : huis op I  195, 196, 197,  198, 199, ( in 1832, al, toen  I  199 ),verder I  203 en F 387. Zie ook akte 245 en 252 in 1921.

Veghel. Akte 17.  Op  23-1-1922.  Hypotheek.  Petrus Beekmans, en Joh’s Beekmans, kinderen van Antonius Beekmans, Leonardus Donatus v.d. Wetering X Petronella Beekmans,  Joh’a Claassen, Wed. Ant’s Beekmans.  Lenen  geld van Adrianus en Antonia v. Lieshout te Erp. Borg :  Huis in het Hurkske, I  200, 201, ( in 1832, al  I  201 ), verder I  202, F 546, 110, 167, 294, 295, 296. Zie ook akte 245 en 252 in 1921.

Veghel.  Akte 24.  Op 2-2-1922. Verhuur door Hendricus Bouw,  te Boekel,  aan Adrianus v.d. Ven,  te Erp.  Boerderij op de Kraanmeer, groot 9 ½  ha, voor 10 jaar.

Gemert. Akte 31. Op 6-2-1922. Verhuur door Maria v.d. Akker, aan Jan Pepers, te St. Oedenrode, huis met 4.9411 ha. Voor 6 jaar. 300 gulden per jaar.

Veghel.  Akte 28.  Op  7-2-1922. Hypotheek.  5000 gulden. Antoon Willem Booy , winkelier, te Keldonk leent geld van Franciscus v. Haaren, schipper,  te Keldonk. Borg : huis aan het kanaal, op  H  1219,  ( In 1832, hier nog heide, nu in 2010, hier wegrestaurant, Bossche weg 5 ), groot   23 are 70.  Zie ook akte 3,  in 1922.

Veghel.  Akte 29 en 30.  Op 7-2-1922. Testamenten voor  Jan ook wel  Joh’s Vogels X Antonia  Huybers in den Hoek.  Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 31.  Op 8-2-1922. Hypotheek.  Hendricus Beekmans, leent geld van Johanna Maria en Willem Gerardus Welten. Borg : huis op de Boerdonkse dijk, op G 641, 705, 704, 703,  39. Zie ook akte 266/271 in 1921.

Veghel.  Akte 32.  Op 9-2-1922. Verkoop door Hendricus Peter Coolen, en Antonetta Coolen, religieuze te Veghel.  Aan Frans v. Berlo, boer in het Lijnt, Huis op de Dieperskant  ( nu Sluisweg ) op K  970, ( in 1832, hier huis op perceel K 457, nu in 2010, huis op Sluisweg 20 ), verder  I  379, 380, 383,  voor 5800 gulden.  Zie ook akte 11/ 21, in 1922.

Akte 34.  Op 10-2-1922. Testament voor Hendricus v. Wanrooy. Deze akte niet aanwezig.  

Akte 38. Op 16-2-1922. Verkoop door Hendricus Peter Coolen, aan Christ Rijkers. Bouwland en weiland, H 843, 58 are 70.

Gemert. Akte 50. Op 21-2-1922. Testament voor Martinus Vesters, op Boerdonk,  Deze akte is niet aanwezig in het archief.

Veghel.  Akte 43.  Op 22-2-1922. Inventaris bij Christ Rijkers,  Wedr.  Martina v.d. Elzen + Erp 11-12-1921,  hebben kinderen : 1.Lambertus, 2. Maria, 3. Antnius, 4. Joh’s,  5. Joh’a, 6. Catharina,  7. Martina.  Huis op Keldonk, ( Nu Trentweg 22  ) , op H 1205, 1201, enz, samen groot 9 ha 83. Zie ook akte 157/163 in 1917.

Veghel.  Akte 45.  Op 27-2-1922. Verkoop door Hendricus Peter Coolen, boer,  aan Godefridus Kerkhof, koffie huis houder en koopman,  Klein veldje over het kanaal,  H 633, 39 are 20.

Veghel.  Akte 51.  Op 7-3-1922. Hypotheek. Hendricus v. Dooren, leent geld van de Onderlinge Brandverzekering te Keldonk. Borg : Huizen op F 605, en 604 ( gedeelte ). ( in 1832, hier huis op F 177, nu in 2010, bedrijventerrein aan de Hoogstraat ).

Veghel.  Akte 52.  Op 7-3-1922. Testament voor Martinus v.d. Ven, Hendricus zoon op Keldonk, lees Zijtaart. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 55 en 73.  Op 9-3 en 23-3-1922. Openbare verkoop ten koffiehuize van Hendrik Hendriks, en de finale bij Frans Kerkhof ( het tramstation ) door Frans v. Berlo, te Keldonk, in het Lijnt.  Aan Joh’s Donkers te Erp.  Huis  op F 555, 56 are 20, ( op  perceel F 176, nu hier bedrijventerrein aan de Hoogstraat. )   en deel van F 175,  Huurder is Joh’s Schepers.

Uden. Akte 3439. Op 9-3-1922. Huur. Josina Delisse, boerin te Erp, aan Antonius Linders, boer te Erp. Boerderij op het Looyeind, met 6 ha grond. Voor 6 jaar, voor 300 gulden per jaar.

Veghel.  Akte 57 en 58.  Op 13-3-1922. Testamenten voor Petrus Barten X Joh’a Maria v.d. Steen. Deze akte is niet aanwezig.

Veghel.  Akte 64.  Op 20-3-1922. Testament voor Elisabeth Lucassen te Veghel, Wed. Antonius Bekkers. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 65 en 66.  Op 21-3-1922. Testamenten voor Lourens Bierens X Catharina v. Liempt.  Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 67 en 68.  Op 21-3-1922. Testamenten voor Joh’s de Groot X Antonetta Hendriks. Ook niet aanwezig.

Gemert. Akte 88. Op 15-3-1922. Verkoop door Nicolaas de Bije, zonder beroep, was molenaar te Erp, ( X Joh’a Maria Welten ) aan Gerardus Bukkings, Huis te Gemert.

Veghel. Akte 87.  Op  4-4-1922. Verkoop inboedel van Hendricus v. Mierlo op den Boerdonksen dijk. Totaal voor 324,75 gulden verkocht.

Veghel.  Akte 92 en 93.  Op 10-4-1922, Testamenten voor Hubertus Kweens X Maria v. Lieshout in de Laren. Deze akte niet aanwezig.

Uden. Akte 3475. Op 10-4-1922. Hypotheek van 500 gulden. Piet Smits, boer te Erp, leent geld van Antonius Donkers, boer te Erp. Borg : bouwland en weiland, A 343.

Veghel.  Akte 96. Op 12-4-1922. Verkoop door  Joh’s Lambertus v.d. Meulengraaf  te Lieshout,  X Maria Kusters, Wed. van Joh’s Beks.   Aan Joh’s Coolen te Keldonk.  Boerderij op Keldonk, Nu in 2010, woonboerderij  aan het Kuilven. Huis  op  K 988, ( in 1832, hier perceel K 616 ), verder K 997, 564,  565, 559, 327, 302, 303, 491,  verder I 1270, 1271, 1272, 1273, 1315, en 1330, H 186, 192, 587, 1199, 950,  en de onverdeelde ½ in I 59,samen 9 ha 0620. Verkocht voor 12000 gulden. Kopie van deze akte is aanwezig.  Het gaat hier om de woonboerderij te Keldonk, Kuilven 30 en 32. Zie ook akte 282 in 1916, en 16 in 1918.

Veghel. Akte 97. Op 13-4-1922. Verkoop door Benedictus Beks, te Keldonk, aan Gerardus Vissers, Hendricus zoon,  te Veghel. Huis te Erp op den Dijk op L 662, ( in 1832, perceel L 108 ), 107, 183, 667, 181, 151, M 83, 81,  B 744, 298, 299,  samen 3 ha 70. Stond eerst aan de Voordijk, ( Nu Empeldonk 12 ). Aangekomen bij deling op 15-5-1919. Verkocht voor 6500 gulden. Zie ook akte 282 in 1916.

Veghel.  Akte  102.  Op 18-4-1922. Verkoop door Hendricus v. Dijk te Veghel,  lasthebber van Theodorus v. Amelsfoort,  pastoor te Erp,  Adrianus v. Berlo, Joh’s Crooymans, Gerardus Bouw en Gerardus Peter ketelaars, leden van het Erpse kerkbestuur, aan Jan Hendriks, smid  te Erp. Huis  aan de Brug, op M 66, ( in 1832, al M 66 ),67 en 70, samen 31 are 94. Verkocht voor 3000 gulden. Nu in 2010, hier het woonhuis van architect v. Houtum. Brugstraat 20 . Het gaat hier om de 2 oude huisjes bij de Aa brug in de Brugstraat, Hier  tot voor enkele jaren huis, winkel en smederij van Jan Hendriks. Op 15-4-1932 werd er een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een nieuwe winkel met woonhuis  op deze plek. Zie ook akte 243 in 1921.  Kopie hier aanwezig.

Veghel. Akte 105. Op 20-4-1922. Herroeping testament door  Henrica Verhuyzen. Deze akte niet aanwezig.

Gemert. Akte 169, Op 8-5-1922, Hypotheek van 6500 gulden. Joh’s v.d. Rijt, boer te Erp, leent geld van Joh’s Cornelis Kuypers, arts te Gemert. Borg : huis te Erp, en losse percelen, o.a. C 101, 366, 532, M 176, 177, 206, 402, 642, 643, Genoemd huis stond aan de Wasaa/ den Uil, waar men nu de Paus Johanneslaan ingaat.

Veghel.  Akte 129.  Op 12-5-1922. Deling tussen Lambertus Renders X Elisabeth Joh’a v.d. Steen en anderen. Die anderen waren : Hendricus v. Dijk te Veghel, lasthebber van A. Martinus v.d.Steen,   B  Eerwaarde Pater Capucijn, Joh’’s v.d. Steen, te Lage weg,  Genoemde Martinus v.d. Steen was gehuwd met Helena v.d. Burgt, + sept 1903.  Aan  Lambertus Renders X Elisabeth Joh’a v.d. Steen, Boerderij op de Bolst, op B 289, 291, 292, 558, ( in 1832, huis op B 290,  afgebroken rond 1970 ), 286, 6. 10, 15, 16, 17, 18, 21, 19, 745, 746, 288, 310, 317, 20, 885, 886,  L 637,  A 319.  Voor 13000 gulden Er zat een hypotheek op van 4800 gulden.  Zie ook akte 25, op 2-2-1923.

Veghel.  Akte 130.  Op 12-5-1922.  Hypotheek. Lambertus Renders leent geld van Antonius en Joh’a v.d. Sande te Erp. Borg : hierboven genoemde boerderij.

Veghel.  Akte 132.  Op 15-5-1922. Hypotheek. Christ Rijkers, leent geld van Joh’s  Gerardus Hendricus Corstens te Gemert. Huis te Keldonk,  ( nu Trentweg 22  ), op H 1205, 1201, enz. samen 9 ha 83.

Uden. Akte 3522. Op 17-5-1922, Hypotheek van 1000 gulden. Lambertus Hendricus, en Antonia v. Schijndel, lenen geld van Henricus Egidius v.d. Broek, koopman te Boekel. Borg : beemd te Boerdonk, G 644, 648, 1007, en 647.

Uden. Akte 3541. Op 31-5-1922. Verkoop door Joh’s Franciscus Hubertus Verheyen, zonder beroep te Erp. aan Antonius v. Cuyk, provinciaal kantonier, te Erp, huis te Erp, op E 862, groot 27.60 are, voor 2000 gulden. Dit huis heb ik niet thuis kunnen brengen.

Veghel.  Akte 150.  Op 2-6-1922. Inventaris bij Anna Maria Timmers, Wed. Hendricus Kerkhof, + Gemert 6-3-1922. Hebben 3 kinderen :  Henrica Maria, Henricus Joh’s, en Maria Martina.  Hebben geen onroerend goed. Woonden op den Dieperskant.

Veghel.  Akte 154.  Op 9-6-1922. Inventaris bij Joh’a Donkers, + Erp 10-3-1922.  Wed. Joh’s v. Berlo,  op den Dijk. Huis op den Dijk, L 110, 657, ( in 1832, perceel L 67 ),verder L 659, samen 1.71 ha.  ( Nu in 2010, het huis met de boerderijwinkel, Achterdijk 4 ).

Veghel.  Akte 181.  Op 5-7-1922. Deling tussen Lambertus, lasthebber van A.   Joh’s Kweens  B.  Jan Kweens,   en Willem Kweens, allen te Erp.   Er wordt grond verdeeld in sectie  H  1243,  1177.  Aangekomen op fin. verkoop op 10-12-1915.

Veghel.  Akte 182. Op 5-7-1922. Hypotheek. Willem Kweens, leent geld van Catharina Clara Corstens te Gemert. Kavel 3 uit vorige akte.

Gemert. Akte 264. Op 19-7-1922.  Hypotheek van 500 gulden. Martinus v. Wanrooy, boer te Erp, leent geld van Maria en Engelina Catharina Vesten, te Gemert,  Borg : huis en losse percelen o.a. F 500, 595,  I  927, 1107,  1108, 1106.

Veghel.  Akte 189 en 190.  Op 20-7-1922. Testamenten voor Petrus v. Reybroek X Wilhelmina Maria v. Zuthpen. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 195.  Op 25-7-1922. Verkoop door Willem v. Asseldonk, in het Hool, Wedr. Van Wilhelmina Delisse.  aan Willem v. Asseldonk, Jan zoon. weiland op de Bolst,  B 697.

Veghel.  Akte 203.  Op 3-8-1922. Verkoop door Gerardus v.d. Biggelaar, op het Oude veld,  aan Martinus Bouw te Erp, op de Morsehoef. Weiland, op de Morsehoef, B 829, 18 are 70.

Veghel.  Akte 204.  Op 3-8-1922. Hypotheek. Joh’s Kerkhof, Wilbert zoon, leent geld van Helmondse Bank te Helmond. Borg : huis op H 1138, 1139 en K 1028, 576.  Stond  aan  de kanaaldijk, kort bij de Keldonkse brug.( cafe van Jan Kuypers )  Afgebroken rond 1970.

Gemert. Akte 297. Op 14-8-1922, Verkoop door Peter Krol, X Maria v.d. Heuvel, te Gemert, aan Joh’s Willem v. Deurzen te Boerdonk, heide en weiland te Boerdonk, o.a. G 649, 650, samen 1.2360 ha.

Gemert. Akte 306, Op 18-8-1922. Hypotheek van 3000 gulden. Martinus v. Berlo te Bakel,  leent geld van Justinus en Joh’a Manders, bakker te Bakel.  Borg : huis te Bakel.

Veghel.  Akte 221.  Op 22-8-1922. Hypotheek. Petrus Reijnders te Boerdonk, leent geld van de Boerenleenbank te Erp.  Boeg : huis op Boerdonk, G 823, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente,nu in 2010, huis op Meerbosweg 55 ),  verder G 829, 862, 860, 861. Stond aan zijweg Coxse baan, nu dus Meerbosweg.

\Veghel. Akte 231.  Op 5-9-1922. Deling tussen de kinderen van Martinus Bouw X Joh’a Maria Verbruggen. Die kinderen waren,  1. Martinus Bouw,  2. Hendricus Bouw te Boekel ,  3. Peter Hanenberg X Johanna Maria Bouw.  Toebedeeld aan Martinus, Huis op de Morsehoef, op B 881, 879, ( in 1832, perceel B 454, nu in 2010, huis op Morse hoef  4  ), verder B  880, 462, 463, 887, 424,  verder B 425, 429, 830,  A 135, 407, 285 ( Grimbay ) , A 172,  D 2, 3, C 158, D 237. Aan Peter Hanenberg, huis op de Morsehoef, B 750, ( in 1832, op perceel B 173, nu in 2010, huis op Morsehoef 19, Martien Hanenberg ), verder B 751, 178, 831, 889, 81, 82, 473, 474, 666, 860, 861,  332 t/m 336, 530, 541,  A 344, D 1131 ( deel hiervan ) C 159.  Aan Hendricus Bouw, Huis op de Kraanmeer, A 624, ( in 1832, perceel A 24 , gebouwd in 1833, nu in 2010, huis op Kraanmeer 11 ) verder A 6, 504, 503, 462, 127, 526, 28, 36, 121, 122, C 499, 373, 58, 59,  bos op B 781.  

Veghel.  Akte 232.  Op 7-9-1922. Inventaris bij Theodora Josepha Pepers, Wed. Leonardus Heesakkers + Uden 10-6-1922, op de Kraanmeer. Thans wonende bij Joh’s Pepers op de Kraanmeer, geen onroerend goed.  2 onm. kinderen : Hendricus en Antonius.

Veghel.  Akte 233.  Op 8-9-1922. Inventaris bij Renterus Pepers, op het Looyeind, Wedn. Ida Heesakkers. + Erp 18-6-1922. Geen onroerend goed. Hebben 3 onm. kinderen, Adriana, Hendricus en Antonius.

Uden. Akte 3661. Op 8-9-1922. Deling tussen  1. Petronella Robbers, Wed. Antonius Verhuyzen, + Erp 21-2-1913.  2. Adrianus Maria Verhuyzen, bakker te  Erp.  3. Leonardus Hendricus Verhuyzen, bakket te Erp. Geen onr. goed verdeeld.

Veghel.  Akte 234.  Op 11-9-1922. Verkoop door Antonius Vissers, Wedr. Joh’a Kerkhof, + Erp 22-3-1915, thans X Adriana Pepers. aan de gemeente Erp, bouwland, F 464, 1 ha 8 are.

Veghel.  Akte 245.  Op 21-9-1922. Verhuur door Antonius Vissers, boer te Erp,  boerderij te Veghel op het Ham. aan Joh’s Pepers te Veghel.

Uden. Akte 3705, Op 12-10-1922. Deling tussen, 1. Maria v.d. Heyden, Wed. Franciscus Jansen te Keldonk, thans, X Lambertus v. Deurzen. En onm. kinderen.  ( Woonden op de Trentweg ),  2. Joh’s Cornelis Lambertus Berkelmans, boer te Breugel, X Geertruida Jansen. 3. Joh’a Jansen. 4. Willem Timmers, te Boekel, toeziend voogd.  Huis uit volgende  ( Uden 3706 ) akte aan Maria v.d. Heyden, enz.

Uden. Akte 3706. Op 12-10-1922. Hypotheek van 900 gulden. Lambertus v. Deurzen, boer te Keldonk, X Maria v.d. Heyden, eerder Wed. van Franciscus Jansen. Leent geld van Joh’a Jansen, dienstbode te Erp, en Johan en Franciscus Jansen, te Erp. Borg : Huis op H 802, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Trentweg 17 ), Verder H 797, 768, 114, 854, 801, 839, 841, 1113, 947, samen 5. 2340 ha. Zie ook vorige akte 3705.

Veghel.  Akte 258  en 259.  Op 16-10-1922.  Testamenten voor Adrianus v. Berlo X Antonia Schellings in de straat. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 261. Op 19-10-1922. Herroeping testament door Martinus Timmers ( 18-7-1918 )  Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 265.  Op 26-10-1922. Verhuur door Antonius Vissers, boer te Erp, aan Hendricus v. Boxmeer te Veghel. Boerderij te Veghel op het Havelt.

Uden. Akte 3729. Op 30-10-1922. Deling tussen 1. Leonardus Leenders. 2. Maria Leenders. 3. Hendricus Leenders. 4. Martinus Leenders.  5. Antonius Leenders. 6. Lambertus v.d. Heyden, X Adriana Leenders. Toebedeeld aan Leonardus Leenders., huis op de Morsehoef, op B 88, 200, 854, ( In 1832, hier al een huis, toen B 164, Nu in 2010, hier huis op Morsehoef 17 ), Verder  B 557, 810, 867, C 365, A 257, 258,  C 109, D 223, 275, 276, 277, A 660,  samen 14.22 ha.

Veghel.  Akte 277.  Op 13-11-1922. Hypotheek. Catharina v. Rijsingen, Wed. Joh’s Rijkers, leent geld aan Joh’s Welten, Martinus zoon op Keldonk.  Huis op Keldonk, op K 724, 725,     ( in 1832, perceel K 61  ),  Verder K 62, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 781, 786, 71, 72, 73, 60, 660, 29, 30, H 591, 592, 225, K 823. Het gaat hier om de boerderij, nu in 2010, van de fam. v.d. Akker, Hool 10.

Uden. Akte  3756. Op 24-11-1922. Verkoop met hypotheek. Gemeente Erp, aan diverse kopers, diverse percelen grond in sectie H.

Veghel.  Akte 293.  Op 27-11-1922. Verkoop door Jan v. Berlo, Martinus zoon, aan Joh’s v. Duynhoven. Martinus zoon, Huis op Keldonk, op K 557, 558, 767, 360, 83, 325, 1012, 1014, 960,  ( in 1832, huis op K 442, nu in 2010, hier huis op Kampweg 7 ), verder  I 44, H 407, C 535, samen 6 ha. 38.  Aangekomen bij deling op 13-2-1913.

Uden. Akte 3762. Op 11-12-1922. Verkoop door Petrus Franciscus Maassen, te Gemert, aan Joh’s v. Boerdonk, te Keldonk.  Huis te Gemert.

Veghel.  Akte 310.  Op 15-12-1922. Verkoop door Joh’s, en  Jan Kerkhof, boeren op Boerdonk, aan Hendricus Beekmans op den Boerdonse dijk, bouwland en weiland, G1008, 72 are 30.

Veghel.  Akte 311.  Op 19-12-1922. Hypotheek. Hendricus Beekmans, leent geld van Johanna Maria Welten en Willem Gerardus Welten. Borg : bld en wld, G 1008, zie vorige akte.

Veghel.  Akte 314.  Op 21-12-1922. Hypotheek. 6200 gulden. Hendricus Swinkels, boer in de Laren, leent geld van  Andries v.d. Akker, boer in de Laren, te Erp. Borg : Huis in de Laren,  H 744, op  I  107, 218, 260, 261, 262, 430, 497, 581, 623, 802, 837, 840, 851, 853, 1029, 1030, 1122, 1180, 1210, 1253, ( in 1832, schuur op I 259,  nu in 2010, hier de woonboerderij, de Laren 13.

1923

Veghel.  Akte 3. Op 4-1-1923. Verhuur door Lourens v. Gerwen,op Heuvelberg,  aan Gerardus Pepers, in den Hoek, te Erp. Boerderij in den Hoek, E 803, ( in 1832, huis op E 161 ), verder E 789, 798,  voor 6 jaar. 325 gld  per jaar. Nu op deze boerderij, de fam. de Win, Hoek  13 .

Gemert. Akte 28. Op 25-1-1923. Deling tussen o.a. Christiaan v. Dinken, X Wilhelmina v.d. Boom en anderen. Aan Christiaan v. Dinken, o.a. dennebosch, en heide, op F 318, groot 1.6930 ha.

Veghel.  Akte 18 en 19.  Op 29-1-1923. Testamenten voor Egidius  Theodorus v.d. Steen X  Joh’a Maria Renders. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 20.  Op 31-1-1923. Verkoop door Adrianus Lambertus Delisse, Joh’s zoon,   aan  Joh’s en Jan Kerkhof, te Boerdonk, hooiland , G 41.

Gemert. Akte 36. Op 31-1-1923, Verhuur door Joh’s v.d. Rijt, aan Henricus Nollen, boer te Erp, huis voor 306 gulden per jaar, ( Bijna zeker is dit het huis aan het huidige Hesselereind, genoemd in akte 470, in 1921 ).

Veghel. Akte 23.  Op 1-2-1923, Deling tussen 1. Hendricus Kuypers, voor zichzelf en als lasthebber van Martinus Claassen X Antonia Kuypers, 2.  Lambertus Biemans X  Maria Kuypers, 3. Antonius Bouw X Joh’a Maria Kuypers, 4. Petrus Kuypers, 5 Joseph Kuypers, Adrianus Vissers X Joh’a Kuypers te Veghel. Hun ouders waren : Joh’s Kuypers X Francina Donkers. Toebedeeld aan Petrus Kuypers , boerderij op D 513, 128, 162, 168, 176, 183, 161,957, 182, 850, 764, 1088, 1089, 1090, 1091, ( in 1832, huis op perceel D 143, Nu in 2010, huis op Looyeind 32  ), verder D  279, 163, 956, 983, C 259, 318, 447,  samen 9 ha 43 are.

Veghel.  Akte 25.  Op 2-2-1923. Verhuur door Lambertus Renders, klompenmaker te Erp,  aan Franciscus v.d. Goor, boer  te Oss. Boerderij op de Bolst, ( in 1832, huis op B 290, afgebroken rond 1970  ),  8 ha, voor 6 jaar, 700 gulden per jaar, Zie ook akte 129, op 12-5-1922. De fam. v.d. Goor / v.d. Loop is op 15-6-1928 weer naar Oss vertrokken.  Een van zijn zonen was Adrianus Joh’s ( Janus ) v.d. Goor, geb. te Oss op 31-8-1908, Janus v.d. Goor is later terug gekomen naar Erp op 3-3-1941, om in Erp een winkel te beginnen, Janus v.d. Goor was met zijn winkel, de buurman van het Erpse gemeentehuis.

Uden. Akte 3829. Op 9-2-1923. Verkoop door Joh’s v. Berlo, Wedn. op het Looyeind, aan Arnoldus v. Goor, te Uden, Boerderij te Uden. H 1025.

Uden. Akte 3830. Op 9-2-1923. Deling tussen : 1. Joh’s v. Berlo, Wedn. Allegonda Pittens, op het Looyeind. 2. Wilhelmina Joh’a v. Berlo. 3. Sophia Martina v. Berlo, allen te Erp. Verdeeld werden : Boerderij te Uden op Kooldert, in huur bij Adrianus Weydeven, Nog een boerderij te Uden, in huur bij Langenhuyzen, Verder grond in Erp, B 414, 415, samen 57 are.

Veghel.  Akte 33.  Op 12-2-1923. Herroeping testament door Sophia Dikmans, Wed. Jan de Groot. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 35.  Op 15-2-1923. Verkoop door Gerard Josephus Verbruggen te Beek en Donk, aan Lambertus, Helena en Martinus Rooyakkers. Huis te Beek en Donk op Bemmer, verder grond op Boerdonk, H 78, 1027, 94, 97, 1032, 1033, 1036.

Veghel.  Akte 41 en 46.  Op 19-2-1923. Testamenten voor  Petrus Kuypers X Petronella Oppers op het Looyeind.  Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 83.  Op 30-3-1923. Ruil tussen Hendricus Hendriks, kleermaker, Godefridus Hendriks, werkman te Veghel, Antonius Hendriks, trambesteller te’s Bosch, Peter Hendriks, werkman  te St Oedenrode,   Joh’s v. Dijk X Gerarda Hendriks te Erp,  Joh’s de Groot X Antonia Hendriks te Erp, Helena Hendriks te Erp, Geven af aan Adrianus Hendriks te Erp, onr. goed te Erp,  Huis op de Kraanmeer, A 518, 519, 527, 528, 529, 212, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente ( Paltse heide ), verder A  218, 361, 606. ( nalatenschap van Martinus Hendriks X Johanna Kusters.) Het gaat hier om het huis, nu in 2010, Kraanmeer 28.

Veghel.  Akte 87 en 108.  Op 4-4 en 18-4-1923. Openbare verkoop door Agnes Jochijms, Wed. Cornelis Kruyssen,  aan Hendrica Gruyters te Gemert. Huis in het dorp,  M 803,  7 are 70, ( in 1832, huis op perceel M 10, nu in 2010, huis, Hertog Jan plein 2 en, of  3.  Voor 4009 gulden. Zie ook akte 314 in 1923.

Veghel.  Akte 92 en 110.  Op 6-4 en 20-4-1923. Openbare verkoop door 1. Joh’s Brugmans, op de Boerdonkse Dijk, 2. Jan Brugmans, op den Dieperskant,  3. Adrianus Brugmans in het Lijnt ( Hool),  4. Christiaan Brugmans te Lieshout,  5, Petrus Brugmans in het Lijnt ( Hool ), 6. Willem Verbruggen X Johanna Brugmans 9 eerder Wed. van Theodorus Bosch te Breugel. Verkoop  aan Petrus Brugmans, medeverkoper, Huis in het Lijnt ( nu Hool ), H 659, 660, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, ontgonnen in 1868, ) 1.3610 ha, verder H 658, K 132, 133, 134, 135, Koop 11 is de massa verkocht voor 5500 gulden. Nu in 2010, hier het huis van de fam. Brugmans, Hool 56 en  . Zie ook akte 244 in 1923.

Uden. Akte 3906. Op 10-4-1923. Verkoop door de gemeente Erp, van heide en moeras, op A 655, groot 3.7510 ha,  voor 250 gulden, aan Hendricus v. Doorn, Joh’s zoon, op de Bolst.

Veghel.  Akte 97.  Op 11-4-1923. Hypotheek. Theodorus v.d. Burgt, herbergier, X Petronella v. Melis te Erp,  leent geld van Gerardus Pennings te Erp. Borg : huis op M 275, 812, groot 32 are 70. Nu in 2010, hier op deze plek, supermarkt Jan Linders, Kerkstraat 40.

Veghel.  Akte 101. Op 13-4-1923. Testament voor Joh’a Maria v.d. Reijdt, X Daniel v. Moorsel. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 112 en 113.  Op 24-4-1923, Testamenten voor Joh’s Crooymans X Wilhelmina v.d. Steen. Ook niet aanwezig.

Veghel. Akte 121.  Op 27-4-1923. Deling tussen Lambertus v.d. Hurk, Hendrica Josina v.d. Hurk, Theodora Maria v.d. Hurk, allen op de Kraanmeer, delen de nalatenschap van hun ouders :Hendricus v.d. Hurk X Martha Donkers.  Aan Lamberdina v.d. Hurk, huis op de Kraanmeer, A 31, 32, 123, 124, 133, 371, B 847,  C 61, 403, 420, ( in 1832, hier nog gedeeltelijk heide van de gemeente , nu in 2010, huis op Kraanmeer  15,  fam. Ad v.d. Crommert ). Verder C  404, 388, A 463, 464,  Aan Hendrica Josina v.d. Hurk, losse percelen, deel van C 404.  Aan Theodora Maria v.d. Hurk, losse percelen,  C 403 en deel van  C 404.

Veghel.  Akte 130.  Op 3-5-1923. Testament voor Daniel v. Moorsel. Deze akte niet aanwezig.

Veghel. Akte 134 en 136.  Op 5-5-1923. Testamenten voor Hendricus Richters X Maria Josepha Mayer. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 153.  Op 19-5-1923. Verkoop door Hendricus v.d. Heuvel, X Hendrica v.d. Biggelaar, lasthebber van Petrus v.d. Heuvel, aan Adrianus v.d. Heuvel, Petrus zoon.huis op I  1265, ( in 1832, huis op perceel I  645 ), verder I  1266, 1267, 1268, samen 1.0490 ha, voor 7800 gulden.  Dit huis is afgebroken in 1928, ston aan den Trentweg.

Veghel.  Akte 166 en 173. Op 4-6 en 11-6-1923.  Openbare verkoop door Joh’s en Martinus v.d. Bosch te Boekel,  Hendricus v.d. Bosch te Erp, Jan v.d. Nieuwenhuyzen X Antonetta v.d. Bosch te Boekel,  Joh’s Habraken X Maria v.d. Bosch te Keldonk,   Joh’s v.d. Bosch, herbergier te Erp, Wedr. Van Hendrica v. Erp,    aan Godefridus Kerkhof te Keldonk, herbergier en koopman, Huis te Keldonk,  K 341, 342, 343, ( in 1832, al huis op K 343 ), verder K 335, 1036,   voor 3810 gulden. Het gaat hier om het huis in de Oudestraat 19.  ( Nu Joan Hanegraaf ).

Veghel.  Akte 176 en 177. Op 14-6-1923. Testamenten voor Martinus de Groot X Maria v. Lieshout op de Bolst. Deze akte niet aanwezig.

Veghel. Akte  183.  Op 18-6-1923. Inventaris bij Joh’s v.d. Bosch. eerst Wedr. Antonia v.d. Berg, + Erp 11-4-1897, daarvan Wedr. Van Hendrica v. Erp, + Erp 11-4-1923. Zij hebben onm. kinderen : Elisabeth Maria, Joh’s, Elisabeth Petronella, Petrus, Lambertus, Catharina, Maria Catharina, Theodorus Martinus, Gerardus Antonius,  de laatste 3 al meerderjarig. Huis op M 104, 694,  ( in 1832, huis op perceel M 26 , nu in 2010, hier huis op Kerkstraat 18 ), verder M 691, 714, 762, L 485, 156, 220, 483, 166, E 616, 617,  A 141, 297,  I 768,  F 372.

Veghel.  Akte 184.  Op 18-6-1923. Inventaris bij Martinus Bouwe, Gerardus zoon. in het Hurkske, X Theodora Verbakel, + Erp 11-4-1923. Hun kinderen waren : 1. Joh’a, 2. Joh’s,  3. Gerarda, 4. Egberta, 5. Elisabeth, 6. Hendricus, 7. Martina,  8. Antonius. Hun bezit : Huis, I  577, 595,  H 745 t/m 747, 752, 778, 1019, 1020, 751, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente), verder  H 1018, 773 t/m 776, Het gaat hier om de boerderij aan den Teeuwselaar 10,  nu hier fam. Tiny Bouwe.

Veghel.  Akte 203 en 204.  Op 3-7-1923. Testamenten voor Joh’s Gilsing X  Francina Maas. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 205 en 218.  Op 3-7 en 17-7-1923. Openbare verkoop ten koffiehuize van Joh’s v.d. Bosch, door Joh’s Welten,   Huis op het Oude veld,  B 852, ( in 1832, hier de huizen B 61 en B 64 ), verder B  84, 85, 88, 78, 851, 86, 87.  Koop 8  is de massa, verkocht aan Gerardus v. Reibroek, voor 14500 gulden. Het gaat hier om het huis Oude veld 5 en 3 a.   Zie ook akte 316 in 1923.

Veghel.  Akte 217.  Op 17-7-1923, Testament voor Mathilda Geertruida Jacobs, eerst te Gemert, nu te Erp.  Deze akte niet aanwezig.

Uden. Akte 4012. Op 20-7-1923. Verkoop door Joh’s v.d. Heyden, gemachtigd door Gerardus Bouw, aan Joh’s Bouw, en Antonius v.d. Heyden, boeren te Erp. Aan Joh’s Bouw, de percelen : L 557, groot 38.30 are, voor 800 gulden. Aan Antonius v.d. Heyden, Huis op den Dijk, L 534, ( In 1832, hier al een huis, toen L 339, nu in 2010, hier huis op Vogelenzang 2 ), Verder L  535, 338, 340, 341, 342, 416, 336, samen 1.6940 ha, Verder L  13, 14, 15, 399, 417.

Veghel.  Akte 223.  Op 22-7-1923.Testament voor Helena Maria v.d. Biggelaar ( dochter bierbrouwer )  Ook niet aanwezig.                                                                                                                                                     

Veghel.  Akte 236. Op 6-8-1923. Testament voor Helena Maria v.d. Biggelaar. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 241.  Op 16-8-1923. Verkoop door Gerardus Ketelaars, Petrus zoon,   aan Adrianus Bouw, Martinus Arnoldus zoon. weiland, op de Morsehoef, B 838,  839.

Veghel.  Akte 244.  Op 17-8-1923. Hypotheek. Petrus Brugmans, leent geld van de Boerenleenbank te Erp. Borg : Huis in het Lijnt ( nu Hool ) H 659, 660, ( in 1832, hier nog heide, door de gemeente verkocht in 1868, daarna direct ontgonnen ), verder H 658, 1186, 1185, 1234, 1164, K 132 t/m 135,  Het gaat hier om het huis nu Hool 56.  Zie ook akte  92, in 1923.

Uden. Akte 4059. Op 23-8-1923. Hypotheek van 9000 gulden. Joh’s v.d. Rijt, boer te Erp, leent geld van Arnoldus Martinus v.d. Berg. Borg : Huis op A 405, 406, B 206, 493, 494, 586, D 282, 255, 339, 366, 865, L 38, 165,  M 149, 151, 152, 153, 340, 712, ( In 1832, hier al een huis, toen M 148, nu in 2010, hier huizen Hesselereind 6 en 8 ).

Veghel.  Akte 252.  Op 4-9-1923. Testament voor Wilhelmina Beekmans, X Joh’s Brugmans.    Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 253.  Op 11-9-1923. Testament voor Gerardus Willem v. Schijndel, pastoor te Boerdonk. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 257.  Op 13-9-1923. Verkoop door Christ v. Berlo, aan Martinus Bouw, Martinus Arnoldus zoon. bouwland, B 426.

Veghel. Akte 258.  Op 13-9-1923. Verkoop door Martinus Bouw, Martinus Arnoldus zoon, aan Petrus Claasse Antonius zoon.

.

Veghel. Akte 261. Op 20-9-1923 Ruil door Petrus Claasse Antonius zoon, op den dijk, Arnoldus Martinus v.d. Berg, Antonie zoon, als lasthebber van zijn moeder, Joh’a Maria Biemans, Petrus Claass geeft af, bouwland, B 409, en krijgt B 420.

Uden. Akte 4112. Op 9-10-1923. Verkoop door Willem Heesakkers, Frans zoon, boer te Erp, aan Antonius Verbruggen, Joh’s zoon, boer te Erp. Huis op de Bolst, A 630, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Melvert 9 ), Verder A 479, I   382.

Veghel.  Akte 272. Op 11-10-1923. Verkoop door Martinus Klaassen, Aan Arnoldus Martinus v.d. Berg, Antonie zoon.  Heide op Boerdonk, H 1136, 36 are.

Uden. Akte 4155. Op 15-11-1923. Verkoop door Martinus v. Dooren, boer te Erp, aan Joh’s v. Duynhoven, boer te Erp. Huis op de Bolst, op B 2, 5, 4, 320, 713, 714, ( In 1832, hier perceel B 322, nu in 2010, hier huis op Bosstraat 2 en 4 ), Verder A 156, B 804, 805, 806, L 179, 180,  Samen 3.8935 ha, voor 8000 gulden.

Veghel.  Akte 278.  Op 18-10-1923. Ruil tussen Joh’s Habraken en Jan v. Berkel te St. Oedenrode.   Habraken geeft af hooiland te St Oedenrode, en krijgt grond te Veghel.

Veghel.  Akte 283. Op 18-10-1923. Testament voor Jan Brugmans. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 285.  Op 25-10-1923. Verkoop door Gerardus v. Hoof, boer te Gemert,  lasthebber van Antoon  Gerard v. Hoof,   te Gemert,  aan Joh’s Heesakkers, boer  te Boerdonk. Heide te Boerdonk, H 181, 65 are 60.

Veghel.  Akte 286.  Op 25-10-1923. Deling tussen Hendrika v. Roosmalen, Wed. Martinus v.d. Warenburg. Hebben een kind : Petronella Johanna v.d. Warenburg, geb. Erp 22-1-1904, onroerend goed te Amsterdam.

Veghel. Akte 288. Op 6, 7 en 8-11-1923. Verkoop roerend goed door Maria Sterken, Wed. Franciscus v.d. Heuvel, aan de Boekelse weg.

Veghel.  Akte 301.  Op 22-11-1923. Verkoop door Martinus Vissers, Hendricus zoon,  te Veghel, aan Joh’a Delisse te Erp, bouwland, L 238.

Veghel.  Akte 303 en 304. Op 22-11-1923. Testamenten   voor Gerardus v. Lankveld  X  Joh’a Donkers. Op den dijk, Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 314.  Op 6-12-1923. Hypotheek. Josephus Nelissen, koperslager, X Hendrica Gruyters,   te  Erp,  leent geld van Hendricus Gruyters te Gemert.  Huis , in het dorp, M 803, groot 7 are 70,  ( in 1832, perceel M 12 ). Zie ook akte 87/108 in 1923. Nu begint hier vanaf het Schansoord/ Hertog Jan plein  de Steengraaf.

Veghel.  Akte 316.  Op 10-12-1923. Deling tussen Gerardus v. Rijbroek te Erp, en Bernardus v. Rijbroek te Dinther. Aan Gerardus, Huis  op  B  852, 86, 87, 79, 80, 667, 763, 835, C 456, Het gaat hier om de boerderij van Bouw op het Oudeveld 5 en 3a. .  Zie ook akte 205 en 218 in 1923.

Veghel.  Akte 317.  Op 10-12-1923. Hypotheek. Gerardus v. Rijbroek te Erp, leent geld van Hendricus en Joh’a v. Rijbroek te Veghel. Borg : bovenstaand onr. goed.

Veghel.  Akte 319. Op 13-12-1923.  Verkoop door Martinus Bouw, Martinus Nicolaas zoon, op de Morsehoef,  aan Christ v. Lankveld.  Hooiland in de stinkhoek, D 237, 30 are 70.

Veghel.  Akte 324.  Op 21-12-1923. Verkoop door Maria Sterken, Wed. Frans v.d. Heuvel, aan de Boekelse weg, leent geld aan de Ver. R.K. bond  voor geitenfokkers te ’s Bosch. huis met stal, op D 856, ( in 1832, hier nog heide van de gemeente, Nu in 2010, huis op Boekelse weg 16 ), verder D 857, 1.5400 ha voor 3400 gulden.

Veghel.  Akte 325 en 327.  Op  21-12 en 28-12-1923. Openbare verkoop ten koffiehuize van Hendr. Hendriks, door Theodorus v.d. Tillaart , eerst te Erp, nu te Zijtaart,  Wedr. Christina Biemans,  aan Antonius Delisse te Erp. Huis op den dijk, L 532, 533,  groot 26 are 70, ( in 1832, hier  , nu in 2010, een bijgebouw van de fam. Koenen, Vogelenzang ) Aangekomen bij finale verkoop op 4 en 11-5-1898.

1924

Veghel.  Akte 2.  Op 9-1-1924. Hypotheek. 2500 gulden. Peter Willems, boer te Erp, leent geld van Geert v.d. Tillaart, boer in den Hoek, Borg : Huis op E 593, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, nu in 2010, het huis  Hoekse hei 7 en 9 ), verder E  594, 548, 697, 859, 691, 820, 692,  samen 7.97 ha.

Veghel.  Akte 6.  Op 16-1-1924. Hypotheek 2500 gulden.   Godefridus Kerkhof, koopman en koffiehuishouder,  te Keldonk, leent geld van de Onderlinge  Brandverzekering te Keldonk. Borg : Huis K 341, 342, 343, ( in 1832, hier al huis K 343 ), verder K 335, 1036. Het gaat hier om het huis Oude straat 19, in Keldonk.

Gemert. Akte 13. Op 10-1-1924. Verkoop door Martinus v. Kessel te Heeze, aan Cornelis v.d. Boom, cafehouder te Gemert, op Koks, hakhout te Erp, E 462, groot 14 are.

Veghel.  Akte 8 en 12.  Op 18-1 en 25-1-1924. Openbare verkoop ten koffiehuize van Joh’s v.d. Bosch,  door Petrus v.d. Sande, werkman op Heuvelberg,  aan Antonius Pijnenburg, huis E 493,  en deel van E 492. ( in 1832, hier perceel E 306, afgebroken in 19.. ).

Gemert. Akte 20. Op 18-1-1924. Cessie van vordering Thans ten laste van Joh’s v. Stiphout, te Erp, aan Corsten, koopman te Gemert.  Nu aan Frans en Joh’s Pennings te Gemert. Een hypotheek van 1500 gulden, niet zijn vermeld de borggoederen.

Veghel.  Akte 9.  Op 22-1-1924. Testament voor Geertrui Bouw. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 16.  Op 31-1-1924. Acte van in pandgeving door  Adrianus Brugmans te Keldonk, eerst op Zondveld,  door Joh’s Hendrik v. Eert te Veghel, Zondveld. Helmonse Bank te Helmond. Lening van 7000 gulden.

Uden. Akte 4275 en 4297, Op 7-3 en 21-3-1924. Openbare verkoop in cafe Cornelis v. Oorschot, en on 31-3 in cafe Frans Kerkhof. Verkoop door Joh’s v.d Rijt,  Koop 1 : Huis op het Oude veld, M 712, ( In 1832, hier al een huis toen op M 148,  nu in 2010, hier huizen op Hesselereind, 6 en 8. Het Hesselereind werd vroegen bij het Oude Veld gerekend ), Verder M 149, 151, 152, 153,  samen 1.1923 ha,  de kopen 2 t/m 7 diverse losse percelen, Koop 8 massa van de kopen 1 t/m 8,  Het huis werd opgehouden. De losse percelen werden wel verkocht aan diverse kopers. Zie ook Uden Akte 4298, in 1924.  

Veghel. Akte 42. Op 8-3-1924. Verkoop door Arnoldus Manders, boer, Wedr. Van Elisabeth v.d. Aa, te Keldonk, aan Hendricus Peter Coolen, boer te Keldonk,  hei te Veghel in het Lijnsven.

Veghel.  Akte 43.  Op 8-3-1924. Ruil tussen Arnoldus Manders, en Willem Lankers. Manders geeft af, Joostbeemd, K 381, 27.20 are, en krijgt hooiland,  I  1211.

Veghel.  Akte 44.  Op 8-3-1924. Inventaris bij Lamberdina Delisse, Wed. Gerard Peter Ketelaars. Er zijn 2 kinderen : Antonius en Maria. Huis op de Bolst, B 609, 224, 759, 605, 760, 760, 602, 328, 800, 801, 611, 819, 874, 892, ( in 1832, hier huis op perceel B 225 ). Verder  L 11, 113, 585,  A 104, 357, 611, 155, 288, 103. Het gaat hier om het huis, nu in 2010,  Voorbolst 5 .

Uden. Akte 4277, Op 10-3 en 24-3-1924, Openbare verkoop in cafe Hendricus Hendriks, en op 24-3in cafe Joh’s v.d. Bosch, Verkoop door  1. Adriaan Peters te Erp.  2. Hendricus Peters, te Erp.  3. Petrus Peters, te Aarle- Rixtel, Wedn. van Petronella Antonia Rooyakkers. En onm. kinderen. 4. Martinus Rooyakkers, te Beek en Donk, toeziend voogd. 5. Joh’s Peters, kloosterbroeder te Boekel. 6. Adriaan Peters, op Keldonk.  Verkocht werd : Huis in de Stinkhoek, op D 1152, ( In 1832, hieral een huis, toen op D 248, nu in 2010, hier huis op Rijkerbeek 2 ) , Verder Koop 2 enz. Koop10, massa van alle voorgaande kopen. Voor 7800 gulden verkocht aan Petrus v. Lankveld, die kocht mede voor zijn kinderen : Christiaan, Adrianus en Hendrica.

Veghel.  Akte 47.  Op 14-3-1924. Hypotheek. Catharina v. Rijsingen, Wed. Joh’s Rijkers, leent geld aan Martinus Timmers. Borg : weiland, H 2, 314, 3, 313.

Veghel.  Akte 52.  Op 20-3-1924. Verkoop met hypotheek. Petrus Hanenberg, boer te Erp op de Morsehoef,  aan Willem Gruyters te Erp.  Hakhout, op F 366 in het Hurkske.

Uden. Akte 4298. Op 21-3-1924. Verkoop door Joh’s v.d. Rijt, te Erp, ( Zie Uden. Akte 4275 en 4297, in 1924.  ), Verkoop aan Daniel v. Moorsel, het huis en aanliggende grond,  en nu ook M 405 en 406, nu samen 2.2803 ha, voor  5600 gulden. Dit huis was verhuurd. 

Veghel.  Akte 55.  Op 24-3-1924. Ruil tussen Robbert Gaffert, voerman  te Veghel, en Hendricus v. Dooren te Erp.  Gaffert geeft af,  A 511, 582, 634,  Hij krijgt  bos te Veghel C 777.

Veghel.  Akte 68.  Op 3-4-1924. Testament voor Lambertus v.d. Heuvel in de straat.  Deze akte niet aanwezig.

Gemert. Akte 115. Op 9-4-1924. Hypotheek van 3000 gulden. Antoon Willem Booy, winkelier op Keldonk, bij sluis 5,  leent geld van Joh’s v. Eenbergen, bakker te Gemert. Borg : huis en bouwland op Keldonk, bij sluis 5, op  H 1219, groot 23.70 are. Nu in 2010, hier het wegrestaurant aan de Bossche weg 5.

 

Uden. Akte 4322. Op 9-4-1924. Deling tussen : 1. Petronella Crooymans, Wed. Joh’s Verbruggen.  2. Joh’s Verbruggen. Toebedeeld aan : Joh’s Verbruggen : Huis op het Looyeind,  D 1161, met 1.5570 ha aangelag, ( In 1832, hier al een huis, toen op D 113, nu in 2010, hier boerderij op Looyeind 24 ), Verder D 930, 1098, 697, 849, 931, C 394, 317, 133, 134, 563, 250. 

 

Veghel.  Akte 76.  Op 12-4-1924. Hypotheek. 4500 gulden.  Francisca v. Riet, Wed. Hendricus v. Dijk,  leent geld van Martinus Jonkers, te Erp, ploegbaas bij tramweg Veghel – Helmond.   Borg : huis op M 767, 838, 840,  ( in 1832, perceel M 12, nu in 2010, huis op Schansoord 4  ), samen 5.54 are.

 

Uden. Akte 4330. Op 14-4-1924. Deling tussen : 1. Joh’s Donkers, postkantoorhouder. 2. Gerardus Donkers, huisschilder. 3. Antonius Donkers, timmerman. 4. Martinus Donkers, timmerman, allen te Erp. Joh’s Donkers verkrijgt : bosgrond, B 644, 645, moeras, I  769. En weg, B 413.  Gerardus en Antonius Donkers verkrijgen : bouwland, M 629, en 764.

 

Veghel.  Akte 81.  Op 15-4-1924. Verhuur door Petrus v. Lankveld, boer in de Stinkhoek, aan Joh’s v. Dijk, boer  te Zeeland.  Boerderij in de Stinkhoek, 3.75 ha, voor 3 jaar, 270 gulden per jaar. Stinkhoek is nu Rijkerbeek.

 

Veghel.  Akte 107.  Op 10-5-1924. Verkoop. Deling en hypotheek. Joh’s Welten,  leent geld van Willem v. Lankveld te Erp. Het gaat hier om de nalatenschap van Antonius v. Lankveld, + Erp 20-8-1923, X Petronella Verbruggen,  Zij hebben 3 kinderen : 1. Willem,  2. Joh’a Maria, X Willem Ketelaars te Veghel,  3. Anna, X Jan Welten,  Huis , D 10, 352, 353, 354, 344, 340, 343, 1132, 1101, ( in 1832, hier huis op perceel D 350,  afgebroken in 1907. Daarna op deze plek nooit geen huis meer gestaan. Stond aan het Hesseler eind. ), A 165, 594, 348, M 790, (  nu in 2010, hier huis op Hesselereind 2, gebouwd in 1905, door Willem v. Lankveld, volgens gevelsteen, op 8-4-1905 ), verder M  791, B  840, 706, 707, 491, 705, C 465, D 1024,  B 837. Komt aan Jan Welten, Hij leent geld van zwager, Willem v. Lankveld.  Aangekomen : 19-7-1900 en 5-6-1917.

Veghel.  Akte 128 en 130.  Op 17-6 en 24-6-1924. Openbare verkoop ten koffiehuize van Hendricus v.d. Zanden, Boerdonkse dijk,  door  Cornelia Lankers te Erp , finale verkoop ten koffiehuize van Hendr’s Hendriks,  aan Hendricus Biemans te Erp. Boerderij aan den Boerdonksen Dijk. H 1159, 1160, 1.1140 ha, ( in 1832, hier nog heide van de gemeente, nu in 2010, hier het huis Trentweg 46 ).voor 2350 gulden.

Uden. Akte 4406. Op 17-6-1924. Deling tussen Antonius Donkers, timmerman te Erp en Martinus Donkers, ook timmerman, te Erp, Toebedeeld aan Antonius Donkers, Huis in de straat, op M 836, met 9.45 are grond, voor 2500 gulden.  ( In 1832, hier al en huis toen M 30, nu in 2010, hier huizen Kerkstraat 20 en 22 ).

Veghel.  Akte 138 en 151.  Op 11-7 en 25-7-1924. Openbare verkoop ten koffiehuize van Jean Sevriens, door Petrus Antonius Christiaan Joseph Sprengers  te Gemert,  lasthebber van Christian v. Lankveld, bakker te Erp, bij de finale verkoop ten herberge  van Cornelis v. Oorschot, losse percelen aan Jan Welten, Leonardus zoon. Huis en losse percelen,  B 59, 843, D 188, 253, 346, 868, 1102,  M 775, ( in 1832, hier perceel M 153, nu in 2010, hier huis, Pentelstraat 14 ),    De losse percelen werden wel verkocht,  het huis is toen niet verkocht. Zie ook volgende akte

Veghel.  Akte 150.  Op 25-7-1924. Hypotheek. Franciscus Brouwers, leent geld uit aan  Adrianus v.d. Tillaart. Borg : Huis op M 775, groot 42.90 are. Zie vorige akte  138 en 151, in 1924.

Veghel.  Akte 161.  Op 11-8-1924. Hypotheek. Joh’s Welten, boer, leent geld van Isaac v. Dijk.  bouwland  K 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 786, 84, 826, 827, 341.

Veghel.  Akte 164.  Op 13-8-1924. Hypotheek. Joh’s  Munsters, smid,  leent geld van de Onderlinge Brandverzekering  te Keldonk. Borg : Huis met smederij, F 554, groot 17.60 are.  in 1832, hier perceel F 179, nu hier bedrijventerrein aan de Hoogstraat.

Veghel.  Akte 170. Op 27-8-1924. Hypotheek. Josepha Marina Maria v. Haaren, winkelierster,  Wed. Eugenius v. Haaren,  te Erp. leent geld van de Helmondse Bank te Helmond.  Borg :  huis, M  843,  ( in 1832, perceel M 297 ), verder M 178, 380, 408.

Gemert.  Akte 280,  Op 30-8-1924, Hypotheek van 1100 gulden. Bernardus Egbertus Bosma, timmerman op Boerdonk, leent geld van Sipkes de Jong, te Lemmer, Friesland, Borg : Huis op Boerdonk, op G 1131, groot 63.10 are. Nu in 2010, hier het huis, Tolentijnstraat 3 en 5, te Boerdonk.

Gemert. Akte 281, Op 30-8-1924, Hypotheek van 1200 gulden. Bernardus Egbertus Bosma, op Boerdonk, leent geld van Maria Anna v. Vugt, te Oss, Wed. Peter Leonardus v. Berlo, Borg : huis te Boerdonk, op G 1131, groot 63.10 are. Is afgepaald. Nu in 2010, hier huizen aan de Tolentijnstraat 3 en 5, te Boerdonk.

Veghel.  Akte 177.  Op 12-9-1924. Verhuur door Hendricus v.d. Zanden, koopman, te Veghel,  aan Willem Antonius Joseph v. Dijk, bakker,  te Erp. Winkel met woonhuis, M 690, ( in 1832, hier huis op M 22, nu in 2010, hier huis op Kerkstraat 8 ),  groot 6.90 are,  voor 10 gulden per week.

Veghel. Akte 178.  Op 15-9-1924. Hypotheek. Gerardus Hendriks, rijwielhandelaar, te Erp, leent geld van de Helmondse Bank te Helmond.  Borg : huis, M 820, ( in 1832, hier huis op M 58, nu in 2010, hier huis aan de Hezelstraat 22 ),  verder  M 821, groot 14.90 are.

Veghel. Akte 181.  Op 20-9-1924. Verkoop door Joh’s Welten, boer in het Hool, aan Gerardus v.d. Ven, boer  te Eerde, Veghel. Bouwland in het Hool, K 781, groot 67.90 are.

Veghel.  Akte 186. Op 2-10-1924. Verhuur door Adrianus v. Hek, boer, X Petronella Peters op de Boerdonkse Dijk,   aan Marinus v. Dinther, in het Lijnt, ( nu Hool ), boerderijtje aan de Boerdonkse Dijk, 5.50 ha.

Akte 187 en 198.  Op 2-10 en 9-10-1924. Openbare verkoop ten koffiehuize van M. Bekkers- Kerkhof te Keldonk, door Marinus v. Dinther, boer, in het Lijnt ( nu Hool ),  finale verkoop ten herberge van Joh’s Wilbert Kerkhof te Keldonk, aan het kanaal, aan Gerardus Manders, voerman, te Keldonk. Boerderijtje te Keldonk in het Hool. Huis H 1202, groot 1.6980 ha. ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, nu hier het huis Hool 38 ).

Veghel.  Akte 193.  Op 9-10-1924. Hypotheek. Henricus Biemans, Antonius zoon, boer en stroodekker,  leent geld van Laurentia v. Lieshout te Beek en Donk. Borg : Huis bij de Boerdonkse Dijk, H 1159, 1160, groot 1.1140 ha.  Zie ook akte  128 en 130, in 1924.

Veghel.  Akte 195, Op 9-10-1924, Deling tussen 1. Martinus Tielemans, Willem zoon, te Veghel,  2. Hendricus Tielemans, Willem zoon, te Keldonk,  3. Hendricus v. Lieshout X Elisabeth Tielemans te Keldonk, 4. Maria Tielemans, Wed. Josephus Adrianus v.d. Tillaart te Veghel.  Hun ouders waren : Willem Tielemans X Catharina Kerkhof,  Lot 1, aan Hendricus v. Lieshout enz, Huis te Keldonk,  K 951,  groot 1.1146 ha,  ( in 1832, hier huis op K 219 ), Verder  K 295, ( achter den hof,  K 232, 235, 237, 238, 661, 248, 250, ¼ in K 249,  deel van K 994, verder K 233, 234, 33, 52, 236.  Ook nog enkele H percelen. Dit huis nu in 2010, Oudestraat 3 , fam. A. v.d. Tillaart.  Lot 2, aan Hendricus Tielemans, Huis op Keldonk, thans bewoond door  Hendr’s v. Lieshout, K 727, ( In 1832, hier perceel K 604, nu in 2010, hier boerderij op Morgenstraat 10 ), Verder  K 726, 603, 599, 258, 259, 299, ( voorakker, Verder  K 16, 17, 352, 574, 855,  H 307,  deel van K 994.      Lot 3, aan Wed. Josephus Adrianus v.d. Tillaart, losse percelen,  K 297, 289, I 1061, H 588.  

Veghel.  Akte 196.  Op 9-10-1924. Deling tussen  1.Willem v. Asseldonk, en als lasthebber van zijn vader,Hendr’s v. Asseldonk X Wilhelmina v.d. Steen,  2. Doktor Antonius v. Asseldonk, pater van het heilig kruis te Rome, en zijn zwagers, Martinus Goorts X Anna Maria v. Asseldonk , en Cornelis v.d. Akker X Adriana v. Asseldonk te Gemert,   3. Adrianus v. Asseldonk,  4. Martinus v. Dooren X Josina v. Asseldonk,   Lot 1,  aan Willem v. Asseldonk, huis in het Hool ( Nu Sweenslag ), K 1,  2, 3, 126, 671, ( in 1832, hier huis op K 177 ),  verder K 672, 673, 938,  H 344, 1184, ook  percelen te Veghel.   Deze boerderij , nu in 2010, Sweenslag 18 .  Lot 2, aan Adrianus v. Asseldonk, boerderij op den Dijk, L 323, 324, 136, 176, 250, 311, 312, 317, 320, 327, 328, 329, 331, 333, 542, 543, 599, 199, 201, 200, 656, ( in 1832, hier huis op L 318, dit huis afgebroken in 1970. ), verder A 131,  152.  

Veghel.  Akte 207.  Op 23-10-1924. Deling tussen Willem v. Asseldonk , in het Hool. Roerend goed.

Veghel.  Akte 210  en 211.  Op 28-10-1924.  Testamenten voor Josina, ook wel Lucia Hogenhuyzen en Maria Hogenhuyzen.  Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 212.  Op 28-10-1924. Verkoop door Hendricus v. Asseldonk, zonder beroep, te Erp,   aan Leonardus Schepers, boer, op de Veluwe,  voor 10000 gulden. Huis op D 668, 726, 993, 994, 1135, 1136, 1140, 1145, 1149, 1150, ( in 1832, perceel D 559, afgebroken in  , verder D 1151, 784, 1137, 1138, 1141, 1144, 1142, ( in 1832, huis op D 565, sloop in 1920 ),  samen 9.55 ha, aangekomen op finale verkoop op 3 en 17 sept. 1918.   Zie ook akte 236/251 in 1918.

Veghel.  Akte 213 en 228.  Op 28-10 en 11-11-1924. Openbare verkoop ten koffie huize van Joh’’s v.d. Bosch, door Martinus v.d. Wijngaard te Erp,  voor 8120 gulden, aan Adrianus Antonius v.d. Broek te Boekel,  Huis te Erp, M 709, groot 33.60 are, ( in 1832, huis op perceel M 190, aan de huidige Hezelstraat 23 . Thans in 2010 bewoond door de dames v.d. Broek, dochters  van Adrianus Antonius v.d. Broek. Zie ook geheel uitgewerkte geschiedenis van dit huis.

Veghel.  Akte 236.  Op 20-10-1924. Herroeping testament door Cornelia Lankers in het liefdehuis te Erp. Deze akte niet aanwezig.

Veghel. Akte. 246. Op 27-10-1924 en 13-11-1924, Openbare verkoop ten koffie huize van Hendr’s Hendriks, en de finale verkoop ten koffie huize van Joh’s v.d. Bosch, door : 1. Willem Delisse te Beek en Donk,  2. Antonius Delisse te Erp,  3. Joh’s Crooymans,  4. Piet Barten X Maria v.d. Steen, 5. Egidius v.d. Steen,  6. Eerw. Heer Henricus v.d. Steen, kapelaan te Aarle- Rixtel, 7. Bernardus v.d. Steen, 8 Hendricus v. Haandel,  9. Willem v. Haandel,  10. Theodorus v. Haandel,  11. Antonius Donkers X Gerarda  v. Haandel,  allen verkopers. Koop 19, massa, Huis in de Laren, I  265, ( in 1832, al I  265 ) 991, 992, 993, 425, 424, 427, enz. Verkocht  aan Hendricus v. Haandel, mede verkoper, voor 12240 gulden.  Henricus v. Haandel, + Aarle Rixtel, 19-9-1924.  Nu in 2010, op deze boerderij, Laren 10 , de fam.  Bouwe.

Uden. Akte  4528 en 4537. Op 7-11 en 14-11-1924, Openbare verkoop  in cafe Willem v.d. Ven, verkoop door de gemeente Erp, aan diverse kopers. Diverse percelen hei, o.a. in het Lijnt, op Melsfoort, en aan de Boekelse weg.

Veghel.  Akte 247.  Op 28-11-1924. Hypotheek. Joh’s Hendriks, smid te Erp, leent geld van Hendricus Vogels te Veghel. Borg : Huizen aan de brug. M 70, 71, 850, ( in 1832, hier huis op M 66, nu in 2010, hier het woonhuis van architect v. Houtum, Brugstraat  18 en 20 ), verder M 851, groot 57.08 are.

Veghel.  Akte 266. Op 22-12-1924. Verhuur door Hendricus Kuypers, boer, te Handel, Gemert,  als voogd over de onm. kinderen van Antonius Bouw X Joh’a Maria Kuypers, met name : Clasina Maria Sophia,  en Joh’s Antonius.  Verhuurd aan Joh’a v.d. Burgt, Wed. Theodorus Versteegden. Boerderij op de Kraanmeer 7, met  10 ½ ha, voor 6 jaar, 435 gulden per jaar.

Veghel.  Akte 269. Op 29-12-1924. Verkoop door Joh’s Welten, Leonardus zoon, boer,  aan Jan v.d. Burgt Gerardus zoon, op de Boerdonkse Dijk,    Hooiland te Beek en Donk.

1925

Uden. Akte 4588. Op 12-1-1925. Huur contract. Ter ene zijde : Antonius VErbruggen, ter andere zijde : Willem Heesakkers, beiden boer te Erp. Boerderij op de Bolst met ongeveer 5 ha. groot. Voor 3 jaar. Voor 300 gulden per jaar.

Uden. Akte 4593. Op 15-1-1925. Deling tussen  A. Lambertus v. Wanrooy, boer te Boerdonk, voor zich zelf , en als gemachtige voor 1. Willem Lourntius Vereyken, fabrieks arbeider te Mierlo. 2. Adrianus en Marinus Vereyken, fabrieks arbeider te Helmond.  3. Theodorus v. Stiphout, voerman te Helmond, X  Anna Barbara Vereyken, te Helmond. 4. Joh’a Maria Vereyken, diensbode te Helmond.  B. Marinus Smits, fabrieks arbeider te Beek en Donk, X Cornelis v. Wanrooy. C. Petrus v.d. Aa, boer te Beek en Donk, voogd over de onm. Vereyken.                  A. en B. waren kinderen van : Joh’s v. Wanrooy, x Lamberdina v. Duren, te Boerdonk, met hun 2 kinderen : Lambertus en Cornelia.   Toebedeeld aan Lambertus v. Wanrooy, : Boerderij op Boerdonk, G 1043, groot 1.7030 ha, voor 1100 gulden. In 1832 was alles hier nog heide, afgebroken, stond aan een zijweg van de Boerdonkse dijk.

Veghel.  Akte 5.  Op 15-1-1925. Verkoop door Jan Pepers, als lasthebber van Antonius Pepers, boer te Dinther, boer, aan Benedictus Beks,  boer, te Keldonk.  Hooiland, K 357,

Veghel.  Akte 7.  Op 17-1-1925. Hypotheek. Joh’s Welten, boer te Keldonk,  leent geld van Catharina v. Rijsingen, Wed, Joh’s Rijkers te Keldonk.  Borg : Huis te Keldonk,  K 724, 725, ( in 1832, perceel K 61, nu in 2010, hier het  huis Hool 10. ) , verder K  62, 71, 72, 73, 60, 660, 29, 30, 823,  H 591, 592, 225.

Veghel.  Akte 13.  Op 27-1-1925. Verhuur door Wilhelmina v. Stiphout,Wed. Adrianus Kerkhof,  aan Christiaan Kerkhof.  Deel van woonhuis aan de   Aa brug, en de grond er bij horende, voor 125 gulden per jaar. Het gaat hier om het huis in 1832, M 61, nu in 2010, hier huis op Hezelstraat 28.   

Veghel.  Akte 14.  Op 27-1-1925. Testament voor Wilhelmina v. Stiphout, Wed. Adrianus Kerkhof. Deze akte niet aanwezig.

Uden. Akte 4615. Op 4-2-1925. Deling tussen :  1.  a. Adrianus Welten, boer te Gemert, X Joh’a Pennings, + Gemert 20-9-1921, met 4 kinderen : Gerardus, Maria, Geertruida en Petronella Maria.     b.Geertrui v.d. Berg, Wed. Gerardus Welten, te Gemert.  c. Petronella Welten, zonder beroep te Gemert. d. Adriana  Welten, religieuze te ’s Bosch.  2.   Joh’s Welten, boer te Gemert, Esdonk.  3. Hubertus Coppens, koopman te Boekel.  4. Nicolaas de Bije, molenaar te Erp, X Maria  Welten. 5. Antonius v.d. Hoogen, kuiper te Volkel, X Lamberta Welten.  6. Theodorus v.d. Akker, te Erp, X Martina Welten.  Toebedeeld aan Joh’s Welten, boerderij  te Gemert, op Esdonk, op  A 265, 264,263, 262,261, 279, 280, 281. 79 en 84.  Voor in totaal 12000 gulden. Deze fam. Gerardus Welten / Geertrui v.d. Berg, met hun grote gezin had tot 17-5-1883,  te Keldonk gewoond aan de huidige Sweenslag 6. Zie ook de geheel uitgewerkte geschiedenis van deze boerderij op de Sweenslag.

Veghel.  Akte 25.  Op 11-2-1925. Verkoop door Joh’s Lankers, boer te Keldonk,  aan Adrianus Verhoeven, boer te Keldonk,  Boerderij op Keldonk , K 955, groot 1.4002 ha, ( in 1832, huis op K387, nu in 2010 hier de woonboerderij van Theo en Jan v. Wanrooy kleinzonen Adr’s Verhoeven, Antoniusstraat 35 en 37, in Keldonk ),  groot 1.4002 ha, verder hooiland bij de molen  I 1031, Aangekomen op 29-4-1913, Verkocht voor 4000 gulden.  Adrianus Verhoeven sloopte het oude huis op K 955, en bouwde op deze plek een nieuwe boerderij. Deze nieuwe boerderij werd geheel verwoest door een bom in febr. 1945, daarmee kwam het 5 jarige kind Riekske v. Wanrooy, om het leven, en werd haar moeder zwaar gewond.  Op de zelfde plek, nu de woonboerderij,  Antoniusstraat 35 en 37.

Veghel.  Akte 36. Op 26-2-1925. Verhuur door  Willem v. Asseldonk, als lasthebber van Lamberdina Delisse, Wed. Gerardus Petrus Ketelaars op de Bolst, Boerderij op de Bolst, met 8.30 ha, voor 515 gulden per jaar. aan Antonius Ketelaars te Dinther. ( in 1832, huis op B 225, nu in 2010, hier  huis, Voorbolst 5 .

Veghel.  Akte 38.  Op 26-2-1925. Testament voor Theodorus v.d. Tillaart. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte  45. Op 4-3-1925. Hypotheek. Antonius Joh’s v. Haandel, bakker te Erp, leent 1400 gulden, van Joh’s Crooymans boer te Erp, Borg : Huis M 789, groot 7.25 are. Dit huis afgebroken rond 1970.  Stond waar nu de Pentelstraat begint, vanaf het Hertog Janplein.

Veghel. Akte 56.  Op 13-3-1925, Deling tussen de kinderen van Martinus Klaassen of Claassen X  Geertrui v. Lankveld,  Deelgenoten : 1. Martinus Claassen, de vader,  2. Joh’a Claassen, 3. Christ v. Moorsel X Gerarda Claassen,  Lot 1, aan Joh’a Claassen, huis op het Looyeind, Veluwe en Kraanmeer, D 826, 828, 420, 286, 851, 877, 878, 887, 1035, 1125, ( in 1832, huis op perceel D398, afgebroken in 19.. , stond tussen het huidige Looyeind 14 en 18  ), verder D 68, 38, 43, C 300, 462, 508, 245, 180, 57,  samen 9.62 ha.  8400 gulden. Lot 2, aan C.v. Moorsel enz, Huis op den Dijk, L 77, 111, 114, 125, 126, 139, 141, 145, 163, 288, 337, 369, 421, 465, 466, 566, 626, 658, ( in 1832, huis op L 79, nu in 2010, hier ongeveer het huis , Achterdijk  7 ), verder L 661, samen 7.58 ha.

Veghel. Akte 57.  Op 13-3-1925. Verkoop door Joh’a Claassen, aan Christiaan v. Moorsel. Huis op den Dijk, L 502, 503, ( in 1832, perceel L 55 ), verder L 504, 505, 54, 40, 43.  Nu in 2010, huis op de Voordijk 10 ) .

Veghel.  Akte 62.  Op 19-3-1925. Verkoop door Willem Lankers, boer,  aan Adrianus Verhoeven, boer op Keldonk, Hooiland, K 381, ( Joostbeemd ) groot 27.80 are,  voor 200 gulden.

Veghel.  Akte 67.  Op 26-3-1925. Verhuur door Adrianus ( Arie ) v.d. Elsen,  op den Dieperskant, aan Jan v. Lierop, boer in het Hool, Huis op den Dieperskant, 2.17 ha, voor 6 jaar, 270 gulden per jaar. Nu in 2010, op den Trentweg  .

Uden. Akte 4683. Op 5-4-1925. Cessie ter ene zijde : Catharina v.d. Poel, Wed. Hubertus Spierings, boer te Uden. Ter andere zijde : o.a. Martinus v.d. Berg, boer te Erp, X Hendrica Joh’a Spierings, Verder : Maria, Joh’a Theodora, Theodorus Gijsbertus, en Joh’s Josephus Spierings, allen te Uden . Verder :  Hendricus Spierings, te Zeeland, en Gerardus v.d. Rijt, X Maria Francisca Spierings te Uden.

Uden . Akte 4688, Op 7-4-1925, Openbare verkoop in cafe Joh’s Wilbert Kerkhof te Keldonk, door Martinus v.d. Wijst, boer te Keldonk , in het Lijnt.   Enige koop : Boerderij op  In het Lijnt, op H 1281, 1282, 1285 en 1286, samen groot 11.5420 ha, Er werd door Gerardus Swarts, boer te Boekel, 11700 gulden geboden. De verkoop ging niet door. In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier woonboerderij , Gerecht 4 en 6.   Zie ook Uden. Akte 4813, en 4814,  in 1925.

Veghel.  Akte 99.  Op 20-4-1925. Delingtussen Joh’s Hendricus Verbruggen en Hendrica Verbruggen te Erp.   Hun ouders waren : Lambertus Verbruggen en Antonia v.d. Berg. Toebedeeeld aan : Joh’s Hendricus Verbruggen , Huis op de Kraanmeer, Hoge Gooren, Veluwe en Morsehoef,  a. A 9, t/m 13, 411, 269, 270, 545, 551, 603, ( in 1832, huis op A 17, nu in 2010, hier huis, Kraanmeer 10 ), verder C 64, 406, 407,  B 782,  samen 12.50 ha, bouwland A 564 en 565, alles samen 14000 gulden, dat is de ½ van zijn deel.

Veghel.  Akte 101.  Op 23-4-1925. Verkoop door Joseph Martinus v.d. Tillaart te Veghel,  aan Antonius Delissen, boer op den dijk,  te Erp,  bouwland, L 564.

Veghel. Akte 106.  Op 30-4-1925. Verkoop door Hendricus v. Lieshout te  Uden, eerst te Erp, nu X Elisabeth Tielemans.  Aan  Hendricus Rooyakkers, boer in het Lijnt, te Erp,  hei en bouwland, ‘ den heimorgen ‘, H 701, 90 are.

Veghel.  Akte 109. Op 1-5-1925. Inventaris bij Theodorus Pepers, X Josina Verbakel  + 3-2-1925, en 2 onm. kinderen : Petrus en Gerardus,   in de Laren. huis en grond in de Laren, en elders, I 1244, ( in 1832, huis op I 378, nu in 2010, hier het huis de Laren 2 ),verder I 825, 902, 81, 75, 82, 1079, 1078, 224, 220, 162, 163, 164, 122, 1063,  samen 9. 98 ha.  

Veghel.  Akte 110. Op 1-5-1925, Inventaris bij Antonius Claassen in de Laren, Wedr. van Joh’a Pepers, en zijn onm. kinderen :Martinus, Adrianus en Antonius,  Allen in den Hoek.  Huurder van de Hoekse Hoeve. Roerend goed en huurprijs van 1470 gulden aan de Heer Scheidius te Bern.

Veghel.  Akte 114.  Op 7-5-1925. Verkoop door Petrus Claassen, Antonius zoon,  aan Petrus Klaassen, Cornelis zoon. Huis te Erp,  Morse hoef,  Oudveld,  Looyeind,  Hoge Gooren,  Kraanmeer,  B 850, ( in 1832, huis op B 453, nu in 2010, hier het huis Morsehoef 5 ) 419, 420, 421, 122, 464 t/m 466, 400, 422, 423, 442, 788, 888, D 830, 884, C 462, 507, 349,  A 609, B 770,

Veghel.  Akte 136.  Op 17-6-1925. Inventaris bij Maria v. Asseldonk, + te Boerdonk 31-3-1925, Wed. Martinus Goorts. Hebben onm. kinderen : Petrus, Wilhelmina Petronella,  Wilhelmina Martina, Antonius Michael, Huis, G 215, 226, 406, 411, 412, 1015, ( in 1832, huis op G 214, nu in 2010, hier huis Pastoor v. Schijndelstraat 4 ), Verder G 1090, 911, 1045, H 123, 130, 136, 332, 463, 1080, 1081, 169, 374, 271, 1236, 375, samen 12. 63 ha.

Veghel.  Akte 137.  Op 17-6-1925. Inventaris bij Hendricus Kanters te Boerdonk, Wedr. Elisabeth v.d. Heuvel, + Erp 16-5-1908,  X 2 met Johanna Maria Verbakel, Hebben 1 kind, Hendricus Martinus,  met  Joh’a Maria Verbakel : Elisabeth Francisca,  en Martinus Petrus, Joh’s Leonardus, Huis, G 826, ( in 1832, hier nog heide van de gemeente, nu in 2010, hier ongeveer huis op de Boerdonkse dijk 25 , oude huis is afgebroken, dit stond iets zuidelijker ), verder G 564, 668, 1061, 1030,  H 1192, 1180, samen 6.48 ha.

Veghel.  Akte 144 en 153.  Op 30-6 en 14-7-1925. Openbare verkoop ten koffiehuize van Marinus v.d. Tillaart op Boerdonk, door   1. Mr. Eduard Gijsbert Maria de Kuyper te “s Bosch,  2.  Otto Eduard Corn. De Kuyper, zonder beroep te ’s Bosch, 3. Mr. Gijsbert Eduard Frederik Joseph de Kuyper, griffier te ’s Bosch,  4.  Ernest Otto Joseph, Baron v. Hovel tot Westerflier, X Maria Joseph Huberta de Kuyper, burgemeester te Elst,     De finale verkoop ten koffiehuize van Joh’s v. Dommelen op Boerdonk,  aan Joh’s Wilbert Kerkhof. Hooiland, G 43,  ‘ het vaartveldje ‘ Er werden in totaal 27 kopen verkocht. Ook veel in Beek en Donk en Lieshout. 

                                                                                                                                                          Uden. Akte 4769. Op 2-7-1925, ( Uit repertoria genoteerd, de originele akte van na 1-7-1925 ontbreken in het archief ) .  Deling. Er zijn goederen te verdelen ter waarde van 11863 gulden,  gekomen van Martinus Leenders, + Erp 25-4-1925.   Deelgenoten zijn :  1. Leonardus Leenders. 2. Hendricus Leenders. 3. Martinus Leenders. 4. Maria Leenders. 5. Geertruida Leenders.  6. Antonius Leenders, tot nu toe allen te Erp.  7. Lambertus v. d. Heyden, X   8. Jan Leenders, te Beek en Donk. 9. Joh’s Leenders, te Erp. 10. Adrianus Leenders, te Erp. 11. Gerardus Leenders, te Vorstenbosch, gem. Nistelrode. 12. Adrianus v.d. Asdonk, te Erp. Zij waren allen kinderen van Martinus Leenders en Geertrui Bijvelds. Martinus Leenders kreeg op 11-5-1885 een boerderij toebedeeld bij de deling van zijn ouders goederen, ( Deze boerderij was er in 1832 al, toen als B 170, nu in 2010, hier huis op Morsehoef 7 ), Zo goed als zeker gaat het bij de deling in 1925, over deze boerderij. Verdere gegevens ontbreken. Volgens de leggers van het kadaster, is zoon Leonardus de volgende eigenaar.

Veghel.  Akte 145.  Op 6-7-1925. Hypotheek. 4000 gulden.  Joh’s Munsters, smid, te Erp,  leent geld van Joh’s Josephus Huberts Sevriens. Borg : Huis, F 554, 17.60 are. ( in 1832, perceel F176,   nu in 2010 hier bedrijventerrein, Hoogstraat 7 en 9. 

Veghel.  Akte 150.  Op 9-7-1925. Verkoop door Adrianus v. Asseldonk, Hendricus zoon,  aan Joh’a Delissen, X Joh’s v. Berlo, Martina Delisse, Wilhelmina Delisse, Petrus Delisse, bouwland in de Vogelenzang, L 201, 202.

Uden. Akte 4787. Op 26-7-1925. Deling tussen :  Lambertus Hendricus v. Schijndel, en Antonia v. Schijndel, te Boerdonk.  Er zijn goederen te verdelen ter waarde van 1000 gulde. Verdere gegevens ontbreken.

Veghel. Akte 164.  Op 28-7-1925. Deling tussen Joh’s v.d. Bosch boer, X Antonia v.d . Berg,te Erp,  en Adrianus Martinus v.d. Bosch, slager,  te Mierlo. Aan Joh’s v.d. Bosch, Huis, M 691, 694, ( in 1832,  huis op M 27, nu in 2010, hier huis, Kerkstraat  ), verder M 714, 762, samen 73.58 are.

Veghel.  Akte 168.  Op 30-7-1925. Hypotheek. 1500 gulden. Joh’s v.d. Bosch, te Erp,  leent geld van Christiaan Kerkhof, te Erp.  Borg : het huis enz uit vorige akte.

Veghel.  Akte 182. Op 8-8-1925. Testament voor Anna Maria v.d. Weydeven, Wed, Mathijs v.d. Horst. Deze akte niet aanwezig.

Uden. Akte 4813. Op 13-8-1925, Verkoop door Martinus v.d. Wijst te Keldonk in het Lijnt. Aan Joh’s Leenders,  boer te Erp, boerderij te Keldonk in het Lijnt. Op  H 1281, 1282, 1285, 1286, samen groot 11.5420 ha, voor 12230,07 gulden. Zie ook Uden. Akte 4688, in 1925, en Uden. Akte 4814.  Deze boerderij werd in 1921 gebouwd op pas ontgonnen grond. ( Bouwvergunning hiervoor op 21-3-1921, afgegeven aan Martinus v.d. Wijst. ( In 1832 was alles hier nog heide, nu in 2010, hier woonboerderij , Gerecht 4 en 6.  Martinus v.d. Wijst hield het op deze ontginningsboerderij niet vol. Mede vanwege de grote hypotheek op dit alles.

Erp, en Matheus v.d. Rijt, wethouder te Erp, namens de gemeente Erp. B, Martinus v.d. Wijst, boer te Erp.  C. Joh’s Leenders, boer te Erp. Er werd een schuld van 11230,07 overgeschreven van Martinus v.d. Wijst, op Joh’s Leenders. Schuld aan de Gemeente Erp.

Uden. Akte 4815. Op 13-8-1925. Deling tussen : 1. Gijsbertus Slaats, te Erp. 2.Hendricus Donkers, te Boekel. 3.Petrus Slaats, te Erp. 4. Mathijs v.d. Wetering, te Heesch. 5. Joh’s Verhoeven, te Huisseling.  Er zijn goederen te verdelen ter waarde van 422,28 gulden.

Veghel. Akte 184.  Op 14-8-1925. Hypotheek. 2000 gulden. Joh’s Welten, boer in het Hool, leent geld van Petrus Rijkers. Borg : weiland, H 209 t/m 224, en H 227 t/m 238, samen 9 ha. ( de z.g. Herenveldjes, zie stukje in dauwdruppels.

Veghel.  Akte 211.  Op 16-9-1925. Hypotheek. 3000 gulden.  Joh’s  Kerkhof, Wilbert zoon, koopman en koffiehuishouder, leent geld van de Helmondse Bank te Helmond.  Borg : Huis, H 1138, 1139, K 1028, 576, Samen 1.4980 ha.  Dit huis annex cafe stond aan de kanaaldijk  , ( Bossche weg ) afgebroken rond 1970. Bouwvergunning pakhuis in 1914, op K 699 en 577. Voor het huis enz is in 1916, een bouwvergunning afgegeven. Dit woonhuis werd tegen het al eerder gebouwde pakhuis aan gebouwd.

Veghel.  Akte 213.  Op 19-9-1925. Hypotheek. 3040 gulden. Jan v.d. Rijt, boer te Erp,  leent geld van  Hendricus Kuypers, boer,  te Handel , Gemert. Borg : Huizen,  D 282, 285, 1205,  M  149, 151, 152, 153, 712, 176, 177, 206, 402, ( in 1832, huis op M 207, afgebroken in 19..  , nu in 2010, gaan we hier vanaf het sportpark, wasaa, den Uil,  de Paus Johanneslaan in ), verder D 642, 643, 845, C 101, 366, 532.

Uden. Akte 4869, Op 28-9-1925. Deling tussen :  1. Egidius, Joh’s, Antonia, Martinus v.d. Elsen allen te Erp, en Henrica v.d. Elsen, te Beek en Donk. Er zijn goederen te verdelen ter waarde van 18000 gulden. Verdere gegevens ontbreken. Waarschijnlijk gaat het hier om de boerderij. Kraanmeer 3 en 3a. Het zal hier gaan om de boerderij, Kraanmeer 3 en 3a. Antonia v.d.Elzen zal deze boerderij toebedeeld hebben gekregen. ( volgens de leggers van het kadaster ).   Deze Antonia was getrouwd met Adrianus Verwijst. Nog altijd wonen er fam. Verwijst op de nu woonboerderij.

Uden. Akte 4870. Op 29-9-1925, Deling tussen : 1. Gerardus Hendriks en Hendricus Swinkels te Erp. Goederen te Erp en te Uden, te verdelen ter waarde van 28400 gulden. Verdere gegevens ontbreken.

Veghel.  Akte 217.  Op 2-10-1925. Verkoop door Adrianus v. Asseldonk, Hendricus zoon, boer te Erp,  aan Hendricus v. Doorn,  op de Bolst, Bosch en hakhout, A 131, 87.80 are.

Veghel.  Akte 219.  Op 5-10-1925. Deling tussen 1. Anna Maria v. Hooft, Wed. Petrus Oppers te Erp, 2. Gerardus v.d. Elsen  X Maria Oppers,   3. Martinus v. Wanrooy X Wilhelmina Oppers,  4. Gerardus Kweens X Lamberta Oppers, 5. Joh’s Oppers,  6. Petronella Oppers, 7, Lambertus Oppers te Veghel, 8. Petrus v.d. Sanden X Joh’a Oppers te Lieshout,   Aan Petronella Oppers, Huis, F 126 t/m 128, 504, 505, 388,  I  189, 192, 193, 725, 727,  ( in 1832, huis op  I  190,  nu in 2010, hier huis, Hurkske 20 en 22 ), verder I   984, 1109, 1116.

Uden. Akte 4939. Op 14-12-1925. Huurcontract,  tussen Hendricus Swinkels te Beek en Donk, en Joh’s Smits te Gemert. Boerderij te Erp, Boerdonk, voor 575 gulden per jaar. Verdere gegevens ontbreken.

Veghel.  Akte 256.  Op 27-11-1925. Testament voor  Petronella v. Schadewijk te Erp.   Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 267.  Op 24-12-1925. Verkoop door Joh’s Biemans, boer op de Kraanmeer, ,  aan Adrianus Hendriks, boer op de Kraanmeer,  te Erp. Weiland en bouwland, A 133, 63.10 are,

Veghel.  Akte 270.  Op 31-12-1925. Verkoop door Martinus v. Berlo, senior, (  Wedr. Petronella v.d. Boogaard ) op Keldonk, verder Martinus v. Berlo, junior, Gijs v. Berlo, Maria v. Berlo, te Keldonk, en Jan v. Berlo, dienst knecht te Beek en Donk.  Verkoop  aan Willem Vriens, dijkwachter, te Keldonk. Perceeltje grond  deel van weiland, K 276.  Aan  zijde K 275, breed 12 meter. Dit perceeltje lag aan de huidige Morgenstraat. Kort hierna hierop een huis met smederij gebouwd door Willem Vriens. Later overgenomen en voortgezet door zoon Graard Vriens, nog later door Martien Bongers.  Nu in 2010, Morgenstraat 29 .

Tot zover de periode 1920 t/m 1925.

 

 

               

In december 2010, ontvangen van Dhr. Sleegers, te Erp, een aantal notaris akten om te kopieren. De originelen zijn terug naar Sleegers. De gemaakte kopien  betreffen :                                                                                                                                                             Een aantal akten van voor het jaar 1900.  Deze gevoegd bij de betreffende jaren.                                                                                                      Verder 2 akten van het jaar 1948, gevoegd bij de map not. Arch. 1920-1925.  Een kort overzicht volgt hierna : 

 

Op  21-8-1939, Voor not. Stael te Uden zijn verschenen : 1. Mevr. Henriette Rosa de Bie, te Erp, Wed. van Joh’s Lambertus Muselaars.     2. De Eerwaarde Heer, Franciscus Antonius Muselaars, pastoor te Hooge Mierde.  3.  Dhr. Joh’s Sleegers, gemeente secretaris te Erp, X Henrica Wilhelmina Muselaars.  Overeen gekomen  werd dat een deel ( tuin ), van het gezamenlijk bezit toebedeeld werd aan Joh’s Sleegers, enz. Het gaat om het perceel M  578, groot 27.70 aren. Dit perceel was men aangekomen op een openbare verkoop door notaris v.d. Westelaken, te Son,  op 5 en 12-9-1911,  Genoemde heer Sleegers had geheel op zijn eigen kosten een huis gebouwd op dit perceel. Het bovengenoemde ‘ bouwperceel is voor 2000 gulden aan Dhr.Sleegers toebedeeld. Het gaat hier om het huis, nu in 2011, Kerkstraat . 

 

Op 18-6-1948,  Door notaris A. J. J. Stael, te Uden.   Deling tussen 1.    Joh’s Sleegers, gemeente secretaris te Erp, geb. te Erp op 20-4-1888,  gehuwd met  Henrica Wilhelmina Muselaars, voor zichzelf en als lasthebber van Franciscus Antonius Muselaars,R.K. pastoor, te Hooge Mierde.  Verdeeld worden de nalatenschap van hun ouders : Joh’s Lambertus Muselaars, X Henriette Rosa de Bie, overleden te Erp, resp.op 12-4-1926, en op 24-10-1946. Bovengenoemde deelgenoten zijn hun kinderen. De te verdelen goederen bestaan uit o.a. een huis met schuur en erf, op sectie M 701, en 334. Verder bouw en weilanden en moerasgrond, in sectie I,  812, 814, en 815. Verder 1/8 deel onverdeeld in I  1401 en 1402, groot 29 aren. Alles samen voor 6000 gulden. Dit alles toebedeeld aan Joh’s Sleegers enz. Het hier genoemd onroerend goed ( al lang geleden gesloopt ),stond op het terrein van de in 2010, gesloopte Mariaschool, langs de het huis genoemd in de akte van 21-8-1939.