Toelichting Collectie

Heemkundekring Erthepe verzamelt documenten en (kleine) voorwerpen die een weerslag vormen van het leven en de levensomstandigheden van de Erpenaren in het verleden. 

Particulieren en instellingen geven archivalia bij de heemkundekring in bewaring. Erthepe vindt het belangrijk, dat bewoners en onderzoekers de collecties  kunnen raadplegen die  in het Raadhuis in Erp bewaard worden. Daarom publiceert de kring in de loop der tijd de inventarissen van zijn collecties.


Houdt u er rekening mee, dat de inventarissen regelmatig geactualiseerd worden. De publicatiedatum wordt bij elke collectie vermeld.

De collecties zijn tijdens de openingstijden van het Raadhuis of op afspraak te raadplegen.