Ontdek wat we vergeten zijn!

We leven in een tijd waarin de media vol staan met berichten over crises. De corona-epidemie ontregelt al bijna twee jaar ons dagelijks leven en heeft invloed op ons humeur. De gevolgen van de opwarming van het klimaat maken de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen onzeker. Wateroverlast en windhozen kunnen hun leven gaan ontwrichten. Zal er nog wel een goede boterham te verdienen zijn in het boerenbedrijf? Kunnen we straks het gas nog wel betalen? In een crisistijd is het belangrijk terug te kijken. Om te beseffen dat ook onze voorouders tegenslagen te boven moesten komen.

 Iedereen die de geschiedenis van zijn of haar familie onderzoekt, weet dat. Je ontdekt, dat door het ontbreken van penicilline een blindedarmontsteking tot het midden van de vorige eeuw vaak een fatale afloop had. Dat beroepen verdwenen door de mechanisatie en automatisering. Dat na de Tweede Wereldoorlog de mensen er de schouders onder moesten zetten om het land weer op te bouwen. Ook dat door verkeerde keuzen de volgende generaties soms met een probleem zijn opgezadeld. Maar steeds was er weer de veerkracht in een gemeenschap om door te gaan. Wat dat betreft kan kennis van het verleden ons houvast geven in de huidige tijd.

 Maar dan moet je wel ontdekken wat we vergeten zijn! Niet alleen lezen over de geschiedenis van mondiale vraagstukken, maar ook de lokale verhalen over het verleden van Erp kennen. Bijvoorbeeld het verhaal over het ontstaan en de ondergang van het kranenbedrijf van Munsters waar veel oudere Erpenaren een vak leerden. Over de ruilverkaveling in de vorige eeuw die niet alleen het landschap veranderde, maar ook leidde tot het opheffen van kleine ‘duurzame’ boerenbedrijven en tegelijkertijd tot een grotere welvaart. De keerzijde van die ontwikkeling werd pas later zichtbaar.

 Wil je meer weten over de lokale verhalen en ontdekken wat we vergeten zijn, dan kunnen uitgaven van Heemkundekring Erthepe je daarbij helpen. Het boek ‘Munsters: van grofsmid tot kranenbouwer’ is nog steeds verkrijgbaar. Vorige maand verscheen een boek over de ‘Ruilverkaveling Veghel-Erp, 1947-1986’. Maar er zijn nog veel meer publicaties bij Heemkundekring Erthepe te koop. We noemen er nog een paar. ‘Erp van toen in woord en beeld’ van Antoon van den Boom (†) met foto’s en humoristische verhaaltjes over het dagelijks leven in het midden van de vorige eeuw. Het fraaie boek van Trees van Geffen ‘Erp. Kleine bedrijfjes, grote gezinnen, veel verhalen’ (waarvan nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar is). De geschiedenis van Keldonk leest u in het boek: ‘Van Keeldonck tot Keldonk, 1912-1987’; die van Erp in de heruitgave van het boek van A. Meuwese: ‘Erp. Gemeente en parochie ‘. Een mooi boekje met spreuken in het Erpse dialect is de uitgave ‘Witte gìj di òk?’.

 Kortom Erthepe heeft veel boeken om te ontdekken wat we vergeten zijn. De boeken zijn te koop tijdens openingstijden van de heemkamer in het Raadhuis (maandag- en donderdagvond van 20.00-22.00 uur en dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Of neem contact op met secretariaat@erthepe.nl. Misschien een idee en een houvast voor de decembermaand!

Tekening van Joop Schuurmans

Een spreuk uit het boekje ‘Witte gìj di òk? die wijst op de armoede vroeger in grote gezinnen (tekening Joop Schuurmans).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *